Elmålere kan hjælpe med aflæsning af vandforbrug

Vandselskabet Novafos, målerleverandøren Kamstrup og Radius har sammen undersøgt muligheden for at hjemtage vanddata fra Novafos’ vandmålere via Radius’ elmålere. Pilotprojektet bekræfter, at det teknisk set godt kan lade sig gøre.
I pilotprojektet blev vandforbrugsdata fra 270 ejendomme i Gentofte sendt til Novafos via husstandens nye fjernaflæste Radius elmåler. Pilotprojektet bekræfter, at der kan sendes forbrugsdata for vand via elmålerens kommunikationsnetværk på en stabil og sikker måde.

Få adgang til mere information om pilotprojektet og resultaterne på Novafos’ hjemmeside her