Din elpris består af flere dele

Forstå, hvad du betaler for

Som elkunde betaler du både for den strøm, du bruger, og for at få strømmen sendt gennem elnettet til din bolig eller din virksomhed. Det er Radius Elnet, der tager sig af transporten af strømmen gennem elnettet. Vi opkræver betaling for denne ydelse hos din elleverandør, som siden afregner med dig. Den tarif, du betaler for transporten, dækker bl.a. vedligeholdelse af elnettet.

Se tariffer og netabonnement

Din elpris er sammensat af en række forskellige elementer: et elprodukt, en transportydelse, abonnementsaftaler, skatter og afgifter. Prisen for transport udgør ca. 13 % af den samlede pris, du betaler pr. kWh. I figuren herunder kan du se, hvad du betaler for, hver gang du forbruger en kWh.

Diagram over elprisens forskellige deleDu betaler timetariffer, hvis du har en fjernaflæst elmåler
Når du betaler for transport af strøm gennem elnettet, bliver du afregnet efter timetariffer. Det betyder, at din tarif bliver opgjort på baggrund af dit målte forbrug på timebasis. Du betaler altså for den strøm, du bruger, på de tidspunkter, hvor du bruger den. Transporten koster mest, når elnettet er mest belastet – og mindst på de tidspunkter, hvor elnettet er mindst belastet.

Timetariffer

Fra kl. 17-20 i vinterhalvåret (oktober til marts) er tariffen 83,50 øre/kWh (med moms).

På alle andre tidspunkter i løbet af året er tariffen 32,36 øre/kWh (med moms).

Til sammenligning er tariffen for en årsaflæst kunde p.t. 37,51 øre/kWh (med moms).

Afregning med timetariffer kan kun lade sig gøre, hvis elmåleren på din adresse er fjernaflæst. Alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere, så hvis elmåleren endnu ikke er blevet udskiftet hos dig, er det altså kun et spørgsmål om tid. I så fald bliver du stadig afregnet efter en fast pris, der er ens for alle årsaflæste elkunder.

Det er dyrest at bruge strøm, når elnettet er mest belastet

Med timetariffer er der penge at spare
Med timetariffer er der penge at spare, hvis du sætter vasketøjet over i løbet af morgentimerne og lader opvaskemaskinen køre efter kl. 20. I vinterhalvåret, vel at mærke. Det er nemlig fra oktober til marts, i tidsrummet kl. 17-20, at elnettet er mest belastet. Derfor er transporten af strøm dyrest i netop denne periode. Til gengæld er alle andre tidspunkter i løbet af året billigere, end de har været hidtil. Du vil altså kunne mærke det på din elregning, hvis du flytter eller mindsker noget af dit forbrug, og du vil samtidig medvirke til, at vi på sigt kan reducere vores investeringer og dermed vores tariffer – hvilket du også vil få gavn af.

Du skal selvfølgelig stadig lave mad, se tv og tænde lys om aftenen  
I de tidlige aftentimer fra oktober til marts er elnettet altså mest belastet, men det betyder selvfølgelig ikke, at du skal flytte alle dine gøremål væk fra dette tidsrum. Det betyder, at du kan spare penge, hvis du flytter nogle gøremål, som fx tøjvask, tørretumbling og maskinopvask, væk fra lige præcis det tidsrum:

  Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine
Mulig besparelse om året ved flytning af alt forbrug til tidsrummet kl. 20-17 (vinterhalvår) 70 kr. 117 kr.  64 kr. 
Tallene er beregnet på basis af følgende gennemsnitlige forbrug: Vaskemaskine: 220 vaske om året, heraf 120 vaske om vinteren. Tørretumbler: 160 tørretumblinger om året, heraf 100 tørretumblinger om vinteren. Opvaskemaskine: 220 opvaske om året, heraf 110 opvaske om vinteren.

Du vil sandsynligvis ikke mærke den store forskel
Hvis dit forbrugsmønster er gennemsnitligt, vil du ikke mærke forskel, når du overgår til timetariffer. Det handler nemlig ikke om, hvor mange kWh, du bruger, men om hvornår på døgnet, du bruger dem.

 • Hvis mindre end 10 % af dit elforbrug ligger i tidsrummet kl. 17-20 i vinterhalvåret, vil du fremover spare lidt på elregningen.

 • Hvis du har et årligt gennemsnitligt forbrugsmønster, vil du ikke kunne mærke forskel.

 • Hvis mere end 10 % af dit elforbrug ligger i tidsrummet kl. 17-20 i vinterhalvåret, kommer du til at betale lidt mere, end du gør i dag - men næppe mere end 10 kr. om måneden med et årligt forbrug på 4.000 kWh. Timetariffer belønner dig, hvis mindre end 10 % af dit samlede elforbrug ligger i tidsrummet 17-20 i vinterhalvåret.

Hvis en stor procentdel af dit elforbrug ligger i tidsrummet kl. 17-20, kan du selv gøre en forskel ved at flytte nogle af de strømkrævende gøremål til andre tidspunkter på døgnet. Ofte handler det blot om at ændre på nogle vaner og rutiner - for eksempel kan du sætte vasketøjet over om morgenen, eller opvaskemaskinen i gang efter kl 20.

Top 5 spørgsmål om elpris og timetariffer

 1. Hvorfor skal jeg timeafregnes?
  De danske myndigheder har bestemt, at alle elkunder i Danmark skal have opsat fjernaflæste elmålere med mulighed for timeafregning. Tanken er, at vi med timeafregning bliver mere opmærksomme på vores forbrugsmønstre i løbet af døgnet. Og det er et skridt i den rigtige retning på vejen mod den grønne omstilling.

 2. Bliver det dyrere for mig med timetarifferne?
  Hvis du har et gennemsnitligt forbrugsmønster, kommer du ikke til at mærke forskel. Men hvis du ofte sætter fx vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine over i tidsrummet kl. 17-20 i vinterhalvåret, kan du faktisk spare lidt penge ved at flytte disse gøremål til tidsrummet kl. 20-17.

 3. Kan jeg blive fri for timetarifferne?
  Det er din elleverandør, som afregner dit elforbrug med dig. Radius sender regningen for transport af din el til din elleverandør, som så opkræver betalingen fra dig sammen med regningen for dit elforbrug. Det er op til det enkelte selskab, hvordan de vælger at afregne forbrug og transport.

 4. Hvorfor skal jeg afregnes med timetariffer, når andre i netområdet ikke skal?
  Alle kunder i Radius’ netområde vil overgå til timetariffer, efterhånden som de fjernaflæste elmålere kommer på plads. I alt sætter vi målere op hos 1 million kunder, og processen løber derfor over en årrække.

 5. Den fjernaflæste elmåler er opsat, men jeg bliver ikke timeafregnet. Hvorfor?
  Når den fjernaflæste elmåler er sat op på din adresse, går der ca. 2 måneder, før du overgår til timeafregning. Du kan dog allerede nu følge dit forbrug time-for-time. Du skal bare kontakte din elleverandør.