Tillykke til kunde nummer 500.000

Vi er i fuld gang med at udskifte til fjernaflæste elmålere i vores forsyningsområde. 1.022.000 – så mange elmålere skal vi skifte hos vores kunder i København, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. Vi har nået en stor milepæl ved, at vi har sagt tillykke til kunde nummer 500.000, og vi er nu halvvejs i vores projekt med opsætningen af fjernaflæste elmålere.
Kunde nummer 500.000 fra Valby var én af de fire kunder, der med den nye, fjernaflæste elmåler blev koblet på elnettet inden for samme sekund.
Den første elmåler blev sat op i december 2016 i Albertslund, og vi forventer at være færdige med udskiftningen af alle elmålere med udgangen af 2019.
Fjernaflæst elmåler nummer 500000

Steen Hansen, Senior Manager i Radius Elnet, siger:
”Det er rigtig mange elmålere, der er tale om, og projektet har fra start af haft stor fremdrift. Vi har 160 montører, der i gennemsnit sætter 2.000 elmålere op hver eneste dag. Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan sige tillykke til kunde nummer 500.000. Faktisk havde vi fire kunder i forskellige geografiske områder, der inden for samme sekund, blev koblet på elnettet, da vi nåede kunde nummer 500.000”.

Et led i den grønne omstilling
Udskiftningen sker i etaper og i mindre geografiske områder, og det er firmaet Kamstrup A/S, der sørger for udskiftningen og den efterfølgende drift af målerne. Projektet er et vigtigt led i den grønne omstilling. Med de fjernaflæste elmålere er det nemlig muligt at afregne elforbruget på timebasis. Det betyder, at du har mulighed for at spare på din samlede elpris, og at vi som samfund kan udnytte de vedvarende energikilder bedre. Forventningen er, at afregning på timebasis kan få os alle til at blive mere opmærksomme på, hvor meget el vi bruger – og hvornår.

Tak for hjælpen
”Vi vil gerne takke vores kunder for at have hjulpet os med projektet ved at være hjemme, når vi kom og tog godt imod vores teknikere”, siger Steen Hansen. Han tilføjer, at vi arbejder på højtryk i bl.a. Københavnsområdet, og at vi derfor stadig har et stort behov for, at kunderne er hjemme, når vi kommer og skifter elmåleren. Det skaber en god fremdrift i projektet og en god arbejdsdag for teknikerne.