Pressemeddelelse: Radius først med ’asset management’-certificering

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Som første el-distributionsselskab i Danmark er Radius netop blevet certificeret i risikostyring af selskabets tusindvis af aktiver. Det handler ikke kun om struktur og dokumentation, men også om forbedringskultur og øget motivation hos medarbejderne

Billede af en større Radius Lastbil med et kørende værk på

El-distribution handler først og fremmest om stabil og sikker elforsyning året rundt, men derudover handler det også i stigende grad om grøn omstilling og fremtidens elnet. Hos Radius har man besluttet sig for på vejen mod et mere elektrificeret samfund at skærpe fokus på roller og ansvar og arbejde med den nye ISO 55001-certificering i Asset Management. Det er en international standard for, hvordan virksomheder med mange anlæg driver deres forretning ud fra et risikominimerende perspektiv og med klar systematik omkring roller, ansvar og dokumentation.

Efter tre års forberedelser er certifikatet nu i hus og ni særlige ’asset managere’ står klar til at sikre, at hele organisationen arbejder målrettet med risikostyring af selskabets mange aktiver.

Centralt ledelsesværktøj for kompleks forretning

”Vi investerer hvert år mange penge i at forbedre og udbygge et forsyningssikkert elnet. Det er helt afgørende, at vi har styr på samspillet mellem drift og håndteringen af vores anlæg, når vi skal levere forsyning med den ønskede kvalitet og økonomi til vores kunder. Asset management er her et helt centralt værktøj, som skaber gennemsigtighed i organisationen omkring roller, ansvar og risikostyring. Certificeringen dokumenterer, at vores strategi bliver efterlevet og implementeret i vores daglige arbejde gennem veltilrettelagte, strukturerede arbejdsprocesser,” siger Radius’ bestyrelsesformand, Knud Pedersen.

Hvad certificeringen mere konkret betyder for hverdagen i Radius, forklarer Knud Pedersen således: ”Certificeringen har gjort os skarpere på vores dokumentation i alle led, og vi er blevet meget bevidste om hvem, der har hvilket ansvar. Denne gennemsigtighed internt i virksomheden sikrer fokus og fjerner usikkerhed for vores medarbejdere. Derudover er certificeringen også vigtig eksternt, fordi den skaber troværdighed i vores dialog med myndigheder og kunder. De nye og udfordrende samfundsopgaver med elektrificering og øget decentralisering løses bedst, når vi har styr på driften af vores anlæg i et stadigt mere komplekst samspil med behovene hos vores netkunder.”

Fakta om certificeringen
  • ISO 55001 er en certificeringsstandard og et ledelsessystem, der fokuserer på risikostyring i organisationer med mange aktiver
  • Radius er første eldistributionsselskab i Danmark, der opnår certificeringen
  • Selskabet har over 200.000 anlæg
    Ni ’asset managere’ er udpeget internt til at fastholde indsatsen
  • Forberedelserne har været i gang i tre år

Reducerer risici og øger arbejdsglæde

Udover at ledelsessystemet sikrer klare retningslinjer for de forskellige processer, så understøtter det også, at der arbejdes systematisk og struktureret med erfaringer og data til at reducere risici og omkostninger til eksempelvis reparationer og udskiftninger mest muligt. Endelig handler det også om kultur.

”At styre sine aktiver systematisk og med risikominimering for øje er en grundlæggende disciplin i et selskab som Radius, der skal levere stabil elforsyning til mere end én million elnetkunder. En certificering gør det ikke alene, men den skaber et solidt fundament for organisationens arbejde – ikke mindst i en tid, hvor vi kommer til at opleve fundamentale forandringer i den måde elsystemet fungerer på. Alle i vores organisation har nu et klarere billede af vores struktur i form af roller og ansvar, risici og prioriteringer, samt ikke mindst dokumentation og opfølgning. Som en del af det at være certificeret, skal vi arbejde struktureret med løbende forbedringer. Det styrker enhver organisation, og skaber en større sammenhængskraft og arbejdsglæde”. forklarer direktør for Grid Operations, Anders Vikkelsø.

Se alle nyheder