Energispareindsats

Energiforbruget skal ned, og det hjælper vi med

Som elnetselskab er Radius lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder – det er både virksomheder og private elkunder.

Energibesparelser er f.eks. rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter, økonomisk tilskud til energispareprojekter eller en kombination af rådgivning, bistand og tilskud.

Vi giver økonomisk tilskud og bidrager til energibesparelser
For at leve op til vores forpligtelse køber vi energibesparelser hos en række samarbejdspartnere, som har indgået aftaler med privat- og erhvervskunder om rådgivning og tilskud.

Sagt med andre ord: Når en samarbejdspartner indgår aftale om et økonomisk tilskud til et energispareprojekt med en slutkunde, betaler vi tilskuddet, og så tæller slutkundens energibesparelse med i vores energispareindsats. På den måde opfylder vi vores forpligtelse til at medvirke til energibesparelser. Vores samarbejdspartnere er elleverandører, energirådgivningsvirksomheder og andre elnetselskaber.

Køb af energibesparelser
For at kunne sælge energibesparelser til Radius skal der være en skriftlig aftale mellem Radius og samarbejdspartneren. Aftalen indeholder bl.a. krav om, at samarbejdspartneren kan garantere, at de realiserede energibesparelser lever op til kravene i energispareaftalen.
Alle aftaler om køb af energibesparelser sker blandt andet gennem afholdelse af auktioner, hvor Radius køber energibesparelser af samarbejdspartnerne.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside


Selskaber, der har leveranceaftale med Radius

Dansk Energirådgivning A/S

EIQ Energy Intelligence ApS

EnergySolution A/S

K.S.K Solution

Modstrøm A/S

Remore

SE Rådgivning A/S

Ørsted Sales & Service A/S

Nedenfor kan du se en auktionskalender og priser pr. udbud. Med mindre andet er anført dækker udbuddet 5 GWh.

  • Auktionskalender 2019
  • Auktionskalender 2018
  • Auktionskalender 2017
  • . . .
Dato for auktion Pris for indkøb (øre pr. kWh)
14.03.2019 36,0
16.04.2019 36,0 
Vi opdaterer lige nu vores data til auktionskalender 2019, og du vil kunne se ændringerne her på siden.
Dato for auktion Pris for indkøb (øre pr. kWh)
18.01.2018 35,8 og 35,2 (10 GWh)
25.01.2018 35,8 (20 GWh)
08.02.2018 36,0 og 36,8 (10 GWh)
01.03.2018 37,0 og 38 (10 GWh) 
15.03.2018 36,8 og 37,4 (10 GWh)
19.04.2018 34,8, 35,6 og 35,4 (begge 10 GWh)
17.05.2018 35,0, 35,0 og 34,2 (begge 10 GWh)
21.06.2018 36,8 og 36,2 (begge 5 GWh)
16.08.2018 36,0
20.09.2018 36,5
18.10.2018 36,0 og 35,8 (begge 10 GWh)
15.11.2018 36,6 og 36,4 (begge 5 GWh)
20.12.2018 35,6 (10 GWh) 35,4 og 35,8 (begge 5 GWh)
Dato for auktion Pris for indkøb (øre pr. kWh)
19.01.2017 39,1
23.02.2017 38,2
30.03.2017 37,0 og 37,9 (15 gWh)
27.04.2017 35,0
18.05.2017 36,6
08.06.2017 41,6 (10 gWh)
22.06.2017 39,8
24.08.2017 41,5
21.09.2017 32,0
19.10.2017 34,6
23.11.2017 38,6 (10 GWh)

Mål for energibesparelser

Energispareforpligtelse 2006–2018: 2.862.288 MWh

Realiserede besparelser 2006–2018: 2.777.438 MWh

 

Energibesparelser fra 2013 til 2018

2018
2017
2016
2015
2014
2013