Tariffer, afgifter og vilkår

Din elpris består af flere dele

Som elkunde betaler du både for den strøm, du bruger og for at få strømmen sendt gennem elnettet til din bolig eller din virksomhed.

Det er transport af strømmen, som Radius Elnet håndterer og efterfølgende opkræver betaling for hos din elleverandør. Den tarif, din elleverandør betaler for transporten, dækker for vedligeholdelse af selve elnettet.

Tariffen for transport af el fastsættes efter en indtægtsramme og et forretningsloft, som bestemmes af Energitilsynet. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net.

Fjernaflæste elmålere og timetariffer
Radius har timetariffer, hvor du bliver afregnet på baggrund af dit målte forbrug på timebasis. Priserne er højest, når elnettet er mest belastet – og lavest på de tidspunkter, hvor elnettet ikke er så belastet.
 
Fjernaflæste elmålere giver mulighed for at afregne på baggrund af dit faktiske forbrugsmønster i stedet for at bruge en fast skabelon, der er ens for alle. Du kan derfor selv gøre en forskel og spare penge ved at flytte en del af dit forbrug til tidspunkter, hvor prisen er lavere. Hvis du flytter eller mindsker noget af dit forbrug i spidsbelastningsperioden, vil du altså kunne mærke det på din elregning, og du vil samtidig også medvirke til, at vi på sigt kan reducere vores investeringer og dermed vores tariffer – hvilket du også vil få gavn af.

Hvis elmåleren på din adresse er blevet udskiftet med en ny fjernaflæst elmåler, vil du blive overført til timetariffer omkring årsskiftet – nærmere bestemt i perioden 1. december 2017 til 1. februar 2018. Bliver elmåleren først udskiftet efter den 1. december 2017, vil timetarifferne være gældende ca. 1-2 måneder efter målerudskiftningen.

Overgangen til timetariffer medfører ikke abonnementsændringer.

Prisen bliver lavere i 94 % af årets timer
Prisen pr. kWh bliver hævet i vinterhalvåret i spidsbelastningsperioden fra kl. 17-20, men den bliver tilsvarende sat ned i døgnets øvrige timer. På den måde forbliver Radius' provenu det samme. Se aktuelle tariffer under `Normaltarif`

Se nettariffer og afgifter

Sådan er elprisen sammensat
Hvis din installation er i Radius´ netområde, opkræver vi betaling for transport af din strøm hos din elleverandør.

 

Diagram over elprisens forskellige dele

Top 5 spørgsmål om elpris og vilkår  

 1. Kan jeg vælge et andet netselskab?
  Nej. Du kan frit vælge din elleverandør, men du kan kun få transporteret din strøm via det netselskab, der ejer elnettet i dit område.
   
 2. Får jeg timetariffer, når jeg får en fjernaflæst måler?
  Ja! Hvis du har fået opsat fjernaflæst elmåler, vil du blive afregnet med timetariffer efter 1-2 måneder. Det betyder, at det i nogle af døgnets timer er dyrere at få strøm, mens det i andre tidsrum er billigere. Og det betyder også, at du bliver afregnet på baggrund af dit faktiske forbrugsmønster – i stedet for at blive afregnet efter en fast skabelon, der er ens for alle. Du kan læse mere om tariffer og fjernaflæste elmålere, her 

 3. Hvad dækker Radius´ del af elprisen egentlig?
  Nettariffen dækker vores drift, vedligehold og udbygning af elnettet. Netabonnementet dækker omkostninger til målere og målerudstyr, administration og kundecenter. Nettariffen betaler sammen med netabonnementet, også for Radius´ arbejde med energibesparelser.

 4. Jeg er blevet bedt om at aflæse min elmåler, fordi jeg skifter til ny elleverandør. Kan I oplyse mig om, hvem min elleverandør er?
  Vi har desværre ikke mulighed for at se hvem din fremtidige elleverandør er. Du kan ringe til Energinet Datahub support på 70 22 28 10 og tast 2 for ”har du brug for at vide, hvem der er din elleverandør”.

 5. Hvorfor opkræver Radius gebyr?
  Vi opkræver gebyrer for ekstraordinære ydelser, som ikke er omfattet af det generelle abonnement. De fleste gebyrer opkræves via din elleverandør (f.eks. afbrydelsesbesøg, aflæsningsbesøg, forgæves kørsel, målerundersøgelse). Der er dog enkelte gebyrer, Radius opkræver direkte af dig (f.eks. midlertidig tilslutning, nedlæggelse af målerinstallation). Disse gebyrer er reguleret i Tilslutningsbestemmelserne. Du kan se gebyrerne her.