Dit elnetselskab

Vi forsyner 1 million hjem og virksomheder

Radius driver det elnet, som forsyner 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. Vi ejer kablerne i jorden og de elmålere, der opgør kundernes elforbrug, og det er os, der har ansvaret for, at vores kunder har strøm i kontakten hver dag. 

Vi har intet med salg af el at gøre. Vi beskæftiger os udelukkende med drift og vedligehold af elnettet og distribution af den strøm, vores kunder køber hos deres respektive elleverandører.

Følg os på facebook Få servicebeskeder, gode råd og seneste nyt

Fra distributør til systemoperatør

På lidt længere sigt vil vores rolle dog ændre sig markant. Forandringerne er faktisk allerede i fuld gang i energisystemet:

  • Vedvarende energi vinder frem – produktionen stiger, og der er offentligt og politisk pres på omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem.
  • Samfundet bliver mere og mere elektrificeret, efterhånden som vi vender os væk fra fossile brændstoffer (fx varme og transport).
  • Decentrale ressourcer – fx privatkunder med solceller og husstandsvindmøller – producerer og leverer strøm til elnettet, og der opstår nye energifællesskaber, der lagrer og leverer el lokalt.

Alt sammen betyder det, at Radius skal udvikle sig fra at være eldistributør til at være en fleksibel systemoperatør (DSO), der kan håndtere mange forskellige aktører med vekslende behov.

Radius Elnet er ejet af Andel

Radius Elnet er ejet af Andel-koncernen. Direktør for Radius Elnet er Jens Fossar Madsen.

Undersøgelse om elbiler

Har du elbil?
Så vil vi gerne høre fra dig

Sådan får du strøm

Din elleverandør og dit elnetselskab sørger sammen for, at du har strøm i kontakten hver dag

Fremtidens forsyningsnet

Grøn omstilling til fremtiden

Nyheder

Se, hvad vi også arbejder
med i Radius

Infrastrukturprojekter

Vi er med fra første spadestik

De store anlægsprojekter starter under jorden