Radius udskifter forældede koblingsanlæg

Det sidste koblingsanlæg på Kløvermarken Transformerstation er nu udskiftet.

I kraft af moderniseringen kan Kløvermarkens Transformerstation fjernbetjenes fra Radius’ Netcenter i Virum, og det forhøjer forsyningssikkerheden på Amager.

Rundt omkring i Storkøbenhavn står en række koblingsstationer, der spiller en central rolle i transporten af strøm fra producent til forbruger. På grund af alder og slitage samt støjhensyn er vi i fuld gang med at udskifte dem. Det gælder også 55 anlæg på Kløvermarkens Transformerstation, der de seneste 67 år har forsynet det nordlige Amager. Af hensyn til person-, leverings- og anlægssikkerhed bliver de erstattet af moderne anlæg.
Supplerende fakta:
Frem til 2026 skal 10 ældre anlæg på otte forskellige 30/10 kV transformerstationer udskiftes i City-området. Projektet blev indledt for 15 år siden. Udskiftningen sker primært for at styrke forsyningssikkerheden og undgå havarier på forældede anlæg. Desuden er det vanskeligt at få reservedele til anlæggene, idet de ikke længere er i produktion.

Udskiftningen af koblingsanlæggene på Kløvermarken Transformerstation er den største udskiftning af 10 kilovolt anlæg i Københavnsområdet. Udskiftningen startede i 2016, og vi afslutter den her i starten af 2018, siger Projektleder Hans Henri Hansen.

Usynlige i det daglige
Stort set alle koblingsstationer i Københavnsområdet er usynlige i det daglige. De er typisk del af den mere end 100 år gamle bygningsmasse, og som regel er der skudt nye bebyggelser op rundt om mange af de bygninger, der rummer den elektriske infrastruktur. Det komplicerer udskiftningen af anlæggene, da der ofte er begrænset adgang til bygningerne. På Kløvermarken Transformerstation er pladsen trang, og det har været nødvendigt at gennemføre bygnings- og gravearbejder inde på stationsområdet. Radius’ kunder må ikke opleve afbrydelser i forbindelse med Radius’ udskiftning, og det stiller også store krav til logistikken.