Log på ISB

Guide til ISB

Ændringer på elmålerinstallationer
Fra den 1. august 2019 har vi lavet om på arbejdsgangen.

Valg af elleverandør
Kunden skal vælge en elleverandør, før man kan opsætte en elmåler. Læs om bygherres valg af elleverandør og om,
hvad engrosmodellen betyder for dig som elinstallatør.

Hvis du har spørgsmål, så ring til tilslutningsprojekter
72 10 24 80 mandag-fredag kl. 7-15.

Vær opmærksom på:

Vi har opgraderet it-sikkerheden
Du skal derfor bestille en bekræftelseskode, når du vil ændre i en profil eller oprette en ny bruger i ISB. 

Tilslutning af nyt stik
Når du tilslutter et stik, så husk at skrive på kablet hvilken installation stikket skal forsyne, fx. vejnavn og husnummer.

Tilmeldinger
Der er en længere behandlingstid på ISB-tilmeldinger, end normalt. Derfor er det vigtigt, at du tilmelder dine sager i så god tid som muligt.