Sådan får du strøm

To virksomheder sørger tilsammen for strøm til dig

Sammen med din elleverandør sørger vi for, at du har strøm i kontakten hver dag. Elnetselskabet ejer elnettet og elmålerne i dit lokalområde og transporterer strømmen frem til din bolig eller din virksomhed. Elleverandøren sælger den strøm, du bruger.

Hvad betyder det for dig?

  • Du skal give din måleraflæsning til Radius, som kontakter dig, når det er tid til at aflæse elmåleren. Hvis du har en fjernaflæst elmåler, sker det helt automatisk, og du skal ikke gøre noget.

  • Hvis strømmen svigter, sørger Radius for at få fejlen rettet, og vi hjælper dig, hvis du har tekniske problemer med elmåleren.

  • Du får én samlet regning fra din elleverandør. Det er også dem, du skal kontakte, hvis du for eksempel skal flytte.

Følg os på Facebook
Få servicebeskeder, gode råd og seneste nyt

Din elleverandør sender regningen
Det er din elleverandør, der opkræver alle afgifter fra staten og nettariffer på vegne af os og sender en samlet regning til dig. Du skal derfor kontakte din elleverandør, hvis du har spørgsmål til din elregning, dit forbrug og f.eks. flytning.

Hvornår skal du kontakte os?

Selvom det er din elleverandør, der står for at sende din regning og hjælpe, hvis du skal flytte, skal du fortsat kontakte os på alle de tekniske områder - f.eks. ved ombygning og tilslutning af nye installationer.
Det er også Radius, som modtager din måleraflæsning og registrerer eventuel elproduktion, ligesom vi retter fejlen i elnettet, hvis strømmen svigter.

Leveringssikkerhed

Du har i gennemsnit strøm 99,993 % af tiden