Bestyrelsen

Yderligere information

Du kan se regnskaber, ejerforhold og mere, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Virksomhedsoplysninger

Herunder kan du se medlemmerne af bestyrelsen i Radius Elnet A/S.

Radius Elnet er et aktieselskab med registreringsadresse på Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia.

Cvr-nummeret er: 29 91 54 58.

Formand Knud Pedersen og næstformand Anders Vikkelsø
medlemmerne Maria Gjerding Reumert - Niels Olsen - Vagn Kjær-hansen
Medlemmer - Helle Sehested - Jeppe Hoff Nielsen - Lone Rasmussen

Fremtidens forsyningsnet

Grøn omstilling
til fremtiden

Nyheder

Se, hvad vi også arbejder
med i Radius

Infrastrukturprojekter

Vi er med fra første spadestik
De store anlægsprojekter starter under jorden