Fjernaflæste målere

1 million kunder skal have fjernaflæste elmålere

Alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020, og derfor er vi nu godt i gang med at udskifte 1 million elmålere i vores forsyningsområde i Københavnsområdet, i Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Primo 2018 har vi skiftet godt 300.000 elmålere.

Oversigtskort

Her kan du slå op, hvor og hvornår vi udskifter til fjernaflæste elmålere

De fjernaflæste elmålere er et led i den grønne omstilling
Beslutningen om at erstatte de nuværende elmålere med fjernaflæste elmålere er truffet af Folketinget. Danmark har nemlig et mål om at være CO2-neutralt i 2050, og det kræver blandt andet, at vi omstiller til en mere bæredygtig energiproduktion. De fjernaflæste elmålere er et vigtigt led i den grønne omstilling, fordi de muliggør afregning på timebasis og kan få os alle til at blive mere opmærksomme på vores elforbrug.

Læs mere om den grønne omstilling

Det bliver lettere at være elkunde
På den fjernaflæste elmåler kan du se dit aktuelle forbrug, og hos din elleverandør kan du få en oversigt over dit samlede elforbrug. Din elleverandør er det selskab, du køber din strøm hos.

  • Du får lettere ved at styre og spare på dit elforbrug, fordi du får direkte adgang til dit aktuelle timeforbrug.
  • Du skal ikke aflæse elmåleren, heller ikke hvis du flytter eller skifter elleverandør.

Du kan spare penge
Fremover bliver du afregnet med timetariffer på baggrund af dit forbrugsmønster. Kort sagt betyder det, at du kan få en lavere elregning, hvis du flytter dit forbrug til tidspunkter på døgnet, hvor priserne er lavere. Hos Radius er timetarifferne nemlig højest, når elnettet er mest belastet.

Læs mere om timetariffer

Målerudskiftning hos dig
Du får et brev fra Radius et par måneder før, elmåleren skal skiftes hos dig. I brevet kan du læse om udskiftningen og se, hvilken elmåleren det drejer sig om - hvis du for eksempel har både hus og sommerhus. Læs mere om målerudskiftning