Kandidater

Find den kandidat, du vil stemme på

38 kandidater stiller op til valget. Du kan være med til at vælge, hvilke tre kandidater der skal have en bestyrelsesplads og repræsentere dig i Radius Elnets bestyrelse i den kommende periode.

Kandidaternes numre og placering på listen er udtrukket tilfældigt ved lodtrækning af vores revisor, Deloitte, for at sikre lige vilkår for alle, der stiller op.

På listen herunder kan du se navn og adresse på alle kandidater fra 1-38. Klik på den kandidat, du vil læse mere om.

Notér nummeret på din kandidat
Når du har fundet den kandidat, du vil stemme på, skal du huske at notere kandidatens nummer. Du skal nemlig bruge nummeret, når du afgiver din stemme på stemmesiden.

Gå til stemmesiden

Læs mere om de opstillede kandidater:
 • 1. Johnny Restrup-Sørensen, 4000 Roskilde

  Præsentation
  Jeg er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole; gift og har tre døtre og fire børnebørn. Jeg er et stort familiemenneske; elsker at rejse og er en habil amatørfotograf. Næste år tager jeg med familien på safari til Sydafrika hvor jeg håber at skyde de aller bedste billeder af the Big Five samt ikke at forglemme familien.
  Gennem min karriere har jeg 35 års ledelseserfaring fra store internationale bygge- og anlægsprojekter i Afrika, Schweiz, Tyskland og Skandinavien. Jeg har på de fleste projekter haft direktionsansvar for økonomistyring, risikoledelse, personaleledelse og den administrative ledelse. Derudover har jeg iværksættererfaring fra etablering af egne virksomheder inden for management rådgivning og rekruttering til bestyrelsen.
  Min drivkraft er passion for mennesker. Jeg har altid en lyst til at udfordre mine medarbejdere og kollegaer. Det er fantastisk at opleve, når folk vover sig ind på ukendt territorium, og at de oplever, at de kan mere, end de tror. Min erfaring er, at der i alle virksomheder findes uudnyttede kompetencer på alle niveauer. De faglige kompetencer og erfaringer er relativt nemme at afdække, hvorimod de personlige kompetencer og præferencer kan være vanskeligere at identificere og få i spil.           

   
  billede af bestyrelseskandidat Johnny 

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg har siddet i repræsentantskabet for SEAS/NVE fra 2008 til 2012 og har derigennem fået et indgående kendskab til elbranchens strategiske udfordringer og muligheder, herunder fulgt liberaliseringen af det danske elmarked, og hvilke muligheder det giver for kunderne. Jeg vil som forbruger repræsentant i Radius have fokus på, at der skabes en god og rettidig information til kunderne, hvad enten det drejer sig om overordnede virksomheds relaterede forhold eller eksempelvis her-og-nu information om udskiftning af elmålere til fjern-aflæsbare målere. Jeg vil foreslå, at bestyrelsen årligt drøfter udviklingen i kundetilfredsheden baseret på seneste kundetilfredshedsanalyse og herigennem tager stilling til eventuelle forbedringsmuligheder.
  Som bestyrelsesmedlem ser jeg mig selv som en tilføjelse til den viden og erfaring, der allerede måtte findes i virksomheden; en sparringspartner, der kan være med til at opretholde overblik og medvirke til at træffe beslutninger, som påvirker de strategiske og værdiskabende resultater.

 • 2. Anders Jensen, 2200 København N
  Præsentation
  Radius bliver solgt fra af statens energiselskab, Ørsted, og vi ved ikke hvem de nye ejere er. Jeg vil holde fast i, at Radius er andet og mere end et aktieselskab, der skal tjene penge til ejerne, for Radius er en del af samfundet og har som monopolselskab et ansvar over for kunderne. Det vil jeg holde fast i.
  For mig er det en vigtig værdi, at bliver jeg valgt til dette hverv, så er det et ekstra arbejde og ikke blot fem møder om året. Jeg har bestyrelseserfaring fra forsyningssektoren og er til daglig direktør i en fond.
  Jeg bor i København med min familie og er aktiv i lokalsamfundet, hvor jeg bl.a. arbejder med infrastruktur, for en mere bæredygtig by og mindre luftforurening.
  Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du vil vide mere: a.joern.jensen@gmail.com. 
  billede af bestyrelseskandidat Anders 

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Vi skal hurtigst muligt omstille vores energinet og transport til et el-baseret system baseret på vedvarende energi. Energisystemet vil blive mere dynamisk og decentralt end i dag, fordi der kommer flere solceller og vindmøller og fordi vi har brug for lagring af el i elbiler og i batterier i hjemmene.
  Fremtidens ’forbrugere’ er derfor ikke bare kunder hos Radius, vi er fx også leverandører af batterilagring og solenergi - ja, faktisk er vi samarbejdspartnere med Radius. Derfor er det nødvendigt, at kommunikationen bliver skarpere og mulighederne i samarbejde bliver tydelige – også økonomisk.
  Hvis vi gør det rigtigt, vil der være meget store fordele for os kunder, for Radius og for samfundet – fx vil integration af elbiler som lager i nettet optimere udnyttelsen af vindmøllestrøm (i dag ’sælger’ vi det ofte til Tyskland for 0 kr. ved overproduktion), optimere udnyttelsen af elbilen som lager (biler står generelt stille 95% af tiden) og samtidig vil den bedre udnyttelse betyde, at Radius kan klare sig med færre udbygninger af nettet – kort sagt vinder hele samfundet.
  Med Radius kan vi forhåbentligt skabe en kaskadeeffekt, hvor økonomien i at omstille samfundet bliver så god, at andre følger efter. Det vil selvfølgelig være rigtigt godt for klimaet – men fx også for den danske vindmøllesektors konkurrenceevne og for luftkvaliteten i vores byer.           


 • 3. Kurt Kryger, 3600 Frederikssund
  Præsentation
  Jeg har interesse i forsyningssikkerhed. Rimelig og fyldestgørende behandling af kunder. Vejlede kunder med installationer m.m. Har arbejdet i Teknisk forvaltning. Energikonsulent med kendskab til energiplanlægning, installationer i forskellige bygninger, boliger og institutioner. 

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg er uddannet som Maskinmester. Har sejltid i Marinen og Handelsflåde.
  Har i hele erhvervslivet efterfølgende arbejdet i Teknisk forvaltning og Alm. Boligselskab.
  Som Energichef i Slots- og Ejendomsstyrelsen mener jeg at have et godt kendskab til mange forskellige bygninger og deres installationer.
  Er nu pensioneret, sund og rask. Er gift og har voksne børn.
  Passer job som bestyrelsesmedlem i Ejerforening med 60 gode lejligheder.


 • 4. Yimin Huang Nielsen, 2100 København Ø

  Præsentation 
  Hvorfor stille op til bestyrelsen som jeres repræsentant? Simpelthen fordi det har min interesse, og vi som forbrugere skal være med til at forme Radius.
  Det kan virke banalt, men det er vel det drejer sig om, hvis jeg ønsker at repræsentere mig selv og jer, alle forbrugerne i København, på bedst mulig vis. Netop at det har min interesse og ikke blot er et spørgsmål om at møde nye mennesker og komme til strømmeverden i ny og næ.
  I Danmark har vi igennem de senere år set at diverse kriser er kommet mere og mere på afstand, men kravene til det at drive elnetselskab bliver skærpet hele tiden af diverse regulativer, hvilket er efterdønningerne af finanskrisen. Det gør vigtigheden af at have en kompetent bestyrelse endnu større, og i det perspektiv vigtigheden af at have kompetente forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.
  Uden en solid forretning vil der dog ikke være muligt at holde forbrugertilfredsheden oppe på. Det er derfor også vigtigt for mig, at bestyrelsen har fokus på dette, og ikke mindste at jeg som forbrugerrepræsentant kan bidrage til dette arbejde. I den forbindelse bruger jeg naturligvis mine erfaringer som revisor og controller, så tingene ses fra alle perspektiver. På denne baggrund mener jeg derfor også at kunne bibringe vigtig viden om Radius situation til bestyrelsens arbejde.

  billede af bestyrelseskandidat Yimin
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Mit navn er Yimin Huang Nielsen. Jeg arbejder som intern revisor i Lån & Spar Bank A/S.
  Jeg er 35 år, gift med Jens-Peter Nielsen og sammen har vi Vincent og tvillingpiger Vianna & Vinja på 9 & 8 år.
  Fritiden går med familien og gode venner, og med at køre børnene til idræts gymnastik, svømning og klaver, at være involveret i deres fritidsaktiviteter så de mærker opbakningen er vigtig for mig.
  Tak fordi at jeg måtte låne lidt af din tid. Jeg håber du finder mig egnet og derfor vil give mig din stemme.
  Med ønsket om en forrygende dag.
  Med venlig hilsen
  Yimin H. Nielsen

 • 5. Todd W. Johnson, 2920 Charlottenlund
  Præsentation
  Radius er det vigtigste elnetselskab på Sjælland.
  Derfor er dette selskabs infrastruktur og prispolitik af enorm betydning for os, forbrugerne.
  Moderselskabet Ørsted varsler et frasalg af Radius i løbet af 2019. Det er uvist hvad kriterier er for Ørsted, men som et privatforetagende (uanset Statens aktiepost), kan man forstille sig, at stærk profit-orientered grunde er beslutnings-basis for Ørsteds bestyrelse samt en evt. køber.
  Derfor bør forbrugerne repræsenteres så meget som muligt i processen.
  billede af bestyrelseskandidat Todd
  Hvorfor skal du vælge mig? 
  Todd W. Johnson
  Jeg har være kunde siden 1983 (først som NESA kunde) i det samme hus i Gentofte Kommune.
  Jeg er finansanalytiker, uddannet i USA (B.A.) og UK (M.Sc.).
  Jeg er lektor (i finansiering) for Finansbachelor studerende på Cph Business, København.
  Jeg er 60 år, gift med Christine Weinberger (tidl. kunsthandler og boghandler), har 3 voksne børn og, vigtigt, har tid og evner til at gøre en forskel som medlem af Radius' bestyrelse.
 • 6. Niels Olsen, 2820 Gentofte
  Præsentation
  Niels Olsen
  Administrerende direktør i DAB (Dansk almennyttigt Boligselskab)
  billede af bestyrelseskandidat Niels Olsen
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg genopstiller til bestyrelsen i Radius fordi det er vigtigt for forbrugerne, at der er kontinuitet blandt bestyrelsesmedlemmerne i en tid, hvor Energiselskabet Ørsted har sat Radius til salg.
  Radius er et veldrevet distributionsselskab, hvor der lægges vægt på en god kundeoplevelse. Når vi som el-forbrugere skal have udskiftet den gamle elmåler med en ny fjernaflæst måler gør Radius en god indsats, i et tæt samarbejde med leverandøren, for at udskiftningen forløber tilfredsstillende for forbrugerne. Eller, når vi har spørgsmål til betalinger, ved flytning af bolig og når de nye regler for persondata skal forklares på en ordentlig og ligefrem måde.
  Den ordentlighed, der præger Radius, er vigtigt at fastholde. Her kan jeg gøre gavn som repræsentant for forbrugerne. Både i overgangsperioden og måske også fremadrettet alt efter, hvilken model der bliver slutresultatet for de nye ejere.
  Jeg nævner ordet ordentlighed om Radius. Her mener jeg i forhold til os som elkunder, og til den detaljerede lovgivning og regulering som Radius er underlagt.
  Jeg ønsker genvalg til bestyrelsen, så vi kan fastholde den ordentlighed, som Radius står for. Det er godt med forbrugerrepræsentanter, der kan holde fast og arbejde for, at Radius fortsat er en god distributør af el til husstande og virksomheder – også med en ny ejer.           

 • 7. Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge-Thürmer, 3250 Gilleleje
  Præsentation
  Som finansmand, erhvervsleder, entreprenør, bestyrelsesmedlem, godsejer og generalkonsul har jeg været en dedikeret aktør i dansk erhvervsliv, i særdeleshed i industrien, igennem 4 årtier.
  Siden 1985 har jeg ejet og drevet Sophienlund Gods med grøn forretningsdrift og omstilling som primære fokus med indførelse og omlægning til økologisk produktion. Godsets hovedaktivitet er planteavl på ca. 400 HA, som vi har omlagt til økologisk produktion, der omfatter såvel markbrug som skovbrug. Godset 3 driftsgrene er 1) Landbrug 2) Anselig udlejningsvirksomhed af huse og bygninger 3) Et professionelt jagtvæsen i form af den naturligvenlige jagtform ”rough shooting”.
  Jeg er endvidere Generalkonsul for Senegal og sidder i rådet for Cors Consulaire Danmark, hvor jeg i en årrække også har beklædt posten som vicepræsident.
  Jeg har tidligere bestridt en række bestyrelsesposter i mellem-store danske virksomheder og været rådsmedlem i blandt andet Unibank, Nykredit Landbrug og Jernindustrien.
  Internationalt har jeg ligeledes en bred erhvervserfaring, da jeg igennem en årrække har været ansat i internationale virksomheder, blandt andet Ti-investment og Coventry Guage & Tool Company i England og svenske SKF.
  I Danmark har jeg været hovedaktionær og adm. direktør i førende danske virksomheder indenfor især jern og plast industri, herunder Thürmer & Co., A/S: International værktøjsproduktion, TKW A/S: Kran og container, Ultraplast A/S og Hofstätter og Ebbesen A/S: Plastproduktion.
  Som bygherre har jeg endvidere stået for opførelsen af flere erhvervs- og industriejendomme på Sjælland.
  Uddannelsesmæssigt spænder min baggrund fra en almen landbrugsuddannelse og højere handelseksamen til flyvevåbnets militærpoliti og en international Trade & Business administration’s grad fra London.
  Privat er jeg er gift og har 3 børn, der alle driver selvstændig virksomhed. Min ældste søn har overtaget familievirksomheden Thürmer Tools, hvor han er 4. generation.
  Derudover er jeg involveret i lokalsamfundet, blandt andet i forbindelse med et natur- genoprejsningsprojekt af Søborg sø.  

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Min grundlæggende motivation er at bidrage til et grønnere Danmark. Bæredygtighed er en rød tråd i mit virke og jeg bibringer et afgørende kendskab til optimering af den grønne omstilling i forhold til produktion, forretning, proces og kunder.
  Min ambition er at være medaktør for et mere effektivt, miljøvenligt og grønt Danmark for nuværende og kommende generationer. At være med til at bringe Danmark i front for en grønnere industri med et stærkt økonomisk fundament.
  En solid erfaring og en særlig forståelse for grøn produktionsomlæggelse i landbrug og industri kan danne en særdeles positiv synergi mellem undertegnede og Radius.
  Med en årelang baggrund indenfor dansk industri og landbrug mener jeg at kunne bidrage til en fortsat bæredygtig forretningsudvikling og samtidig styrke den grønne omstilling og implementering for et både grønnere og bedre resultat.
  Jeg har et bredt kendskab til analyse og vurdering af forretningspotentiale gennem mit virke med køb og salg af virksomheder i ind- og udland samt et stort kendskab til forretningsdrift.
  Ved at vælge undertegnede vil Radius få en garvet og alsidig aktør, der kan være med til optimere forretningsprocesser og sikre de bedst mulige vilkår for selskabets fremtidige drift.


 • 8. Kjeld Turman, 2960 Rungsted Kyst
  Præsentation
  Jeg vil medvirke til, at Radius Elnet A/S løbende sørger for at kunderne får den bedst mulige betjening og til favorable vilkår.
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Min uddannelse som Akademiingeniør Bygning i 1968 har givet mig en alsidig indsigt i samfundets mangfoldige funktioner, som er stærkt afhængige af elektricitet, og derfor vil jeg vil gøre en indsats, for at Radius løbende forbedrer servicen til kunderne.

 • 9. Jimmy Sarvad, 3550 Slangerup
  Præsentation
  Jeg mener, at man skal stemme på mig. Jeg er vant til at arbejde i store bestyrelser. Har siddet i et kommunalt forsyningens selskab, samt boligselskaber og menighedsråd. Så jeg er vant til at tage ansvar og arbejde for forbrugerne. El er jo fremtiden frem, det er noget vi vil bruge mere af lige fra daglig forbrug til transport, varme, og nedkøling. Det vil jeg god være med til at tage ansvar for.
  billede af bestyrelseskandidat Jimmy
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg er mand, bor i Slangerup, er 69 år, er stadigvæk på arbejdsmarkedet, kører turistbus i min hverdag. Elsker at cykle i naturen, bor i et meget smukt og grønt område og vil kæmpe for, at dyr og natur består. Det kan vi gøre, hvis vi ikke forurener. 

 • 10. Flemming Strøm, 2920 Charlottenlund
  Præsentation
  Jeg hedder Flemming Strøm og kommer oprindeligt fra Esbjerg, hvor jeg var ivrig spejder og læste derefter økonomi på Århus Universitet, hvor jeg også underviste i en periode. Efter studierne arbejdede jeg 5 år i den finansielle sektor og herefter 10 år i industrien hos Chr. Hansen A/S i Hørsholm og senere i Frankrig. Siden hjemkomsten fra Frankrig og en tur forbi Det Berlingske Hus har jeg siden 2003 arbejdet i KAB s.m.b.a., hvor vi bygger og administrerer boliger, institutioner m.m. 

  Privat er jeg gift og har 3 børn og 2 Radius aftagenumre - et på privaten i Gentofte og et i sommerhuset i Halsnæs kommune. Fritiden er dedikeret til socialt samvær, rejser, læsning osv. 

  billede af bestyrelseskandidat Flemming

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg er direktør i KAB, hvor vi administrerer næsten 70.000 boliger i hovedstadsområdet og blandt andet køber fællesstrøm til beboerne, så jeg har været tæt involveret i udviklingen i elmarkedet i mange år, på forbrugersiden. Jeg tror stærkt på grøn el som fremtidens energiform og vil gerne bidrage til at gøre adgangen hertil så let som mulig for alle forbrugere og virksomheder.
  Jeg har bred bestyrelseserfaring, både fra private virksomheder, frivillige foreninger og forbrugerejede organisationer, og skulle Radius på et tidspunkt blive frasolgt af Ørsted har jeg også stor erfaring med den type processer og kan bidrage til at sikre forbrugernes synspunkter og interesser.

 • 11. Lars Ravn-Larsen, 2300 København S
  Præsentation
  Jeg brænder og arbejder for/med socialøkonomiske virksomheder/projekter og har været involveret i iværksætteri siden 00’erne. Tjener til det daglige underhold som freelance projektleder og proceskonsulent inden for IT. Jeg er far, 47 år og bor i andelsbolig på Islands Brygge i København - og tager gerne en sejltur på Øresund eller kaster fiskesnøren i Københavns havn.           
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Der er givet politisk godkendelse til, at der bliver solgt ud af den danske infrastruktur, og Radius vil bliver solgt til højst bydende - det er en mulighed, men der er bestemt også grund til at have ekstra opmærksomhed på alt det, der er vigtigt for os 500.000 kunder. Det der med få ord kan beskrives som god, driftssikkert levering af bæredygtigt (grøn) el til konkurrence førende lave priser.
  Jeg vil arbejde for, at kundernes ønsker og behov kommer i første række, og at vi Radius kunder ikke blot bliver betalingsautomater for de nye ejere.  
 • 12. Søren Jansen, 3450 Allerød 
  Præsentation
  Jeg har arbejdet i bestyrelser siden 2003, se iøvrigt min profil på Linkedin. Min uddannelsesmæssige baggrund er en ingeniøruddannelse fra Odense Teknikum, HD fra Handelshøjskolen i København samt 10 ugers general management kursus på Insead. Siden 1982 har jeg som administrerende direktør været vant til at skulle rapportere til en bestyrelser. I perioden 1982 - 1992 som adm. direktør for Mannesmann Demag Corp. i Chicago,USA med rapportering til bestyrelsen i den multinationale virksomhed Mannesmann Demag AG i Duisburg, Tyskland og i perioden 1995 til 2008 til min bestyrelse i BMS der udgjordes af koncerndirektionen i MT Højgaard, der ejede BMS. Jeg stoppede i BMS i forbindelse med at virksomheden blev solgt til familierne Enggaard i Aalborg, og som flyttede hovedkontoret fra København til Aalborg. I perioden 1992-94 var jeg partner i den engelske konsulentvirksomhed P.A. Consulting Group, men uden bestyrelsesrapportering. I perioden 2003-2008 sad jeg i 5 bestyrelser, ved siden af mit job som adm. direktør i BMS.
  Primo 2009 stiftede jeg Søren Jansen Holding Aps, www.sjaholding.dk, hvor jeg udelukkende beskæftiger mig med bestyrelsesarbejde, hvilket jeg fortsat gør. Jeg har således indgående erfaring med bestyrelsesarbejde i danske og udenlandske virksomheder inkl. børsnoterede virksomheder, og bestyrelseserfaringerne omfatter niveauerne formand, næstformand og 'menigt' bestyrelsesmedlem. 
  billede af bestyrelseskandidat Soeren
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg trives med et højt aktivitetsniveau, arbejdsmæssigt såvel som i min fritid, hvor jeg er mangeårig kajak roer; jeg ror til isen lukker vandene. Jeg har - med alt hvad jeg ved - et godt helbred, arbejder fortsat meget, men nyder også at rejse med min nærmeste familie. Ud over kajak roning, læser jeg meget. Jeg karakteriseres som ambitiøs, uhøjtidelig, får tingene sagt i et for alle forståeligt sprog, er hjælpsom og med en god humoristisk sans.
  Jeg bruger en del tid på at blive sat ordentlig ind i en virksomhed, få den 'ind under huden', når jeg starter i en ny bestyrelse. Jeg forbereder mig meget grundigt til bestyrelsesmøderne Det må tage den tid, der er nødvendigt.
  Med min samlede baggrund, uddannelsesmæssigt såvel som mangeårig erhvervserfaring, forventer jeg, at kunne bidrage positivt, også til bestyrelsesarbejdet i Radius. 

 • 13. Povl Dons Christensen, 1770 København V
  Præsentation
  Civilingeniør.
  Arbejdede i 31 år i det daværende DONG.  Først som projektleder, dernæst ansvarlig for vidensalg i udlandet og senest som redaktør af intern kommunikation. Var en overgang medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i koncernen. 
  billede af bestyrelseskandidat Povl
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg har beskæftiget mig med energi hele mit arbejdsliv, og hele udviklingen i vores forbrugsmønstre og udnyttelse af klimavenlig energi interesserer mig meget. 
 • 14. Kalle Syberg Kjær, 2300 København S

  Præsentation
  Jeg er familiefar til tre, 40 år gammel og bosiddende i lejlighed på Amager. Jeg er født og opvokset i Nordvestsjælland, så jeg kender både til at bo på landet og i byen. Derfor kan jeg sætte mig ind i kundernes behov i hele Radius' dækningsområde.
  Til daglig arbejder jeg i Kommunernes Landsforening (KL), hvor jeg blandt andet beskæftiger mig med god selskabsledelse og bestyrelsesansvar, hvilket giver mig et godt grundlag for at kunne føre mine mærkesager ud i livet. 

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Som forbrugernes stemme i bestyrelsen for Radius vil jeg have tre mærkesager:
  1. Radius skal understøtte den grønne omstilling: Kul, gas og olie skal ud af elproduktionen. Vind, sol, vand og andre vedvarende energikilder skal ind. Det skylder vi kloden og de kommende generationer.
  2. Radius skal have kunden mere i centrum: Det skal være nemmere for kunderne at forstå, hvad Radius er, at få oplysninger om hvor strømmen kommer fra og gennemskue hvad pengene bliver brugt til.
  3. Radius skal drives effektivt. Prisen på produktion af el vil falde i de kommende år. Det skal komme kunderne til gode i form af lavere priser. Ikke ædes op af bureaukrati. 

 • 15. Jørgen Seligmann, 3230 Græsted
  Præsentation
  Jeg er har ligeligt delt med karriere mellem finansiel virksomhed og forsikring. De seneste 15 år primært i ledelsesstillinger. I den forbindelse har jeg bl.a. arbejdet med regulatoriske tiltag og gennem bestyrelsesarbejde også med kvantificering af risikoscenarier.
  Kontrol med vores vitale infrastruktur tror jeg er helt central, uden man behøver at give køb på priser sat af markedet.
  Den grønne omstilling ser jeg som nødvendig men er også af den mening at det kan gøres uden større tab velfærd. Altså miljø højt men troen på at det kan gøres økonomisk fornuftigt.           
  billede af bestyrelseskandidat Joergen

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Grøn omstilling - risiko scenarier - markedsøkonomi
  El-distribution bliver helt central i den energi omstilling som vi skal igennem. El som energidistribution er ideelt fremadrettet og vi skal forventer øget politisk krav og motivation til omstilling til el.
  Samtidig vil det inteligente el-net også være centralt for udnyttelse af el-produktionen på det rette tidspunkt, idet vi fortsat ikke har ordentlig teknologi til el-opbevaring. Med en bedre teknologi vil det dog være naturligt at el-distributører investere i dette.
  Samtidig med denne omstilling bliver det også en øget risikofaktor, i forhold til vores samlede samfunds drift. Det er en risiko som jeg mener bliver undervurderet fra politisk hold.
  Jeg vil gerne bidrage med min viden omkring risikoforståelse, scenarie evaluering og yde et bidrag omkring Cyberrisk. Alt dette kan jeg sammenholde med min finansielle forståelse, idet driftsøkonomien skal være sund for at sikre det ikke påvirker nødvendige beslutninger negativt.
  Alt skal ske med fokus på Danmarks unikke position i relation til leveringssikkerhed af el, hvilket dermed også er grundlaget for en effektiv “grøn” omstilling.
  Liberaliseringen af el-markedet kan være en risiko og den er vigtig at tage seriøst. Her er der nok også noget at lære af udlandets erfaring.
  Det er det jeg gerne vil arbejde med i bestyrelsen. 

 • 16. Frank Hallundbæk, 2900 Hellerup
  Præsentation
  Jeg bor i Hellerup med min hustru og 2 børn. Jeg er meget optaget af at vi lever i bevidstheden om at alting har værdi - ikke blot økonomisk værdi men også en samfunds/social værdi. Det vil sige at vi agerer i henhold til at samfundet ikke kun skal 'køre rundt' men også at samfundet udvikler sig bæredygtigt og fremtidsorienteret. Jeg tror ikke på fundamentalisme men sund fornuft.
  billede af bestyrelseskandidat Frank

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Fordi jeg ønsker at arbejde for en grøn, stabil og effektiv el-forsyning til rimelige priser.

 • 17. Kåre Albrechtsen, 2500 Valby
  Præsentation
  Uddannet Civilingeniør i Miljø.
  Master i Offentlig Ledelse og Certificeret Coach.
  Arbejder som leder i Region Hovedstadens udviklingsafdeling med udvikling af grøn transport og uddannelse.
  Fra 2008 til 2013 ansat i Miljøministeriet som leder af rejsehold for vindmølle- og biogasplanlægning.
  Fra 2005 til 2013 leder af Energitjenesten, med arbejde for vedvarende energi og energibesparelser hos private, i skoler og i forretninger.
  Erfaring fra bestyrelsesarbejde hos energiselskabet NRGi i Østjylland fra 2002 til 2010.
  Gift og har to børn.       
  billede af bestyrelseskandidat Kure
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg brænder for bæredygtig omstilling af energisektoren.
  At gøre elnettet klar til vedvarende energi, elbiler mv. er en stor og vigtig opgave, som jeg gerne vil bidrage til at løse og som jeg har en del års erfaring med. Bl.a. har jeg været leder af Region Hovedstadens Elbilsekretariat.
  Den grønne omstillingen af elnettet kræver fuld udnyttelse af de nye fjernaflæste elmålere, fleksible priser, batterikapacitet mv. Radius har en mulighed for med nye løsninger at præge udviklingen til gavn for kunder, miljø og klima. Jeg håber på at få chancen for at være med til at løfte denne opgave.
  Radius har også en vigtig rolle på energispareområdet, som jeg også har erfaring med. Delvist har jeg været leder af Energitjenesten og delvist har jeg været i bestyrelsen for energiselskabet NRGi.
  Jeg føler, at jeg har de rigtige kompetencer, og brænder for at løse opgaverne. Derfor håber jeg på din stemme til bestyrelsen.  
 • 18. Anne Grethe Schoen, 2900 Hellerup
  Præsentation
  Jeg er uddannet journalist og kommunikatør. Jeg har først arbejdet som journalist med fokus på videnskab og teknologi, sidenhen som kommunikationschef i Ingeniørforeningen, kabelvirksomheden NKT og Domstolsstyrelsen. Jeg er gift, har børn og børnebørn. Jeg har altid involveret mig, hvor jeg kunne gøre en forskel; både i skolebestyrelser og foreninger. Jeg tror på, at man skal bidrage, hvis man kan, og hvis man brænder for det. Jeg går op i, hvordan teknologisk udvikling kan forandre den verden, vi har skabt, så vi kan bevare velstanden uden at drive rovdrift på kloden. Som journalist og formidler har jeg aldrig fundet det foreneligt med mit arbejde at være medlem af et politisk parti. Så man 'køber' ikke en partilinje, ved at stemme på mig til bestyrelsen i Radius. Jeg har været videnskabsredaktør på DR TV og ved, hvor mange muligheder teknologi kan give. Og ofte går teknologisk snilde hånd i hånd med bedre udnyttelse af ressourcerne, og giver dermed grundlag for bedre forretning. Og Radius skal fortsat også være en veldrevet forretning til gavn for forbrugerne. Det aftryk vil jeg gerne være med til at sætte i bestyrelsen.
  billede af bestyrelseskandidat Anne
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Det er afgørende for mig, at elnettet ikke gøres til et spekulationsobjekt for udenlandske kapitalfonde og investeringsbanker. Radius er sat til salg af sin ejer Ørsted, og forventes solgt for et tocifret milliard-beløb. Det er en arv fra den danske energisektor, som Ørsted har overtaget, og nu frasælger. I den proces skal forbrugernes stemme høres, og det vil jeg gøre mit til. Jeg har siddet i forenings- og skolebestyrelser som medlem og formand, jeg har arbejdet med bestyrelser i både et industriselskab indenfor energisektoren, en offentlig styrelse og en fagforening på ingeniørområdet. Jeg kender til bestyrelsesarbejdet og ved, hvad opgaven byder på. Jeg er ikke 'professionelt' bestyrelsesmedlem, men en af kunderne. Og jeg bakker op om de nye grønne teknologiske indsatser, som Radius arbejder med. Tilsammen kan vi ændre vaner, så elforbruget for eksempel fordeles over hele døgnet. Så skal elnettet ikke dimensioneres til helt så store fremtidige spidsbelastninger, som driver rovdrift på ressourcerne og belaster klimaet. El kan være grøn strøm, og el-nettet er strømmens motorvej. El-nettet er afgørende for den danske forsyningssikkerhed. Radius har monopol i sit område, som omfatter hovedstaden, Nordsjælland og dele af Midtsjælland, så vi kan ikke bare finde en anden elnet-leverandør, hvis vi er utilfredse. I alt er vi 1 mio. elnet-kunder og vi skal høres. Derfor stiller jeg op til bestyrelsen.
  Anne Schoen           
 • 19. Vagn Kjær-Hansen, 2660 Brøndby

  Præsentation
  Som forbrugerrepræsentanter har vi ikke anden indflydelse end den, vi kan argumentere os til, da Radius Elnet ellers er styret af Ørsted. Derfor er det vigtigt at vi sidder som forbrugernes vagthunde og holder øje med selskaberne. Det har jeg god erfaring med som politiker i Brøndby og som tidligere ansat i Forbrugerrådet.
  Jeg er ingeniør af uddannelse og er god til at gennemskue regnskaber og andre komplicerede sammenhænge. Jeg har ingen problemer med at bruge den tid som bestyrelsesposten kræver.
  Jeg er medlem af Brøndby Kommunalbestyrelse for SF og formand for Teknik- og Miljøudvalget. Tidligere har jeg været ansat som webmaster i Forbrugerrådet og journalist på fagbladet Ingeniøren. Jeg bor i hus i Brøndby Strand og har en voksen datter, som er flyttet hjemmefra.
  Som politiker er jeg meget optaget af den grønne dagsorden. Verdens nuværende energiforbrug og store CO2-udslip kan ikke fortsætte. El kommer til at stå for en del af omstillingen væk fra fossile brændstoffer. Her har Radius Elnet også en rolle at spille.

  billede af bestyrelseskandidat Vagn
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg har siddet som forbrugerrepræsentant hos Radius (tidligere DONG Energy) i ti år, og jeg vil gerne fortsætte.
  Jeg synes vi tre forbrugerrepræsentanter gør en forskel. Der bliver lyttet til os, og vi har kun den indflydelse vi kan argumentere os til. Ellers er Radius Elnet styret af Ørsted (som tidligere hed DONG), og af de rammer som staten sætter som ejer og som lovgiver.
  For mig er det vigtigt at Radius støtter udviklingen væk fra fossil energi i Danmark. Det indebærer oplysning om elbesparelser, gode muligheder for at følge med i sit elforbrug, og ikke mindst at Radius gennemfører udviklingsprojekter indenfor Smart Grid og energibesparelser.
  Det basale er at Radius har styr på elnettet, så det fungerer. At vi har strøm når vi har brug for den, og at nettet udbygges i takt med behovet. Her er min oplevelse, at Radius driver nettet godt og professionelt, og arbejder meget seriøst med god kundeservice og ordentlig information. Her har vi forbrugerrepræsentanter haft en finger med i spillet, og det skal vi fortsætte med.
  Når der nu tales om at sælge hele nettet, er det min opfattelse at det ikke skal overdrages til kapitalinteresser, men fortsat drives under offentlig dansk styring. Det ved jeg godt er en beslutning, som tages i Folketinget. 
 • 20. Helle Hvilshøj, 2860 Søborg

  Præsentation
  Jeg er 48 år gammel, cand.merc. af baggrund og bor i et rækkehus i Søborg. Jeg er også mor til to dejlige skolebørn, hvis sundhed jeg interesserer mig for og prioriterer.
  Jeg arbejder i Djøf som Chefkonsulent som karriererådgiver og coach og har en lang baggrund indenfor Human Ressource Management. Mit gennemgående fokus i livet samt karrieremæssigt er rettet mod menneskers trivsel, glæde og balance.
  Jeg kan lide at holde mig aktiv og i min fritid hopper jeg gerne i karate gi'en for at give den gas, eller jeg nyder en tur i sommerhuset på Bornholm.

  billede af bestyrelseskandidat Helle
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Prioriter din og din families sundhed og minimer den elektromagnetiske stråling i din hustand.
  Som kunde i Radius Elnet A/S skal det være muligt og legalt, at du kan vælge en el-løsning som tilgodeser en minimering af de skadelige elektromagnetiske stråler, som er forbundet med blandt andet trådløse sendere.
  Som du nok allerede er bekendt med, får alle hustande og kunder hos Radius Elnet A/S besked om, at der installeres en trådløs fjernaflæst måler. Du kan forsøge at ansøge om dispensation herfor og bede om en kablet løsning i stedet. En sådan kablet løsning vil alt andet lige sænke den farlige elektromagnetiske stråling til gavn for dig og din families sundhed. Dette accepteres imidlertid ikke i dag. Det, mener jeg, er helt uacceptabelt.
  Internationale forskere advarer mod farerne ved elektromagnetiske stråling, da strålingen peger på at have en direkte skadelig indvirkning på vores celler i kroppen. Mange mennesker lider i dag allerede under EHS – Electro Hypersensitivity, som du i øvrigt kan læse mere om på WHO’s hjemmeside, hvis du søger på EMF.
  Jeg vil tage ansvar i Bestyrelsesarbejdet og er ambitiøs og engagerer mig. Jeg er også helhedsorienteret og tænker langsigtet, og det, mener jeg, der i den grad er brug for, når det gælder vores sundhed.
  Med mere end 25 års sammenlagt professionel bestyrelseserfaring ser jeg frem til også i Radius Elnet A/S at tage ansvar, vise engagement og skabe dialoger, der kan fremme kundernes valg til gode og sunde el-løsninger.
 • 21. Elsebeth Lillienschiold, 2820 Gentofte

  Præsentation
  Jeg er en dansk kvinde på 59 år bosidende i Gentofte med min samlever, 18-årige søn og hund.
  Professionelt er er jeg ansat i en global fransk mærkevarekoncern som direktør for Norden og Baltikum. Jeg er ansvarlig for en trecifret millionomsætning og har medarbejdere i 6 lande. Jeg samarbejder med store virksomheder direkte, med distributører samt med monopoler i 8 lande.
  Tidligere har jeg arbejdet som konsulent samt haft egen virksomhed i Australien indenfor design og premium mærkevarer, ligesom jeg i starten af min karriere prøvede kræfter såvel med det offentlige (Forsvarsministeriet) samt indenfor entreprenørbranchen.
  Jeg er uddannet fra CBS, har endvidere en mini MBA suppleret med en række kurser i udlandet. Jeg er specialiseret indenfor salg og marketing, men har stor erfaring indenfor general management samt HR. Jeg er resultatorienteret, ambitiøs og engageret med stor gennemslagskraft. Jeg er udadvendt og en dygtig kommunikator på alle niveauer. Jeg taler 5 sprog og har ud over i Australien boet i kortere perioder i Storbritanien og Frankrig, så jeg fremstår meget international.
  Jeg har været medlem af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, Gruppe 24, siden 1993 kun afbrudt af udenlandsophold. Jeg har bestyrelseserfaring både fra koncernselskaber samt fra brancheorganisationer og -netværk. Jeg brænder for agendaen omkring flere kvinder i ledelse og bestyrelser og arbejder aktivt for denne gode sag.

  billede af bestyrelseskandidat Elsebeth 

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Radius’ mulighed for at indtage en ledende rolle i den grønne omstilling af energisektoren interesserer mig meget. Den grønne omstilling er noget Radius kun kan varetage i tæt samarbejde med en række stakeholders som kunder, samarbejdspartnere, leverandører og myndigheder. I den forbindelse vil den løbende kommunikation med de forskellige kundetyper såvel indenfor industrien som det private og offentlige blive særdeles vigtig. Jeg tror på en yderligere elektrificering i de kommende år, og f.eks. vil de nye 'intelligente' elmålere, som netop nu bliver installeret, give forbrugerne mulighed for at påvirke deres elregning i positiv retning. En klar kommunikation til kunderne vil være rigtig vigtig i den forbindelse, og kan Radius fremadrettet medvirke til at få kunderne til aktivt at arbejde for den grønne omstilling, er et vigtigt skridt taget.
  Jeg er sikker på, at min generelle interesse for energiområdet samt min mangeårige erfaring indenfor arbejde med en række forskellige kundetyper (både B2B, B2C samt ikke mindst monopoler), vil kunne danne baggrund for vigtige bidrag i Radius' bestyrelse. Naturligvis er jeg helt klar over, at de kommercielle vilkår indenfor energisektoren i høj grad er reguleret af såvel dansk som EU lovgivning. Med de pågående strukturelle ændringer indenfor sektoren, så vurderer jeg, at det fremadrettet bliver endnu vigtigere end situationen er i dag, med en stærk og fokuseret kundeorientering, og det er præcis mit stærkeste kort.                     


 • 22. Peter Dissing, 2820 Gentofte
  Præsentation
  Igennem de sidste snart 25 år har jeg arbejdet med strategisk ledelse, de sidste snart 7 år med netværksledelse (af ca. 300 ledere) med primært fokus på ledelse. Erfaringer er opbygget inden for forskellige funktioner: Salg, Produktudvikling, Indkøb, HR, Lederudvikling & Kommunikation - altid med et fokus på god ledelse. Du er velkommen til at se flere informationer på min LinkedIn profil: www.linkedin.com/in/peterdissing. 
  billede af bestyrelseskandidat Peter D

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Den grønne omstilling samt den digitale transformation af en virksomhed, med 1 million brugere, stiller høje krav til ledelse og en klar dialogdrevet kommunikation med omverdenen. Jeg vil sætte mit aftryk i bestyrelsen via et fokus på god og bæredygtig ledelse. Med det mener jeg at virksomheden Radius skal opnå sine mål via en professionel og etisk adfærd, der sætter standarder for danske og europæiske virksomheder inden for energiforsyning.
  Ikke blot på det tekniske område skal der sættes nye standarder, det gælder også inden for ledelse og forretningsledelse.
  Ser frem til at skabe fortsatte gode og bæredygtige resultater i Radius.  


 • 23. Kim Phillip, 2100 København Ø
  Præsentation
  Jeg er almindelig el-forbruger med ejerlejlighed i København, uddannet som økonom med interesse for energiøkonomi og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for en borgerliste. Jeg vil gerne være med til at sikre, at et salg af Radius sker på en sådan måde, at det ikke ender med at forbrugerne får højere el-priser og dårligere service, end vi ville kunne få med det nuværende ejerskab.
  Vi skal huske på, at den danske forsyningssektor har været reguleret efter det såkaldte hvile i sig selv-princip, hvor prisen på el kun skulle dække nødvendige drifts- og investeringsudgifter. Dette har skullet sikre mod for høje priser. Problemet er, at det ikke sikrer, at selskaberne bliver drevet effektivt, fordi der ikke er et pres for at producere billigst muligt. Det forsøger man at sikre ved at sælge selskaberne på det frie marked, men køberne vil, hvis de er stærke nok, og man ikke passer på, kunne presse myndighederne til at acceptere prisstigninger under dække af omkostningsstigninger. Det kræver, at vi har forbrugerrepræsentanter i bestyrelse og repræsentantskab, som kan stå imod.
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Se ovenfor. 

 • 24. Pelle Dragsted, 1852 Frederiksberg C
  Præsentation
  Jeg er 43 år, og bor i et bofællesskab på Frederiksberg med min kæreste, mine to børn og tre andre familier. Jeg er valgt i Folketinget for Enhedslisten, hvor jeg særligt arbejder med økonomi og erhvervspolitik.
  Jeg er også i mit folketingsarbejde stærkt optaget af debatten om privatiseringer af fællesejede og demokratiske virksomheder. Jeg har fulgt sagen om Radius tæt og har for nylig haft finansministeren i samråd om sagen.
  Det er min grundlæggende holdning, at centrale dele af vores infrastruktur fortsat bør være noget vi ejer og kontrollerer i fællesskab. Og det gælder i særlig grad, når der er tale om monopoler som eldistributionsnettet.           
  billede af bestyrelseskandidat Pelle
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg stiller op, fordi jeg er stærkt bekymret for planerne om at sælge Radius til højestbydende, og hvilke konsekvenser salget vil have for os kunder. Jeg vil arbejde for, at kunderne beskyttes, og inddrages i processen.
  I Danmark har vi tradition for, at eldistributionsnettet ejes af fællesskabet. Enten som offentligt ejerskab eller i form af forbruger-ejede andelsselskaber. Det er en fornuftig tradition. Der er jo tale om et monopol, og vi har som kunder ingen mulighed for at vælge en dårlig leverandør fra.
  Med Ørsted beslutning om at sælge Radius, risikerer vi for første gang, at en betydelig del af det danske eldistributionsnet - der betjener over 1 million danskere, vil komme 100% på private hænder.
  Blandt byderne skulle være en række udenlandske kapitalfonde - herunder den berygtede australske kapitalfond Macquarie, der for tiden undersøges for skatteunddragelse, og som var involveret i den store udbytteskandale, hvor danske og europæiske skatteydere blev frastjålet mere end 400 milliarder kroner.
  Der er uanset hvad tale om investorer, hvis formål med at købe Radius ene og alene er at tjene penge. Og de penge kan kun komme fra et sted: Fra os kunder.
  Erfaringerne fra andre lande hvor private koncerner har overtaget infrastruktur-monopoler er dystre. Stigende priser og underinvestering, der kan betyde faldende forsyningssikkerhed.
  Jeg mener det er helt afgørende, at vores eldistributionsnet forbliver med at være ejet af fællesskabet. Enten af det offentlige eller af én af de forbrugerejede andelsselskaber, som allerede findes. Uanset hvilken ejer vi får, vil jeg være kundernes vagthund.
  Håber på jeres støtte.   

 • 25. Claus Winberg, 3100 Hornbæk
  Præsentation
  Uddannelse: Civilingeniør og HD.
  Erhvervskarriere: Adm. direktør i Synoptik A/S, adm. direktør i OKQ8 AB, internationale lederstillinger i Tyskland og Benelux, rådgivende ingeniør indenfor bygge- og energibranchen.
  Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv, sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.
  Claus
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Radius Elnet får snart nye ejere, idet Ørsted planlægger at frasælge infrastrukturen til over en million elnetkunder. Den danske stat er nu majoritetsaktionær i Radius Elnet, men den nye ejer kan meget vel blive en udenlandsk kapitalfond.
  Det er afgørende vigtigt at sikre forbrugernes interesser med årvågne og kritiske stemmer i den nye bestyrelse. De nye ejere skal ikke 'snyde på vægten' i jagten efter størst mulig indtjening. Samtidig skal der sikres en effektiv drift af Radius Elnet, så forbrugerne sikres de lavest mulige priser. Det vil jeg gerne bidrage til som forbrugerrepræsentant i Radius Elnet.
 • 26. Ingeborg H. Østergaard, 2840 Holte
  Præsentation
  Jeg uddannet cand.mag. fra Århus Universitet. Jeg driver selvstændig konsulentvirksomhed inden for ledelse, samarbejde og kommunikation. Tidligere har jeg været ansat i Rambøll Management og i Københavns Kommune. Jeg har en meget stor berøringsflade i både den offentlige og private sektor. Som ansat i Rambøll Management (som på det tidspunkt hed PLS Consult) var jeg medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. I den forbindelse deltog jeg i DA's kursus for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
  Jeg er gift, har to børn og fire børnebørn.            
  billede af bestyrelseskandidat Ingeborg 
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Min motivation deler sig i tre:
  1) Jeg er meget optaget af diskussionen i dagspressen af et evt. frasalg af Radius Elnet. Jeg mener, det er vigtigt, at sikre forsyningssikkerhed i Danmark.
  2) Jeg mener, det er vigtigt, at differentiering af el-priser på forskellige tider af døgnet bliver så gennemskuelig som mulig for kunderne. Strukturen skal understøtte en adfærdsændring i retning af mere bevidst brug af el.
  3) Kundernes møde med Radius Elnets medarbejdere i 'marken' er et vigtigt ansigt udadtil, og det er derfor vigtigt, at Radius Elnets udkørende medarbejdere er servicemindede og har kompetence til tage en dialog med kunderne. Jeg har tidligere haft blandede erfaringer med dette.  
 • 27. Jens Søndergaard, 3050 Humlebæk
  Præsentation
  Jeg er 62, har en samfundsvidenskabelig uddannelse og arbejder som freelance miljøkonsulent med strategisk planlægning Jeg deltager i lokalt miljøpolitisk arbejde og sidder i Fredensborg Kommunes Grønne Råd. Jeg har stor erfaring med bestyrelsesarbejde, høringssvar til kommune, strategiplaner omkring grøn omstilling, forsyningsselskaber og formidling omkring miljøforhold, fx som forfatter til hæfte om naturen i Fredensborg Kommune støttet af Veluxfonden, artikler mm.
  billede af bestyrelseskandidat Jens
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg interesserer mig for borgerdeltagelse, grøn omstilling, el-forsyning og energiplanlægning og har et stort lokalt netværk gennem grønt foreningsarbejde og min ejerboligforening. Jeg ser bestyrelsesarbejde i Radius som en god mulighed for borgerindflydelse på strategisk niveau i Radius omkring især forsyningssikkerhed og miljøforhold. Jeg har gennem mange års arbejde som miljøkonsulent stor viden om miljø og energi - herunder vedr. borgerinddragelser i beslutningsprocesser. Jeg er ganske sikker på, at jeg vil være et fint og velmotiveret aktiv for Radius bestyrelsen.

 • 28. Martin Gertz Andersen, 1824 Frederiksberg C

  Præsentation
  Medstifter af forbrugerejet Tænketank Demokratisk Erhverv og tidligere bestyrelsesmedlem. Har stor forståelse for medlemsorganisationer samt forbrugereje. Bl.a. har jeg været ansat i en forbrugerejet medlemsorganisation.

  billede af bestyrelseskandidat Martin

  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg har beskæftiget med indgående med energisektoren i mere end 15 år.
  Var en af pionéerne bag smart city udbredelsen i Danmark heraf særligt med at arbejde for at understøtte intelligent styring af elforbruget så vi undgår kapacitetsudvidelser af ledningsnettet og sparer el-forbrugernes penge ved at belønne fleksibilitet i forbruget.

 • 29. Kirsten V. Nielsen, 2880 Bagsværd
  Præsentation
  Jeg er økonom af uddannelse, har arbejdet i både det private (primært Novo Nordisk) og det offentlige (primært Gladsaxe Kommune) erhvervsliv. Har nu egen konsulentvirksomhed. Jeg har arbejdet med økonomi på forskellige måder i det meste af mit arbejdsliv, og de seneste ca. 12 år har jeg arbejdet indenfor Facility Management, dvs. drift af ejendomme. Jeg har derfor en vis viden om, hvordan man sikrer, at ejendomme driftes mest energivenligt.
  Bor i øvrigt i eget hus i Gladsaxe Kommune. 
  billede af bestyrelseskandidat Kirsten 
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Som kunde hos Radius vil jeg meget gerne tale forbrugernes sag således, at forbrugerne føler sig trygge ved Radius som leverandør på følgende måder:
  - der opnås bedst mulig forsyningssikkerhed
  - økonomien i Radius er fornuftig, og energien leveres til de bedst mulige priser
  - forbrugerne modtager rettidig information om de ting, der måtte være nødvendige at informere om
  - samt således at Radius agerer bedst muligt i forhold til samfundet og miljøet også set på langt sigt.           

 • 30. Ole Strange, 2820 Gentofte
  Præsentation
  Erfaren leder med 35 års ledererfaring og 20 års bestyrelseserfaring med ingeniør baggrund.
  Erhvervsmæssig erfaring inden for flere industrier herunder styringer til el.
  Erfaring med udarbejdelse af strategiplaner, anlægsinvesteringer og ledelsesmæssige problemstillinger. 
  billede af bestyrelseskandidat Ole
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Som forbrugervalgt bestyrelsesrepræsentant vil jeg være forbrugernes talerør og varetage interesser som grønne løsninger, lavest mulige omkostninger og et fremtidssikret forsyningsnet.
  Jeg kan med min tekniske baggrund, mangeårige bestyrelseserfaring og viden om elforsyning repræsentere forbrugernes interesse i ledelsen af Radius på både kort og lang sigt. Jeg har stor interesse i forsyningssikkerhed og intelligente løsninger, der kan udnytte grøn energi i et effektivt elnet.
  Min store erfaring fra bestyrelsesarbejde håber jeg på at kunne udnytte til gavn for vi forbrugere og give de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesrepræsentanter konstruktivt med og modspil til gavn for Radius og dets kunder.            

 • 31. Hans Peter Hartsteen, 2200 København N

  Præsentation
  Med udgangspunkt i min andelsbolig på Nørrebro lever jeg i en kernefamilie med 3 børn. Vi spiser økologisk, deltager i det lokale idrætsliv og oplever byen på cykel (har ingen bil). Personligt er jeg 41 år gammel, og uddannet økonom (Cand.merc. 2010) med min årgangs højeste snit. Jeg har siddet i bestyrelser gennem hele livet. I teenageårene for frivillige ungdoms- og rollespilsforeninger, i 20’erne for andelsboliger og interessantselskaber, i 30’erne for holdingselskaber, anpartsselskaber og unge iværksættere. I dag holder jeg blandt andet en bestyrelsespost i CA (Civiløkonomernes A-kasse) og en række tillidsposter i Coop; blandt andet formandsskabet i Kvickly på Nørrebros Runddel.
  Jeg elsker projekter. I 2017 tog jeg sammen med 2 andre initiativ til at stifte Tænketanken Demokratisk Erhverv, der arbejder for at styrke forbrugernes indflydelse på erhvervslivet. I dag organiserer tænketanken 30 virksomheder, blandt andet Arla, Merkur Bank, Dansk Energi, Danske Vandværker, Coop, Eniig, NRGi og GF forsikring. I 2018 har jeg medvirket til at opbygge Coop’s portal for Crowdfunding af sunde, danske fødevarer. Når jeg ikke laver projekter underviser jeg unge i virksomhedsøkonomi på Niels Brocks Innovationsgymnasium. Jeg kan ikke forestille mig noget bedre eller mere meningsfuldt arbejdsliv end jeg har, når jeg medvirker til at forme fremtidens Danske erhvervsledere.             

  billede af bestyrelseskandidat Hans
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg ønsker, at kommende generationer overtager en bedre verden. Arbejdet for økonomisk, social og økologisk bæredygtighed rækker ud over den enkelte og på tværs af generationerne. I den forbindelse er jeg klar til at gøre min del. Vores danske samfund er bygget på fællesskab og demokrati, og vi er forpligtede til at styrke sammenhængskraften mellem samfundet, virksomhederne og borgerne. Samfundsgavnlige investeringer i bredbånd, grøn infrastruktur og miljøvenlig energi har værdi i sig selv – også når de ikke giver investorer tårnhøj straksprofit.
  Når jeg søger indflydelse i Radius er det fordi:
  1) Jeg ønsker, at Radius agerer med en tydelig profil baseret på langsigtede, bæredygtige energiløsninger, der i kombination med stabil drift holder priserne nede for forbrugerne.
  2) Jeg ønsker at give en verden i balance videre til kommende generationer. Sort energi skal udfases, og jeg ønsker at det sker med større hastighed og investeringer, der direkte gavner klima- og miljøvenlig drift.
  3) Jeg mener, at forsyningsselskaberne tjener forbrugerne bedst, hvis de bevarer deres uafhængighed. Uafhængige af direkte økonomiske eller politiske interesser – udenlandske såvel som indenlandske. Som uafhængige kan Radius træffe modige og mere ansvarlige valg, end mange privatejede virksomheder, der må fokusere snævert på kortsigtede gevinster.
  Slutteligt vil jeg styrke civilsamfundets indflydelse på Radius ved ikke blot at lytte til forbrugerne, men ved aktivt at indgå i dialog med dem. Den dialog skal forme konkrete krav, som jeg vil fastholde over for Radius’ ledelse.  

 • 32. Bent Larsen, 2930 Klampenborg
  Præsentation
  Uddannet på CBS. Har været adm. direktør for NCR og Maconomy. Har politisk erfaring fra kommune, amt og region.    
  billede af bestyrelseskandidat Bent
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Har stor bestyrelseserfaring, både i børsnoterede, mellemstore og små selskaber. Har også siddet i elselskabers bestyrelse, såsom NESA. Har tid og vil sikre, at alt går rigtigt til og at forbrugernes interesser bliver varetaget.  

 • 33. Peter Assam, 2900 Hellerup
  Præsentation
  Jeg har ledet større danske virksomheder og har tidligere blandt andet været koncernchef i FLSmidth. I en årrække derefter var jeg administrerende direktør for Spæncom A/S. I disse sammenhænge har jeg erhvervet stor erfaring i bestyrelsesarbejde i virksomheder i både ind- og udland. Jeg har desuden været næstformand i Dansk Byggeri og før det hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Industri.
  Jeg er 66 år og bor sammen med min hustru i hus i Hellerup. Jeg er levende interesseret i livet omkring os, herunder forhold og betingelser for de virksomheder og organisationer, der betyder noget for, at vor dagligdag kan fungere, som for eksempel vor elforsyning og -distribution.            
  billede af bestyrelseskandidat Peter
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Ved at vælge mig som bestyrelsesmedlem i Radius Elnet A/S får man holdning, indsigt og erfaring i bestyrelsesarbejde fra større danske virksomheder. Jeg har været i topledelsen af forskellige større virksomheder siden 1988.
 • 34. Leif Willems, 3550 Slangerup
  Præsentation
  Jeg er uddannet elektriker med installatør-eksamen. 
  Har været ansat med håndværksmæssig funktion som elektrikersvend og servicemontør.
  Arbejdet ved Lauritz Knudsen som teknisk ordrebehandler, salgskonsulent og afdelingsleder.
  Ansat ved forsvarets materiel tjeneste som EDB-medarbejder.
  Nu pensioneret.
  billede af bestyrelseskandidat Leif
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg vil søge indflydelse på Radius' kundepleje og kundepolitik. Sikre åben tilgang til forretnings-politikker. Deltage i processer der sætter kunden i centrum, og som gør det nemt og enkelt at være el-aftager. Være med til at sikre at Radius går forrest mht. til miljø og klima. Søge indblik i Radius' foranstaltninger imod strømtyveri, så ærlige kunder ikke betaler for de knap så ærlige. Være med til at sikre forsyningssikkerhed for alle kunder, og at Radius fremtræder som en moderne og effektiv leverandør. 

 • 35. Kenneth Meldgaard Larsen, 2665 Vallensbæk Strand 
  Præsentation
  Siden 1981 arbejdet professionelt med energiområdet. Op igennem 80'erne i Energistyrelsen med planlægning, energieffektivisering og eksport. I slutningen af 80'erne tre år som ansvarlig for etablering af det nordiske energiforskningsprogram. I 90'erne syv år som direktør for EU-Kommissionens OPET (Energy Centre Denmark) med fokus på energieffektivisering, vindenergi og fjernvarme. Fra 1997 selvstændig med firmaerne KLC, Energieffektive Bygninger og Building Energy Data, som alle beskæftiger sig med energieffektivisering.
  Jurist. Bosiddende i Vallensbæk Strand. Gift. Egenproducent af el med solceller igennem seks år og erfaren ejer af elbil. Involveret i min kommunes klimaarbejde (Agenda 21 Rådet). Spiller golf og bordtennis.              
  billede af bestyrelseskandidat Kenneth 
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Stor erfaring med energiområdet og bestyrelsesarbejde. Har i en årrække arbejdet med, hvordan man formidler information og rådgivning til kunder på energiområdet. Kunne tænke mig at bidrage til at skærpe Radius' kundefokus og den måde man formidler information til kunderne på. Skærpe Radius' profil som en spiller i energisektoren, der bidrager aktivt til den grønne omstilling. 

 • 36. Knud Møller, 2840 Holte
  Præsentation
  Jeg har været ejer af samme parcelhus siden det blev bygget i 1972 og har dermed erfaring som bruger gennem mange år. Jeg er modstander af, at ejerskabet af en væsentlig infrastrukturdel (elledningsnettet), som har nærmest monopolstatus og er vigtig for os alle, eventuelt overgår til et firma (udenlandsk?), hvis væsentligste interesse bliver at hive så mange penge ud af kunderne som muligt og så sælge, når værdierne er tyndet ud. Det er sket før - bl.a. Københavns lufthavn, hvor jeg har erfaring og som minoritetsaktionær har været modstander af salget til fremmede. 
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg vil varetage kundernes (brugernes) interesser ved et evt. salg af Radius.
 • 37. Søren Rohwedder, 2770 Kastrup
  Præsentation
  Er 51 år, født og opvokset i Kastrup, hvor jeg bor med min kone og vores 2 piger. Arbejder som produktspecialist inden for medicinske traumaprodukter og er merkonom i markedsføring, ledelse og eksportsalg. Har interesse i politik og internationalisering, dog uden at være medlem at noget politisk parti. 
  billede af bestyrelseskandidat Soeren R
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg har været forbrugervalgt til repræsentantskabet for Trefor/Ewii forsyning de seneste 4 år, men genopstiller ikke grundet tilbageflytning til Kastrup. Så jeg har god erfaring med bestyrelsesarbejde inden for energisektoren.
  Jeg har altid kæmpet for, og har en stor interesse i, at forbrugerne sikres både billig og grøn strøm samt støttet udbygningen af alternative og økonomiske bedre energikilder - for fremtidens miljø og ikke mindst for vores børns skyld. 

 • 38. Helen Kobæk Larsen, 2840 Holte
  Præsentation
  Jeg har i mere end 30 år været medlem af direktionen i PenSam og i den forbindelse været medlem af bestyrelser inden for investeringsuniverset. Samtidig har jeg arbejdet med forebyggelse af udstødning fra arbejdsmarkedet. Det har givet mig en stor indsigt i, hvordan forskellige virksomhedssamarbejder fungerer både inden for den offentlige sektor og den privat sektor og i kombination mellem privat og offentlig sektor. Det har givet mig en stor erfaring og forståelse for en virksomheds eksistensberettigelse. For yderligere information henvises til min profil på LinkedIn.
  billede af bestyrelseskandidat Helen
  Hvorfor skal du vælge mig?
  Jeg kan give værdi for bestyrelsen både som kunde - det vil sige, hvad er der er vigtigt for mig som kunde, og med stor erfaring inden for ledelse, herunder fastlæggelse af værdier inden for virksomheden, men også udadtil i forhold til kunderne.