Danmarks første store batteri er nu integreret i elnettet

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Den 1. marts 2017 indviede vi batteriet i Nordhavn, det første af sin art i bynært miljø. Overborgmester Frank Jensen markerede en milepæl i dansk energiforsyning sammen med deltagere i EnergyLab Nordhavn.

Foto af batteri-indvielsen i Nordhavn. Fotokredit ABB A/S.

Billede af Batteri-installationen ved Nordhavn

Radius Elnet og ABB realiserer som de første i Danmark en af visionerne bag Smart Grid – fremtidens elnet, der skal kunne håndtere større udsving i elproduktionen og nye forbrugsmønstre. Danmarks første store batteri i et bynært miljø er således sat i drift. Det sker som led i forsknings- og demonstrationsprojektet ’EnergyLab Nordhavn’ i København. Her udvikler By & Havn Nordhavn som fremtidens bæredygtige bydel. Batteriet er placeret i P-hus Lüders, som By & Havn har stillet til rådighed.

Fakta om batteriet

Effekt: 630kW
Energi: 460kWh
Teknologi: Li-ion
Idriftsættelse: Marts 2017
Batteriløsningens samlede vægt: 3,5 ton.

For Københavns overborgmester, Frank Jensen, markerer det nye batteri et skridt i arbejdet frem mod en endnu grønnere hovedstad: ”Vi stiller København til rådighed, så virksomheder og forskere kan udvikle og teste nye, grønne løsninger. Det nye batteri er et konkret resultat af vores ambitiøse partnerskab her i Nordhavn og understreger, at vi går forrest for at reducere CO2-udledningen.”

Derfor er der brug for batterier

Den grønne omstilling og nye forbrugsmønstre udfordrer elnettet. Produktion fra blandt andet vindmøller og solcelleanlæg svinger, og om nogle få år forventes forbruget til opladning af elbiler, til elvarme og til varmepumper at stige betragteligt. Det er en udvikling, som elnetselskabet Radius nu får mulighed for at forberede sig på, siger Knud Pedersen, selskabets bestyrelsesformand:

”Nordhavn er noget nær det perfekte laboratorium for os. Batterier, der er koblet op på elnettet, vil med stor sandsynlighed være en nødvendig fremtidig teknologi for at opretholde den høje forsyningssikkerhed. Nu er vi i gang med at afprøve, hvordan denne nye teknik og de markedsmæssige løsninger bidrager hertil – herunder om elnettet kan drives mere omkostningseffektivt.”

ABB har udviklet det komplette batterisystem i tæt samarbejde med Radius.
”Fremtiden for energilagring med batterier direkte tilsluttet elnettet ser ud til at ligge lige foran os. I ABB ser vi et globalt marked for net-tilsluttede batterier i kraftig vækst, og det er et marked, vi satser massivt på fremadrettet. Anvendelsesmulighederne er mange, men særligt integration af vedvarende energi og lagerkapacitet til elbiler og -busser er oplagte. Udviklingen er yderligere understøttet af, at priser på Li-ion-batterier er faldende,” siger Claus Madsen, administrerende direktør i ABB Danmark.

”EnergyLab Nordhavn har samlet en lang række aktører, som lige nu udvikler fremtidens bæredygtige energisystemer. Det muliggør blandt andet, at et batteri i denne størrelse integreres i elnettet, og det er løsninger som dem, der er afgørende for, at København når sit ambitiøse mål om at være CO2-neutral i 2025,” udtaler Jakob Møller Nielsen, der er serviceområdechef for Byens Udvikling i Københavns Kommune og formand for styregruppen i EnergyLab Nordhavn.

Fakta om EnergyLab Nordhavn

‘EnergyLab Nordhavn – nye energiinfrastrukturer i byer’ er et fireårigt projekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet bruger Nordhavn som et levende storbylaboratorium og demonstrerer, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem. Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Danfoss, CleanCharge, METROTHERM, Glen Dimplex og PowerLabDK-faciliteterne. Projektet er støttet af EUDP og løber fra 2015 til 2019.

Det er By & Havn, der udvikler byområdet Nordhavn med vision om at skabe fremtidens bæredygtige bydel. Når Nordhavn er fuldt udbygget, vil der være 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser. Så befolkningsmæssigt bliver bydelen større end eksempelvis Viborg og Bornholm. Nytænkningen omfatter samspillet mellem el, fjernvarme/fjernkøling og vand/spildevand.

Se alle nyheder