Etablering af anlæg

Sådan forløber et etableringsprojekt

Projektforløbet er en beskrivelse af, hvilke leverancer og ansvar Radius har ved etablering af elforsyningsanlæg.

Der er flere afdelinger involveret, når der skal etableres ny forsyning. Til og med anvisning af installation, er det ’El-projekter’, der har ansvaret, dog med et ansvarsskifte til en projektleder i tidsrummet mellem kundens accept og kundens betaling. Herefter er det ’Nettilslutninger’, der har ansvaret for anvisning af installationer og ’Målere’, der har ansvaret for måleropsætninger.

Rum til rådighed
I forbindelse med projektering og udførelse af netstationer i rum, der stilles til rådighed for Radius, har vi lavet et sæt faste retningslinjer, der bl.a. beskriver, hvad bygherren skal sørge for, og hvordan rummet skal være udformet. Retningslinjerne hedder 'Transformerstationer i rum til rådighed' og skal følges. Du kan hente dem som pdf i linket herunder.

Se Transformerstationer i rum til rådighed (pdf)