Spørgsmål og svar

Det spørger vores kunder oftest om

Har du spørgsmål til din aftale, vores priser, leverandørskift eller andet, kan du forhåbentlig finde svar her – eller blive hjulpet videre. Listen indeholder de spørgsmål, vores kunder oftest stiller. Hvis ikke du kan finde et svar her, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ofte stillede spørgsmål
 • 1. Hvordan får jeg strøm?

  Sammen med din elleverandør sørger vi for, at du har strøm i kontakten hver dag.

  • Elleverandøren sælger den strøm, du bruger.

  • Elnetselskabet ejer elnettet og elmålerne i dit lokalområde og transporterer strømmen frem til din bolig eller din virksomhed.
 • 2. Tidligere fik jeg to regninger, nu får jeg kun en - hvorfor det?
  Indtil den 1. april 2016 fik du både en opkrævning fra din elleverandør og dit distributionsselskab/netselskab.
  Det gør du ikke længere. Fremover opkræver vi nemlig din elleverandør for transport af din strøm.
  Din udgift til transport vil være indeholdt i den regning, du får fra din elleverandør.
 • 3. Kan jeg vælge et andet elnetselskab?
  Nej. Du kan frit vælge din elleverandør, men du kan kun få transporteret din strøm via det netselskab, der ejer elnettet i dit område.
 • 4. Hvad dækker nettariffen?

  Nettariffen dækker først og fremmest drift, vedligehold og udbygning af elnettet, men indeholder også omkostninger til realisering af energibesparelser.

  Læs mere her

 • 5. Hvad dækker netabonnementet på min regning?

  Netabonnementet dækker:

  • Omkostninger til målere og målerudstyr.
  • Omkostninger til administration. bl.a. vores kundecenter.
  • Omkostninger til realisering af energibesparelser.

 • 6. Hvad gør jeg, hvis jeg skal flytte?

  Du skal kontakte din elleverandør, når du skal flytte. Ellers risikerer du at skulle betale for den nye beboers forbrug.

  Aflæs måleren, og giv elleverandøren besked om:

  • Aflæsning og aflæsningsdato
  • Flyttedato
  • Din nye adresse

  Når din elleverandør har registreret din aflæsning, vil du modtage en slutopgørelse.

  Husk, at tilmelde dig på din nye adresse hos din elleverandør. Oplys gerne, hvilken adresse årsaflæsningskortet fremover skal sendes til (er leveringsadressen eksempelvis et sommerhus eller et kolonihavehus, kan det være, at du ønsker at få sendt kortet til din helårsadresse).

 • 7. Jeg kan ikke aflæse elmåler den dag, jeg flytter. Hvad skal jeg gøre?
  Du skal aflæse elmåleren så tæt på flyttedatoen som muligt og indberette aflæsningen til din elleverandør.
 • 8. Jeg har glemt at melde flytning - hvad skal jeg gøre?
  Skynd dig at ringe din elleverandør og afgiv din aflæsning. Som udgangspunkt hæfter du for forbruget i hele tilmeldingsperioden.
 • 9. Hvornår får jeg min slutopgørelse?
  Kontakt din elleverandør - de kan oplyse dig om, hvornår de sender dig slutopgørelsen.
 • 10. Hvordan aflæser jeg elmåleren?

  Aflæs fra venstre mod højre (også eventuelt foranstillede nuller).

  Du kan indberette din aflæsning på tre måder:

  • Scan QR-koden i brevet, og indtast din aflæsning.
  • Log på selvbetjening, og indtast din aflæsning.
  • Ring til tast-selv-service på 70 27 60 90, og indtast din aflæsning.

 • 11. Hvornår skal jeg betale min regning?
  Du modtager kun regninger fra din elleverandør, så det er din elleverandør, du skal spørge.
 • 12. Hvad består elprisen af?
  Find info om elprisen hos din elleverandør, som du køber din strøm hos.
 • 13. Hvordan bliver mit forventede årsforbrug beregnet?

  Vi beregner dit forventede årsforbrug ud fra det tidligere års elforbrug på adressen.
  Hvis du er flyttet ind på adressen i løbet af det seneste år, er det en god ide at give os eller din elleverandør besked, hvis det forventede årsforbrug afviger væsentligt fra det faktiske forbrug.
  Så kan vi lave en beregning, der er baseret på det nuværende antal beboere, jeres energivaner mm.

  Hvis du har en elmåler, som du selv aflæser, opdaterer vi det forventede årsforbrug hver gang, vi modtager en måler-aflæsning, mens kunder med fjernaflæste elmålere får opdateret det forventede årsforbrug en gang om året.

Hallo, hallo

Når du ringer, svarer vi dig typisk inden for to minutter. I meget travle perioder kan der godt gå længere tid.