Priser og betingelser

Se, hvad der skal betales for

Tilslutningsarbejde
Der skal altid betales for tilslutning i kabelskabe. Som installatør skal du oplyse, om du selv tilslutter stikablet – eller om det skal monteres af os. Hvis vi skal stå for monteringen, skal du fortælle os, hvem der skal betale for tilslutningen.

Tilslutningsbidrag
Vi opkræver et standardtilslutningsbidrag, som afhænger af boligformen (parcelhus/fritidshus, tæt/lav bebyggelse eller lejligheder). Leveringsomfanget for parcelhus er f.eks. 25 Ampere. Er der brug for yderligere leveringsomfang, skal der betales ekstra tilslutningsbidrag pr. Ampere (over 25 A) efter gældende priser.

For erhverv betales et grundbeløb for de første 25 Ampere og derefter betales pr. Ampere efter gældende tariffer.

Se tilslutningsbidrag (pdf)
Se tilslutningsbidrag fra tidligere år (pdf)

Tilslutningsbestemmelser
Tilslutningsbestemmelserne regulerer aftaleforholdet mellem dig som kunde og Radius Elnet A/S. De omfatter tilslutning til og distribution af el gennem vores elnet. Uanset hvilken elleverandør man vælger, vil man som elkunde i vores elnetområde (Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland) altid have os som netselskab.

Se Tilslutningsbestemmelser april 2016 (pdf)
Se Generelle vilkår for etablering og omlægning af forsyningsnet (pdf)