Guide til ISB

Slå op i vejledningen og kom godt i gang

Her kan du slå op i vejledningen og se de forskellige funktioner i ISB-en. Læs for eksempel om, hvordan du masse-færdigmelder, administrerer roller og rettigheder og opretter nye brugere.

You can find a printable ISB guide in english, here.

Vejledning til Radius Installationsblanket (ISB)
 • Ny autorisation

  Er du ny bruger på ISB’en, skal du oprettes med ny autorisation
  for at få adgang.

  1. Klik på ’Ny autorisation?’

  billede af login-bok til ISB

  2. Indtast dit autorisationsnummer, og tryk ’Send’

  billede at bestillingsproces for ny autorisation

  3. Indtast oplysninger for ny bruger.

  billede af autorisations-menu

  Efterhånden som du udfylder felterne korrekt, vil den røde skrift ændre sig til grøn skrift.

  billede af forkert udfyldning, autorisationsmenu

  4. Klik på ’Send’.

  5. Du modtager nu en velkomstmail med et brugernavn og en adgangskode, til den e-mailadresse, du har registreret.

  6. Når du har modtaget din velkomstmail, kan du logge på ISB med brugernavnet og den tilsendte adgangskode.

  7. Når du har logget på, så klik på menupunktet ’Profil’ for at opdatere dine egne brugeroplysninger og Firma-/afdelings- oplysninger. Under ’Profil’ kan du også ændre din adgangskode til en, du selv vælger.

 • Vejledning i login på ISB

  Jeg har tidligere været logget på, hvad skal jeg gøre?
  Hvis du tidligere har været logget på, skal du fortsat logge på med det ’gamle’ autorisationsnummer som dit brugernavn og bruge den adgangskode, du plejer at bruge.

  Glemt adgangskode
  Har du glemt din adgangskode, skal du klikke på ’Glemt adgangskode’.

  billede af adgang til ny adgangskode

  1. En ny boks vises, hvor du skal skrive din e-mail og klikke på ’Send’.

  vejledning til glemt adganskode

  2. Du vil nu modtage en e-mail med et link og en bekræftelseskode.

  3. Åbn linket i din e-mail, og udfyld alle felterne.

  Der er visse krav til adgangskoden: Den skal minimum indeholde et lille bogstav, et stort bogstav og et tal, og så må den ikke være kortere end otte karakterer. Du kan følge med i, om kravene er opfyldt, mens du skriver.

  4. Verifikationskoden er den bekræftelseskode, du efterfølgende modtager pr. e-mail. Koden må ikke kopieres fra e-mailen, via. copy/paste, ind i feltet, da der er risiko for at der indsættes et mellemrum efter sidste tegn. Skriv derfor koden ind manuelt.

  billede til nulstilling af adgangskode

 • Oprettelse af roller på ISB

  Alt efter størrelsen på virksomheden har du forskellige muligheder for at strukturere og systematisere de brugere, der skal kunne tilgå ISB.

  Enkeltmands-virksomhed Hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, får du tildelt rollen som ’Fagligt ansvarlig’ den første gang, du logger på Radius’ ISB. Herefter kan du logge på og med det samme tilmelde og behandle sager.
   Selskab

  I en større virksomhed med flere afdelinger er der mulighed for at oprette en række roller med en helt særlig fordeling af rettigheder imellem dem:

  ’Fagligt ansvarlig’
  Den medarbejder, der logger på ISB først, bliver tildelt rollen ’Fagligt ansvarlig’. ’Fagligt ansvarlig’ kan oprette forskellige slags brugere:

  • Hvis ’Fagligt ansvarlig’ opretter brugerprofiler under menuen ’Afdelinger’, får brugerne tildelt rollen ’Installatør’.
  • Hvis ’Fagligt ansvarlig’ opretter brugerprofiler under menuen ’Brugere’, får brugerne tildelt rollen ’Elektriker’.

  ’Installatør’
  En ’Installatør’ kan også oprette profiler til brugere, som er ansat i afdelingen. Disse brugere får også tildelt rollen ’Elektriker’.

  ’Elektriker’
  En ’Elektriker’ kan kun redigere i egen brugerprofil og tilmelde/behandle egne sager.

  E-mailadresser
  Det er kun muligt at benytte en e-mailadresse én gang. Du kan ikke oprette flere brugere med samme e-mailadresse.

   


 • Roller og rettigheder
  Rollestyring Rettigheder  Sagsbehandling

  'Fagligt ansvarlig'

  Rollen som ’Fagligt ansvarlig’ kan kun ændres fra én person til en anden med hjælp fra Kundetilslutning hos Radius Elnet.

  • Oprette/nedlægge ’Afdelinger’ =’Installatører’
  • Oprette/nedlægge ’Brugere’ = ’Elektrikere’
  • Flytte egne og andres sager.
  • Redigere i egne eller andres oplysninger uanset rolle.
  • Tilmelde og behandle egne sager.

  ’Installatør’

  Rollen som ’Installatør’ kan kun oprettes og nedlægges af ’Fagligt ansvarlig’.

  Rollen bruges til at oprette afdelinger for at administrere en gruppe ansatte og deres sager.

  • Oprette/nedlægge ’Brugere’ med rollen ’Elektriker’ i egen ’Afdeling’.
  • Flytte sager til sig selv og fra én ’Elektriker’ til en anden i egen ’Afdeling’.
  • Redigere i egne eller en ’Elektrikers’ brugerprofil i egen ’Afdeling’.
  • Tilmelde og behandle egne sager.

   ’Elektriker’

  Rollen som ’Elektriker’ kan oprettes og nedlægges af rollerne ’Fagligt ansvarlig’ og ’Installatør’.

  Rollen kan oprettes hvis en virksomhed har afdelinger, der hver især skal kunne administrere en gruppe ansatte og deres sager.

  Rollen kan ikke oprette andre roller.
  • Redigere i egen brugerprofil.
  • Tilmelde og behandle egne sager.

 • Menu

  Menupunkt: Min profil
  Her kan alle brugere, uanset rolle, redigere deres egne oplysninger og ændre adgangskode. Rollen ’Fagligt ansvarlig’ kan herudover ændre egne data og ændre firma-/ afdelingsoplysninger.

  Menupunkt: Support
  Her kan du finde vejledninger, priser og betingelser samt kontaktlister opdelt efter emne:

  billedevejledning til supportmenu

  • Under ’Vejledning’ findes diverse vejledninger og lovgivning ved arbejde i Radius’ forsyningsområde.
  • Under ’Priser’ findes priser og betingelser for blandet andet tilslutningsbidrag og tekniske gebyrer.
  • Under ’Kontakt’ findes en kontaktliste opdelt i emner for at hjælpe dig bedst muligt.            

  Menupunkt: Installationsdata
  Under dette menupunkt kan du søge på en eksisterende installation for at finde målernummer, aftagenummer, tilslutningspunkt osv.:

  • Du kan søge på eksisterende installationsadresse - til forskel for adressesøgning i ’opret sag’ vil der her ikke blive vist et rullegardin med de kendte vejnumre på den pågældende adresse.
  • Du kan søge på målernummer og aftagenummer.      


  Bemærk:
  Du kan kun søge på installationsadresser, hvor der er en måler tilsluttet, og hvor adressen er registreret i Radius’ database.

  Menupunkt: Brugere
  Rollen ’Fagligt ansvarlig’ og rollen installatør har et menupunkt ’Brugere’. Her kan der ses en oversigt over brugere i ens afdeling/team, både de
  aktive brugere og deaktiverede brugere. I dette menupunkt kan der også oprettes nye brugere til ens afdeling/team.

  1. Tryk på ’Opret ny bruger’

  2. Udfyld nu alle felterne under ’Brugeroplysninger’ på den bruger der skal oprettes.

  3. Felterne ’adresse’ og ’postnr./by’ udfyldes automatisk med den adressen der er registeret under ’Firma/afdeling oplysninger’ under ens
  egne brugeroplysninger. Du kan ændre adressen, for eksempel hvis den nye bruger har lokation på en anden adresse.

  4. Under ’Administrative oplysninger’ oprettes ’Brugernavn’ og vælges hvilken afdeling/team brugeren skal oprettes under.

  5. Tryk på ’Bekræft oprettelse af bruger’ Rollen ’Installatør’ kan kun oprette bruger til sit eget team.

  Menupunkt: Sprog i din browser
  ISB blanketten kan benyttes i forskellige browsere. Det betyder, at når en fane lukkes eller der klikkes på et menupunkt, som for eksempel skal vise en anden type sagsliste, i den samme fane, vil der blive vist pop-up beskeder, som beder om en accept af at den aktuelle fane lukkes. Pop-up beskederne ser forskellige ud, alt efter hvilken type browser, som du bruger.

  De fleste browsere benytter engelsk, som standardsprog. Nogle browsere kan indstilles til dansk som en standardløsning fra leverandøren, mens andre vil kræve installering af en sprogpakke, som indeholder dansk på hver enkelt pc og tablet, du benytter.

  Da sproget er afhængigt af den type browser, du benytter, kan det ikke supporteres af Radius.

 • Menupunkt: Afdelinger/teams

  Under menupunktet Afdelinger/teams kan ’Fagligt ansvarlig’ se brugere i
  sit eller sine teams, redigere oplysninger og oprette ny afdeling.

  Redigere oplysning i Afdelinger/teams
  Du kan redigere oplysninger for afdelinger og teams ved at klikke på
  teamet i menuen i venstre side.
  I højre side kan du se Afdelinger/teams.

  Opret ny afdeling

  • Klik på knappen ’Opret ny afdeling’ som er placeret øverst i midten
  • Udfyld alle felterne markeret med rødt
  • Klik ’Gem’.     
   Visning af oprettelse af en afdeling

  Nedlæg en afdeling
  Du kan nedlægge en afdeling, hvis du ikke længere har brug for den.

  • Klik på afdelingen fra oversigten i venstre side
  • I højre side kan du se afdelingen
  • Fjern fluebenet i feltet ’Afdelingen er aktiv’
  • Tryk på ’Bekræft ændringer’.

  billede af nedlæggelse af en afdeling

  Se nedlagte afdelinger

  • Du kan se nedlagte afdelinger ved at sætte flueben i boksen ’Vis nedlagte
   afdelinger’ i øverste venstre hjørne
  • Du kan genaktivere nedlagte afdelinger ved at åbne afdelingen fra
   menuen i venstre side
  • Vælg derefter den nedlagte afdeling
  • Sæt flueben i ’Afdelingen er aktiv’ nederst i oversigten over afdelingen
  • Klik på ’Bekræft ændringer’.

  Billede af menu til at nedlægge afdelinger

   

 • Menupunkt: Saglister

  billede af sagslistevisningen

  Sagslisten: Mine sager Denne liste viser kun egne sager, uanset hvilken rolle man har fået tildelt.

  Sagslisten: Alle sager Denne liste vises for rollerne ’Fagligt ansvarlig’ og ’Installatør’. Listen viser alle sager, som er aktive i ens egen afdeling.
  Her kan sager flyttes fra en bruger til ens egen sagsliste eller flyttes fra én bruger til en anden i ’Fagligt ansvarligs’ eller ’Installatørs’ egen afdeling.

  Sagslisten: Afsluttede sager Denne liste viser kun egne afsluttede sager, uanset hvilken rolle man har fået tildelt.

  Sagslisten: Annullerede sager Denne liste viser kun egne annullerede sager, uanset hvilken rolle man har fået tildelt.

  Sagslisten: Alle sager i alle afdelinger Denne liste indeholder alle sager, der er oprettet af en bruger under
  samme autorisationsnummer. I denne liste kan ’Fagligt ansvarlig’ flytte sager til sig selv eller flytte sager imellem to brugere, uanset hvilken afdeling og rolle brugerne har. Denne sagsliste vises kun for rollen ’Fagligt ansvarlig’.

  Markering af sager

  Det er muligt at markere flere sager på en gang, hvis en eller flere sager
  skal flyttes til samme bruger eller ved masse færdigmelding.

  Du kan markere sager på to måder:

  1. Klik på den sag, du vil markere i sagslisten. Vil du markere flere sager
   lige efter hinanden, hold ’Shift’ nede og klik derefter på den sidste sag i
   rækken, så bliver alle sagerne markeret.
  2. Sager kan også markeres ved at klikke på sagerne enkeltvis med
   musen.

  Har du markeret en sag ved en fejl, fjerner du markeringen ved at klikke
  på sagen.

  Antal sager på hver side
  Du kan vælge det antal sager, du vil have vist i drop-down menuen,
  nederst i venstre side.

  Billede af valg af sagsantal i ISB-systemet

  Eksporter til Excel
  Det er muligt at eksportere sager til Excel ved at følge disse trin:

  1. Du kan vælge sagerne på to måder.
  • Klik på sagerne en efter en
  • Klik derefter på knappen 'Eksporter til Excel'

  1. Hvis du vil eksportere sager placeret efter hinanden, skal du følge disse trin:
  • Klik på den første sag på sagslisten
  • Hold SHIFT knappen nede
  • Klik på den sidste sag i rækken
  • Nu vil alle sager blive valgt
  • Klik på 'Eksporter til Excel' knappen.

  Visning af "flyt sag menu"

  Vælg hvilke data der skal eksporteres til Excel
  Det er muligt at sortere data, så kun nødvendige data eksporteres til Excel. Hvis f.eks. Oplysninger som 'status', 'sagstype' og 'installatør' ikke er relevante, kan disse kolonner fjernes fra sagslisten.

  For at filtrere data skal du bruge funktionen til venstre.

  • Klik på knappen 'Vis/skjul kolonner'
  • Klik på de kolonner, du vil skjule
  • Sags-listen opdateres automatisk med de valgte kolonner.

  Fjern udvælgelse af sager
  Hvis du har valgt en sag ved en fejl, skal du bare klikke på sagen, og valget bliver derefter fjernet.
  Hvis flere sager er blevet valgt ved en fejltagelse, kan du fjerne markeringen ved at følge disse trin:

  • Klik på den første sag på sagslisten
  • Hold SHIFT knappen nede
  • Klik på den sidste sag i rækken
  • Markeringen af sagerne mellem de to udvalgte sager fjernes.

  Flyt sager
  Det er kun muligt for rollerne ’Fagligt ansvarlig’ og ’Installatør’ at flytte
  aktive sager mellem andre brugere og sig selv:

  • En ’Fagligt ansvarlig’ kan flytte aktive sager imellem alle brugere,
   uanset hvilken rolle de har, og hvilken afdeling de er oprettet i.
  • En ’Installatør’ kan flytte aktive sager imellem brugere, som er oprettet
   i hans egen afdeling.

  Det er muligt at flytte sager på to forskellige måder.

  1. Flyt sag fra en af sagslisterne via menuen i venstre side

  • Marker én eller flere sager i sagslisten ved at klikke på sagen
  • Nu vil feltet ’Flyt’ blive aktiveret i menuen i venstre side
  • Klik på ’Flyt’
  • En pop-up boks vises på skærmen
  • Vælg hvilken bruger sagen skal flyttes til
  • Klik ’OK’.

  Visning af "flyt sag menu"

  Bemærk Flytter du sager på denne måde, er det kun muligt at flytte
  sager blandt brugere i ens eget team.

  2. Flyt sag fra menupunktet ’Sagslister’

  • Klik på ’Sagslister’ i menupunktet øverst til venstre
  • Klik på ’Flyt sager’
  • I venstre menu er der en oversigt over brugere i afdelingen/team. Vælg
   hvilken bruger sagen skal flyttes fra i oversigten
  • Marker én eller flere sager i sagslisten ved at klikke på sagen
  • Knappen ’Flyt’ øverst i venstre side vil blive aktiveret
  • Klik på ’Flyt’
  • En pop-up boks vises på skærmen. Vælg hvilken bruger sagen skal
   flyttes til
  • Klik ’OK’.

  Visning af flytning af sag i sagslisten

  Visning af hvordan du vælger en bruger at flytte en sag til

  Bemærk rollen ’Fagligt ansvarlig’ har her mulighed for at flytte sager til
  alle brugere, der er oprettet i afdelingen inkl. brugere i andre teams end
  sit eget. Rollen ’Installatør’ kan kun flytte sager internt i eget team.

  Avanceret søgning
  I denne funktion kan du søge efter egne sager. Det er også muligt at søge på aftagenummer og målernummer. Jo flere felter, du udfylder, desto mere præcis bliver søgningen.

 • Menupunkt: Opret sag

  Under dette menupunkt opretter du nye ISB-sager. For at oprette en sag skal du vælge en sagstype i venstre side af menuen. Under hver sagstype er der en beskrivelse af, hvad de enkelte sagstyper omfatter.

  Billede af menuen til sagsoprettelse

  Nye installationer

  Ny installation
  Tilmelding af nye installationer. Hvis den nye installation skal bruges til midlertidige installationer som fx byggestrøm, tivoli, cirkus, julebelysning eller mindre arrangementer, skal du tilmelde sagen via sagstypen ’Byggestrøm med måler’.

  Ny installation – VE anlæg
  Tilmelding af nye installationer, hvor der samtidig installeres solceller, vindmøller og andre typer VE-anlæg.

  Ny installation først byggestrøm
  Nye installationer, hvor Radius monterer måleren i byggestander, og installatør flytter måleren til permanent plads. Sagstypen ’Ny installation først byggestrøm’ må kun anvendes ved tilmelding af parcel- og fritidshuse.

  Ny installation først byggestrøm – VE-anlæg
  Nye installationer, hvor Radius monterer måleren i byggestander og installatør flytter måleren til permanent plads. Sagstypen ’Ny installation først byggestrøm – VE-anlæg’ må kun anvendes ved tilmelding af parcel og fritidshuse, hvor der samtidig installeres solceller, vindmøller og andre typer VE-anlæg.

  Byggestrøm med måler
  Tilmelding af byggestrøm. Denne sagstype skal bruges ved tilmelding af midlertidige installationer som fx byggestrøm, tivoli, cirkus mv. Julebelysning og mindre arrangementer skal tilsluttes som en midlertidig installation, hvor der opsættes en måler.

   

  Ændring af eksisterende installation

  Bytning af måler
  Her skal du fx tilmelde ændring af antal faser eller skift af målerens tilslutning fra ledning til stikben.

  Bytning af måler – VE anlæg
  Her skal du tilmelde elproducerende anlæg som fx solceller, vindmøller og andre typer VE-anlæg, der installeres på eksisterende installationer.

  Ledningsændring, evt. med målerbytning
  Her skal du tilmelde ændret ledningsdimension, evt. med målerbytning.

  Flytning af tavle og/eller måler
  Her skal du tilmelde flytning af tavle eller måler.

  Belastningsændring
  Her skal du tilmelde ændring af belastning uden målerbytte og elproducerende anlæg.

  Afmelding af eksisterende installation/Installation udgår
  Her skal du afmelde alle typer af installationer, der skal udgå. Herunder også byggestrøm.

 • VE-anlæg

  Der findes tre sagstyper for VE-anlæg:

  • Ny installation – VE-anlæg
  • Ny installation først byggestrøm – VE-anlæg
  • Bytning af måler – VE-anlæg.


  Forskellen mellem disse tre sagstyper bliver forklaret længere oppe under ’Opret sag’. Disse typer er for installationer, hvor der fx også skal installeres solceller og vindmøller.

  Solcelleanlæg

  •  Kravene til solcelledokumentationen afhænger af anlæggets størrelse:
  • For anlæg op til 11 kW skal du levere stamdataskema + bilag (Teknisk Forskrift)
  • For anlæg fra 11 kW til og med 50 kW skal du levere stamdataskema + bilag (Teknisk Forskrift)
  • For anlæg over 50 kW op til 1,5 MW skal du levere følgende dokumentation, som det er på nuværende tidspunkt: (Teknisk Forskrift):
   – Stamdataskema
   – Teknisk bilag
   – Leverandørerklæring (vedhæftet) samt tilhørende CE-overensstemmelseserklæring
   – Spændingskvalitetsberegninger, som viser, at anlægget overholder gældende forskrift
   – Enstregsskema, som viser, hvordan PSO-måler/målerne er placeret i forhold til inverter og afregningsmåler, og hvor mange PSO-målere der skal etableres.
   – Tavletegning samt prøveprotokoller på strømtransformerne, hvis PSO-målerne er med strømtransformer (over 63 A)


  VIGTIGT!
  For alle anlæg gælder det, at hvis der er tilknyttet batterianlæg, så skal bilaget for gældende tekniske forskrift udfyldes og leveres sammen med den resterende dokumentation. https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Forskrifter-For-Nettilslutning

  Læs mere om tilmelding af solcelleanlæg her, på vores hjemmeside.

 • Færdigmelding

  Sager som ikke kan masse-færdigmeldes, skal åbnes, før det er muligt at færdigmelde dem.

  1. Åbn sagen, ved at dobbeltklikke på den.

  2. Herefter åbnes en ny fane med oversigt over sagen.

  3. Klik herefter på knappen ’Færdigmeld’ øverst i højre hjørne.

  billede af færdigmeldingsmenu

  4. Vælg en startdato og klik på ’Søg efter ledige tider’. Herefter vises den først ledige dato og tid.Vælg den dato og det tidspunkt der passer og klik på ”Færdigmeld” øverst i højre hjørne. Nu er sagen færdigmeldt, og der kan bestilles tid til udførelse af arbejdet.

 • Masse-færdigmelding

  Du kan lave masse-færdigmelding på udvalgte sager. I sagsoversigten kan du ud for hver sag se, om den kan masse-færdigmeldes eller ej. Under kolonnen ’Kan masse-færdigmeldes’, vil der står ’Ja’ eller ’Nej’ ud for hvert enkel sag.

  Se eksempel nedenfor:
  Inaktiveret
  billede af færdigmelding uden aktivering

  Aktiveret
  billede af færdigmeldings aktivering

  Markeres en sag som ikke kan færdigmeldes, vil knappen ’Færdigmeld’ være inaktiv. For at lave en masse-færdigmelding, skal du markere sagerne og klikke en gang på sagen. Herefter bliver knappen ’Færdigmeld’ i venstre side aktiv.

 • Installationsadresse

  Adressesøgningen er automatiseret:

  1. Når du taster postnummer, bliver bynavn udfyldt automatisk.

  2. Efter bynavn er indtastet, springer cursoren automatisk til det næste felt (Vej).

  3. Vejnavne listes med autofuldførelse, når du har indtastet de tre første bogstaver. Listen med foreslåede vejnavne indsnævres, efterhånden som du indtaster flere bogstaver.

  4. Hvis et indtastet husnummer ikke eksisterer ifølge Danmarksadresser, fremkommer et rullegardin med de kendte vejnumre på den pågældende vej samt en mulighed for at vælge, at ’Adressen er ny iflg. brugeren og kan ikke valideres, men jeg ønsker alligevel at tilmelde på den’.

  5. Man kan søge på vejnavne alene. Så fremkommer et rullegardin med alle vejnavne i landet, som indeholder de bogstaver, du har indtastet. Hvert vejnavn er efterfulgt af bynavne og postnumre. Skriver du også husnummer, kan du indsnævre søgningen yderligere.

  billede af adressesøgning

 • Idriftsættelsesdato

  Idriftsættelsesdato er den dag, hvor du ønsker, at få spændingssat eller monteret måleren. Se tidslinjen for idriftsættelsesdato.

  Du kan også se skemaet 'Ny installation via ISB, hvem gør hvad hvornår'.

 • Vis/skjul kolonner

  Du kan filtrere kolonnerne i sags-listen
  Hvis kun nogle af kolonnerne er relevante for dig, kan du vise/skjule specifikke kolonner, f.eks. skjul ’sagstype’ og ’sagsbehandler’.

  Filtrer data på sagslisten

  • Klik på ’Vis/skjul kolonner’ på venstre side
  • Klik på de kolonner, du vil skjule
  • Sagslisten opdateres automatisk med de valgte kolonner.

  Sorteringen af kolonnerne ændres i henhold til de data, der er valgt i funktionen Vis/skjul kolonner.

  Ændre rækkefølgen af kolonnerne

  Du kan ændre rækkefølgen af kolonnerne direkte fra sagslisten baseret på din præference.

  1. Klik på den kolonne, du vil flytte, og hold musen nede
  2. Flyt kolonnen enten til venstre eller højre.

  Kolonnernes rækkefølge i funktionen Vis/skjul kolonner opdateres automatisk i sagslisten.

 • Vedhæft bilag

  Du kan vedhæfte relevant dokumentation om sager

  • Vedhæft under registrering af et tilfælde
  • Hvis sagen er registreret, men stadig har status ’tilmeldt’ registreret, kan dokumentationen stadig være fastgjort til sagen
  • Det er ikke muligt at vedhæfte dokumentation om sager, der har været tilknyttet en sagsbehandling. Derefter kan kun sagsbehandleren vedlægge dokumentation.