Intern overvågning af el

Alle aktører skal have lige adgang til elnettet

Det er en vigtig forudsætning for konkurrencen på det danske elmarked, at alle aktører har lige adgang til distributionsnettet. Den del af elnettet, der ejes af Radius, bliver både anvendt af andre Ørsted-selskaber og af andre elleverandører.

For at undgå diskrimination af de forskellige aktører på det danske elmarked, har vi lavet et internt overvågningsprogram.

Se program for intern overvågning

Som en del af programmet for intern overvågning laver vi årsrapporter. Du kan se den seneste herunder.

Se årsberetning 2017

Fremtidens forsyningsnet

Grøn omstilling
til fremtiden

Nyheder

Se, hvad vi også arbejder
med i Radius