I vinterhalvåret er det ikke lige meget, hvornår du bruger strøm

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Fra den 1. oktober og et halvt år frem er det ikke længere lige meget, hvornår du bruger strøm. I hvert fald ikke, hvis du gerne vil spare nogle penge. I hele vinterhalvåret kan du nemlig med fordel sætte fx vaskemaskinen og tørretumbleren til at køre morgen, sen aften eller nat.

Stemningsbillede af efterårsfarver

Den 1. december 2017 ændrede Radius på tarifferne for kunder med fjernaflæst elmåler. Det betød, at tarifferne blev sat ned i 94 % af årets timer og op i de 6 % af årets timer, hvor elnettet er allermest belastet – nemlig i vinterhalvåret mellem kl. 17-20.

De nye tariffer skal øge bevidstheden om elforbruget

De nye målere og tidsopdelte tariffer skal være med til at sikre en nødvendig omstilling af vores energisystem. Med timetariffer belønner vi dig, der bruger elektricitet med omtanke. Fordi det så ikke koster os så meget at sikre strøm i kontakten. Og omvendt: Har du et dyrt forbrug, som du ikke ændrer på, så kommer du nu til at betale det, dit forbrug reelt koster. Så ud over, at det bliver en mere effektiv grøn omstilling, så handler det jo også om rimelighed – nemlig, at du betaler i forhold til de omkostninger, dit forbrug faktisk genererer.

Jens Fossar Madsen, direktør for Radius Elnet, siger: ”Vi står over for en grøn omstilling, hvor vi får meget mere vedvarende energi. Vi kommer derfor både til at producere og forbruge mere elektricitet. Hvis det øgede forbrug ligger i de få timer, hvor elnettet er mest belastet, bliver det dyrere at vedligeholde og udbygge elnettet. Hvis forbrugerne derimod flytter en del af forbruget til perioder med mindre belastning, kan vi på sigt spare investeringer i udbygning af elnettet. Og det er til gavn for både kunderne og for os som elnetselskab.”

Hvor meget kan du spare ved at flytte forbruget?

Hvis du har et gennemsnitligt forbrugsmønster, så vil prisen være den samme, som før prisændringen, set over et års forbrug. Men der er penge at spare, hvis du flytter dele af dit elforbrug væk fra kl. 17-20 i vinterhalvåret.

Selvfølgelig skal du forsætte med at lave aftensmad og tænde lys og varme i tidsrummet kl. 17-20 om vinteren. Det er kun de gøremål, der uden problemer kan flyttes til andre tidspunkter, det giver mening at rykke på – fx tøjvask, opvask og tørretumbling.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at timetarifferne kun påvirker den del af elregningen, der har med transport at gøre. Timetariffen er den pris, du betaler for at få transporteret din el, og den er en mindre del af din samlede elpris. Derfor er det også et begrænset beløb, du som elforbruger kan spare.

Læs mere om elprisen

Om Radius og de fjernaflæste målere

  • Radius opsætter nye, fjernaflæste elmålere, som kan opgøre elforbruget fra time til time. Elmålerne opsættes hos alle Radius’ kunder og projektet forventes færdigt med udgangen af 2019.
  • Efterhånden som kunderne får opsat fjernaflæste elmålere, overgår de til afregning med timetariffer.
  • Timetarifferne betyder, at strømmen er dyrere i vinterhalvåret fra kl. 17-20, men billigere resten af døgnet og også hele sommerhalvåret.

Se alle nyheder