Solceller

Sådan foregår det, når solceller skal tilsluttes og afregnes

Som privatkunde kan du få tilsluttet et solcelleanlæg (VE-anlæg) til vores elnet. Anlægget skal være ejet af dig og befinde sig på din bopæl, hvor du bruger den strøm, anlægget producerer.

Processen

Herunder kan du læse lidt om, hvordan det foregår – og se, hvordan vi afregner med dig, hvis dit anlæg producerer mere strøm, end du selv kan forbruge.

Kort om
  1. Før opsætning af et VE-anlæg bør du kontakte din kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen af det påtænkte micro VE-anlæg. Du skal ligeledes kontakte Energistyrelsen for at søge om tilsagn, hvis du ønsker at opnå timebaseret nettoafregning. Tilsagnet søges på baggrund af en betinget købsaftale. Købsaftalen er betinget af at du modtager et tilsagn. Først når du har modtaget tilsagnet fra Energistyrelsen, kan du påbegynde dit projekt. Ønsker du at være øjebliksafregnet, kræves der ikke et forudgående tilsagn fra Energistyrelsen, men anlæggene skal fortsat tilmeldes netvirksomheden inden etablering.
  2. Når du har modtaget tilsagnet fra Energistyrelsen og inden du påbegynder projektet, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør eller en anden leverandør af solcelleanlægget, der skal registrere anlægget hos netselskabet.
  1. Din elinstallatør skal indsende en elektronisk installationsblanket (ISB) til os og udfylde et ’Stamdataskema’ fra Energistyrelsens hjemmeside, samt et teknisk bilag fra Dansk Energis hjemmeside vedrørende VE-anlægget. Er der tilknyttet et batterianlæg, skal der ligeledes udfyldes den påkrævede dokumentation fra Energinet vedrørende batterianlæg. Dokumentationen skal vedhæftes installationsblanketten ved tilmelding. Bemærk, at ejer og bruger skal være den samme som den, der anmoder om nettoafregning, når anlægget er installeret. I stamdataskemaet skal det fremgå, hvilken nettoafregningsgruppe du har anmodet om.
  2. Når din elinstallatør er ved at være færdig med arbejdet, skal han færdigmelde arbejdet på installationsblanketten og bestille tid til et målerbytte, til når installationen er klar. Du har pligt til at sørge for, at vi kan få adgang til måleren. Hvis der er tale om en eksisterende installation, hvor der allerede er registreret en fjernaflæst elmåler, vil denne bliver fjernaktiveret ved færdigmelding. Elmåleren bliver derfor ikke udskiftet.
  3. Det er din elinstallatør, som skal sørge for at oplyse dig GSRN-nummeret, der bliver oplyst af netselskabet ved anvisning af installationsblanketten.

Vi sender en eventuel overskudsproduktion til DataHub’en. Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen, vil derefter afregne dig for overskudsproduktionen i henhold til den aftale, du har indgået med dem.

Vores elmåler registrerer nettoforbruget “Fra Net” og nettoelproduktionen “Til Net”. Hvis dit elforbrug er større end din elproduktion, vil det blive registreret på tælleværket “Fra Net”.
Hvis dit elforbrug er mindre end din elproduktion, vil den overskydende produktion blive registreret på tælleværket “Til Net”.

Nettoafregningsgruppe 2

Din nettoproduktion ”Til Net” minus dit nettoforbrug ”Fra Net” opgøres time for time og sendes til DataHub’en. Ved månedens udgang opgøres den samlede overskudsproduktion, der afregnes mellem Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen og dig i henhold til den aftale, du har indgået.

Nettoafregningsgruppe 4

Din nettoproduktionen ”Til Net” registreres time for time og sendes til DataHub’en. Ved månedens udgang opgøres den samlede overskudsproduktion, der afregnes mellem Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen og dig i henhold til den aftale, du har indgået.

Nettoafregningsgruppe 5

Din nettoproduktion registreres ikke, da du formodes at bruge hele elproduktionen selv i din egen installation.

Nettoafregningsgruppe 6

Du kan få information om nettoafregningsgruppe 6 hos Energistyrelsen. Gruppen er ophørt i 2012 og er derfor lukket for tilgang.

Når vi har modtaget færdigmeldingen fra din elinstallatør, skifter vi elmåleren til den type, der passer til nettoafregning. Det er din elinstallatør, som i samarbejde med dig bestiller tid til målerbytte hos Radius. Hvis der allerede er registreret en fjernaflæst elmåler, vil den bliver fjernaktiveret ved færdigmelding. Elmåleren bliver derfor ikke udskiftet.

Indberet fejl og mangler

Brug app’en ‘Giv et Praj’, hvis du
opdager fejl på vores forsyningsanlæg
og anlægsdele