Virksomhedsoplysninger og bestyrelse

Yderligere information

Du kan se regnskaber, ejerforhold og mere, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Radius Elnet er et aktieselskab med registreringsadresse på Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia. Jens Fossar Madsen er direktør i Radius Elnet og deltager i møder med bestyrelsen.

Cvr-nummeret er: 29 91 54 58.

Herunder kan du se medlemmerne af bestyrelsen i Radius Elnet A/S.

Formand Knud Pedersen og næstformand Anders Vikkelsø
medlemmerne Maria Gjerding Reumert - Niels Olsen - Vagn Kjær-hansen
Medlemmer - Helle Sehested - Jeppe Hoff Nielsen - Lone Rasmussen

Fremtidens forsyningsnet

Grøn omstilling til fremtiden

Nyheder

Se, hvad vi også arbejder
med i Radius

Infrastrukturprojekter

Vi er med fra første spadestik
De store anlægsprojekter starter under jorden