Priser og betingelser

Se, hvad der skal betales for

Her finder du gebyrer og priser til dit arbejde som intallatør ude hos kunden - og tilslutningsbestemmelser og vilkår.
  • Tilslutningsbidrag
  • Tekniske gebyrer
  • Standardgebyrer
  • . . .

Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet
Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2018.

Priser for tilslutning i byzoner  ekskl. moms  inkl. moms 
Parcelhuse og fritidshuse i byzoner pr. bolig1
13.900 17.375 

Tæt/lav bebyggelse op til to etager og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig

11.000  13.750 
Lejligheder i bebyggelser med mere end to etager i byzoner3 9.200  11.500 
Ungdoms-, ældre- og plejebolig4 (< 65m2) pr. bolig 4.820  6.025 
Enfasede installationer5  1.610 2.013 
Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)  13.900  17.375 
Ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6
12.250  15.312 
Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områder  Kontakt os   
Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse)  ekskl. moms  inkl. moms 
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A  1.035 1.294 
Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A  1.035 1.294 
Tillæg for større sikringer til ladestandere under 50 kW til elbiler i det offentlige rum6  490 612 
Tilslutningsbidrag i landzoner og i umatrikulerede offentlige områder  Kontakt os    
Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettet Kontakt os   
Overførsel af nuværende omfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomheden  Kontakt os 

 


1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager.
En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.
 
3Lejligheder
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed.
Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.
 
5Enfasede installationer
Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede
tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.
 
6Ladestandere til elbiler i det offentlige rum
Det offentlige rum er et matrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. indkøbscentre og parkeringshuse – og et umatrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. parkeringspladser
langs offentlige veje. Priserne gælder for ladestandere under 50 kW. Ladestandere over 50 kW prissættes som ”Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)” for de første 25A og som ”erhverv” for de efterfølgende A. De særlige regler for ladestandere mindre end 50 kW stopper ved udgangen af 2019. Der betales for mindst 25 A. Herefter til nærmeste sikringsstørrelse.
I landzone gælder særlige regler. Kontakt os, hvis du vil vide mere.
  
Installationer, der ikke bliver anvendt som boliger
Lokaler, der bliver brugt til erhverv, kontorer, klubhuse, spejderhytter, ejendomsinstallationer, forsyning til belysning, pumpebrønd og lignende.


Tilslutningsbidrag i øvrigt:

  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius' forsyningsnet.
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
  • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
  • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.
Tekniske gebyrer 2017 Pris kr. ekskl. moms Pris kr. inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig tilslutning 720 900
Nedlæggelse af målerinstallation 760 950
Rykker ved for sen betaling 1 100 100
Oprettelse af Mikro VE-anlæg (ekskl. målerinstallation) 1.385 1.731
Oprettelse af Mikro VE-anlæg (inkl. målerinstallation) 1.940 2.425
Midlertidig tilslutning (forsyning sætter måler op) 1.135 1.419
Midlertidig tilslutning i kabelskab 5.370 6.713
Midlertidig tilslutning i transformer 6.500 8.125
Montage i skab 3.280 4.100
Montage af PE-leder 1.850 2.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 2 Gratis Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik3 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab2 1.685 2.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i transformerstation3 3.300 4.125
Påvisning af overdraget stik2 Gratis Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik 2 2.422 3.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time2 697 871
Afprøvning af nødstrømsanlæg2 1.685 2.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 3.300 4.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning2, 6 795 994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning 3,6 1.100 1.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E8 2, 5 1.685 2.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E8 3, 5 3.300 4.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E6 2, 4 Gratis Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E6 3, 4 3.300 4.125
Trinændring af transformer 9.950 12.438

Note 1:
Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.

Note 2: I hverdage 7-15
Note 3: Udenfor hverdage 7-15
Note 4: Bedes varslet 3 arbejdsdage før
Note 5:
Installatør kan rekvirere nøgle
Note 6: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år 
Nye gebyrer  Pris kr./ekskl. moms  Pris kr./inkl. moms 
Aflæsning af elmåler  555 694 
Rykker selvaflæsningskort  75  94 
Lukkebesøg  670  838 
Genåbning  625 781 
Genåbning uden for normal arbejdstid  1.445  1.806 
Fjernbetjent afbrydelse  105  131 
Fjernbetjent genåbning  105  131 
Genopsætning af måler  790  988 
Nedtagning af måler  700  875 
Kontrolmåling (opsætning af kontrolmåler)  1.420  1.775 
Målerundersøgelse på eksternt målerlaboratorium  1.990  2.488 
Målertjek på stedet  785  981 
Forgæves kørsel* 560  700 
Opstart fogedsag  790  988 
Fogedforretning  Efter regning   
*Ved forgæves kørsel vedr. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Tilslutningsarbejde
Der skal altid betales for tilslutning i kabelskabe. Som installatør skal du oplyse, om du selv tilslutter stikablet – eller om det skal monteres af os. Hvis vi skal stå for monteringen, skal du fortælle os, hvem der skal betale for tilslutningen.

Tilslutningsbidrag
Vi opkræver et standardtilslutningsbidrag, som afhænger af boligformen (parcelhus/fritidshus, tæt/lav bebyggelse eller lejligheder). Leveringsomfanget for parcelhus er f.eks. 25 Ampere. Er der brug for yderligere leveringsomfang, skal der betales ekstra tilslutningsbidrag pr. Ampere (over 25 A) efter gældende priser.

For erhverv betales et grundbeløb for de første 25 Ampere og derefter betales pr. Ampere efter gældende tariffer.

Se tilslutningsbidrag (pdf)
Se tilslutningsbidrag fra tidligere år (pdf)

Tilslutningsbestemmelser
Tilslutningsbestemmelserne regulerer aftaleforholdet mellem dig som kunde og Radius Elnet A/S. De omfatter tilslutning til og distribution af el gennem vores elnet. Uanset hvilken elleverandør man vælger, vil man som elkunde i vores elnetområde (Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland) altid have os som netselskab.

Se Tilslutningsbestemmelser april 2016 (pdf)
Se Generelle vilkår for etablering og omlægning af forsyningsnet (pdf)