1 mio. danske forbrugere skruer markant ned for elforbruget

De høje elpriser og lysten til at spare på energien har fået danske forbrugere til at skrue markant ned på forbruget af el. En ny opgørelse fra elnetselskabet Radius viser, at elforbruget for husstande sammenlignet med sidste år er faldet med 15 procent i de forgange fire uger i de områder, hvor Radius driver elnettet.

Opgørelsen bygger på tal fra 31 kommuner i Københavnsområdet, i Nordsjælland og dele af Midtsjælland og dækker over knap 1 million husstande i Radius’ netområde.  Den samlede besparelse lyder på hele 30,5 GW. Det svarer til, at 88.407 almindelige husstande i de fire uger slet ingen strøm brugte.  Dermed fortsætter tendensen fra september, hvor elforbruget faldt med 12,2 procent.  

Ifølge administrerende direktør hos Radius Elnet, Jens Fossar Madsen, er det positivt, at forbrugerne er bevidste om at spare på energien.

”Vores tal viser tydeligt, at de exceptionelt høje elpriser har øget bevidstheden om vores energivaner og -forbrug. Danskerne sparer på energien og forsøger at energioptimere, og det er naturligvis godt for den enkeltes økonomi. Men det er også godt for samfundet, fordi vi i Europa ikke har uanede mængder energi at bruge af for tiden,” siger Jens Fossar Madsen.

Energibevidsthed lover godt for grøn omstilling 
Radius Elnet kan også se, at elkunderne slår til, når elpriserne er lave. Det betyder, at de blandt andet flytter noget af elforbruget væk fra de tidspunkter, hvor der er mest travlhed i elnettet. Det lover godt for den grønne fremtid, fordi det kan være med til at gøre den grønne omstilling billigere.

For i de kommende år står Danmark overfor en omfattende elektrificering, hvor samfundet skal gøres mindre afhængig af fossile brændsler og behovet for strøm til at opvarme boliger og oplade elbiler vil vokse. Det kræver investeringer i milliardklassen til udbygning og forstærkning af elnettet. Men hvis kapaciteten i elnettet udnyttes bedre, bliver behovet for at udbygge det mindre.  

”Vi kan se på elforbruget, at forbrugerne reagerer på prisniveauet. Og for os er det en stærk indikation på, at vi er klar til at flytte vores forbrug, når prisen falder, og strømmen oftest er grønnest. Det er vigtigt, at danskerne tager disse gode vaner med sig ind i fremtiden,” siger Jens Fossar Madsen.

”Hvis vi udnytter hele elnettets kapacitet på den mest optimale måde, kan vi holde de samfundsøkonomiske omkostninger til den grønne omstilling nede. Det gør vi ved at brede vores elforbrug mere ud over døgnet, og på grund af de smarte fjernaflæste elmålere i alle hjem, kan elkunderne blive afregnet for deres elforbrug på timebasis, så de netop får et incitament til flytte deres strømforbrug over til de tidspunkter, hvor elnettet er mindst belastet præcis på samme måde som elmåleren belønner de kunder der bruger strømmen når den er billig, fordi det blæser” siger Jens Fossar Madsen.