Flytning og opsigelse af stikledningsaftaler

Formularer til foreninger, lejlighed, parcelhus, villa og rækkehus

Du kan vælge den formular, du skal bruge, via dropdown-menuen. Udfyld felterne for at opsige eller flytte din stikledningsaftale.

Vælg din formular her *
?
Det er vigtigt, at ALLE aftagenumre/adresser noteres, da vi ellers ikke kan flytte aftalerne.
Som ejer eller repræsentant for ovennævnte ejendom opsiger jeg hermed gældende aftale/aftaler med Radius elnet A/S om stikledning/stikledninger, der hører til ejendommen. Umiddelbart efter opsigelsen af eksisterende aftale/aftaler oprettes ny aftale om de berørte stikledninger. Abonnementet herfor betales via fakturering til det kundenummer, der er angivet ovenfor.
Som ejer eller repræsentant for ovennævnte ejendom opsiger jeg hermed den gældende aftale/ aftaler med Radius Elnet A/S om stikledning/ stikledninger, der hører til min ejendom. Stikledningerne/ stikledningen overdrages herefter til mig/ ejendommen i den stand, den er og forefindes, og jeg/ ejendommen overtager ansvaret for drift og vedligehold af stikledningen.
Som aftager af el på ovennævnte adresse, opsiger jeg hermed den gældende aftale med Radius Elnet A/S om stikledningen.
Hvis du angiver at være ansvarlig for ejendommens fælles forsyning, indebærer opsigelsen, at stikledningen, der hører til ejendommen, overdrages til ejendommens ejer(e), som overtager ansvaret for drift og vedligehold af stikledningen. Stikledningen overdrages i den stand, den er og forefindes.
Som ejer af ovennævnte ejendom opsiger jeg hermed den gældende aftale med Radius Elnet A/S om stikledningen, der hører til min ejendom. Stikledningen overdrages herefter til mig i den stand, den er og forefindes, og jeg overtager ansvaret for drift og vedligehold af stikledningen.