EnergyLab Nordhavn

Danmarks første, store batteri er i brug i Nordhavn

Hvordan kan vi drive elnettet optimalt, sikre en stabil elforsyning og øge udnyttelsen af vedvarende energi?
Det er blandt andet det, vi undersøger i EnergyLab Nordhavn, der er et stort forsknings- og demonstrationsprojekt, som udvikler fremtidens energiløsninger.

Batteri indviet i parkeringshus i Nordhavn

Besøg vores showroom

På Sundmolen 7 i Nordhavn kan du se vores showroom for hele EnergyLab Nordhavn-projektet.

Som en del af vores undersøgelser har vi i samarbejde med ABB installeret et stort batteri i P-hus Lüders i Nordhavn, som blev indviet den 1. marts 2017.

Danmarks første store batteri i et bynært miljø er således sat i drift. Med det kan vi undersøge, hvordan vi udjævner belastningen i elnettet. Og vi kan undersøge muligheden for at oplagre overskudenergi produceret af f.eks. lokale solceller.

Energien fra batteriet kan anvendes, når der er behov for at mindske belastningen af elnettet. Det vil betyde, at vi kan udskyde udgifter til forstærkning af elnettet – bl.a. etablering af nye kabler – og samtidig vil udnyttelsen af overskudsenergi fra vedvarende energikilder hjælpe os med at sikre en stabil og bæredygtig elforsyning.

Hvor stort er sådan et batteri, og hvordan kan det gøre en forskel? Det kan du se i filmen herunder.

Vi har tre store prioritetsområder for vores undersøgelser i EnergyLab Nordhavn:

  • Vi vil udskyde udgifter til forstærkning af elnettet.
  • Vi vil sikre en stabil elforsyning.
  • Vi vil tilbyde et stabilt elnet med plads til mere vedvarende energi.

En af de helt store udfordringer i forbindelse med at drive elnettet optimalt er, at vi ikke ved, hvordan belastningen af elnettet bliver i fremtiden. Men vi ved, at den vil variere mere, end den gør i dag, og det er der flere grunde til:

  • Vedvarende energikilder (vind, sol og vand) vil erstatte de fossile brændstoffer (olie, kul og gas), og både transport og varme vil i stigende grad blive baseret på elektricitet, der er produceret af vedvarende energikilder.
  • Intelligente, energieffektive styresystemer vil blive mere og mere udbredte i vores boliger og hjælpe os med at ændre vores forbrugsmønstre i en bæredygtig og mere prisbillig retning.

Den ændrede belastning af elnettet stiller allerede nu krav til vores måde at designe og optimere elnettet på, så vi kan sikre et omkostningseffektivt distributionsnet. Og vores engagement i EnergyLab Nordhavn er en unik mulighed for at afprøve ideer og mulige løsninger i praksis. Gennem vores deltagelse i projektet får vi vigtige erfaringer med en række af de krav, der sandsynligvis vil blive stillet til elnettet i fremtiden.

Om EnergyLab Nordhavn:

”EnergyLab Nordhavn – nye infrastrukturer i byer” er et fireårigt forsknings- og demonstrationsprojekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet bruger Nordhavn i København som et levende storbylaboratorium og demonstrerer, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Danfoss, Clean Charge, METROTHERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne. Projektet er støttet af EUDP (Energiteknologisk Udvikling og Demonstrationsprogram) og løber fra 2015-2019.

Add Your Heading Text Here

Efter den 1. april 2016 skal kunden have valgt en elleverandør, før der kan opsættes en måler. Det gælder både for nye og eksisterende installationer.

Læs notat om valg af elleverandør

Derfor er det vigtigt, at du som installatør videregiver aftagenummeret til kunden, så snart det er muligt. Først herefter kan kunden vælge elleverandør, blive tilmeldt i Datahubben og få afsluttet installationen.

Når du ændrer en elmålerinstallation, f.eks. fra en til tre faser eller til en stikbenstilslutning, skal du selv udføre ændringerne ude hos kunden. Hvis du sætter en ekstra stikledningssikring i, skal du huske at benytte en korrekt størrelse sikring samt bundskrue eller pasindsats i kabelskabet. Husk altid at følge fabrikantens anvisning for måler og målerramme.

Før du arbejder på en installation
Du skal huske at tilmelde sagen hos Radius, før du arbejder på en installation, og du skal færdigmelde sagen, når arbejdet er slut. Så kan vi opdatere alle stamdata for elinstallationen korrekt. Du kan tilmelde og færdigmelde din sag via installationsblanketten (ISB)

Læs monteringsvejledningen, før du går i gang

Som autoriseret elinstallatør
Det er dit ansvar, at installationen lever op til de gældende bestemmelser efter endt arbejde. Alt autorisationskrævende arbejde på en kundes elinstallation, isætning af bundskrue og pasindsats i sikringsholderen i kabelskabet samt ændringer på elmålerens installation, må kun udføres af dig, der er autoriseret elinstallatør eller af dine ansatte.

Læs også lovgivning, bestemmelser og retningslinjer

Hvis du afbryder strømmen til en af vores fjernaflæste målere, skal du give besked på 72 10 20 30, eller via e-mail til fjernaflaesning@radiuselnet.dk.

Giv os besked inden afbrydelsen, hvis det er muligt. Hvis afbrydelsen skyldes ændringer på installationen, i tavlen eller på leveringsomfanget, skal du tilmelde ændringerne via installationsblanketten (ISB) og evt. kontakte os på 72 10 24 80. Bemærk! Du må ikke etablere lus uden forudgående aftale, og vi giver ikke generel tilladelse til at luse.

I tavler med måling over 63A skal du både levere og indsætte strømtransformere. Samtidig skal du sende en tilhørende prøveprotokol til os. Du kan sende den med posten til: Radius Elnet, Teknikerbyen 25, 2830 Virum – att.: Kundetilslutninger. Du kan også vedhæfte den som en fil på din ISB-sag eller som en vedhæftet fil i en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk.

Husk at mærke det afsendte med WD-nummer fra installationsblanketten.

I forbindelse med en ny tilslutning af et 3-faset stik, hvor der betales tilslutningsbidrag, afholder Radius Elnet udgiften til underskydningen under offentlig vej. I disse tilfælde formidler Radius Elnet kontakten mellem elinstallatøren og entreprenøren. Der gives ikke underskydning ved følgende:

  • Haveforeninger (egen matrikel)
  • Sommerhusområder og lign. (med grusveje)

Der skydes kun vinkelret under kørebanen. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om underskydning, kan du kontakte Kundetilslutninger på 72 10 24 80 eller sende en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk.

Ved større renoveringer, der varer mere end én måned og indebærer, at kunderne fraflytter boligen midlertidigt, skal måleren nedtages og kundeforholdet afmeldes i fraflytningsperioden. Du skal benytte sagstype ’Installationen udgår’, og du skal aflevere den gamle måler på vores lager i Ballerup – Brydehusvej 32 eller sikre, at den bliver afhentet af Radius straks efter nedtagningen. Herefter afmelder vi de berørte kunder i renoveringsperioden.

Når renoveringen er afsluttet, skal du indsende en installationsblanket (ISB) pr. bolig med sagstype ’Ny installation’ – og færdigmelde, når installationen er klar til måler. Husk at videregive aftagenummeret til kunden, så han kan vælge el-leverandør. Når kunden har valgt el-leverandør kan installationen afsluttes.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Kundetilslutninger på 72 10 24 80.