Meld flytning

Husk at give besked, før du rykker videre

Det er altid den, der er tilmeldt adressen, som hæfter for elregningen. Husk derfor at melde flytning i tide, så du er sikker på, at du kun skal betale for dit eget forbrug.

Du skal kontakte din nuværende – eller din kommende – elleverandør, der herefter vil give os besked. Hvis du melder flytning til din nuværende leverandør, har du mulighed for at fortsætte med din nuværende leverandøraftale.

Aflæsning på flyttedagen

Vær opmærksom på følgende, når du flytter:

  1. Du skal lave en måleraflæsning på flyttedatoen og give den til os eller din elleverandør.

  2. Du bør så vidt muligt aflæse måleren sammen med den, der flytter ind i stedet for dig.

  3. Du skal betale for forbruget, indtil du har meldt flytning. Får vi ingen aflæsning fra dig, skønner vi dit forbrug.

  4. Efter du har meldt flytning, vil du modtage en slutopgørelse fra din elleverandør.

    Ovenstående gælder, uanset om du bor i leje- eller ejerbolig.

Selvbetjening

Du kan give os din måleraflæsning ved at ringe til os på 70 26 90 00