Afbrydelse af stik i netstationer

Bestillingen af din afbrydelse skal være os i hænde senest 5 hverdage før, du ønsker afbrydelsen.

Hvis afbrydelsen omhandler nedenstående punkter, skal du skrive til kundetilslutninger

  • Udskiftning af målertavle
  • Opsætning af ny målertavle
  • Ændring af målerplacering
  • Omlægning af stik
  • Omlægning af hovedledning
  • Nedrivning af bygning
vælg dato her.
vælg dato, her