Afbrydelse af stik i netstationer

Bestillingen af din afbrydelse skal være os i hænde senest 5 hverdage før, du ønsker afbrydelsen.

Hvis afbrydelsen omhandler en af nedenstående punkter, skal du indsende
en installationsblanket (ISB).

  • Udskiftning af målertavle
  • Opsætning af ny målertavle
  • Ændring af målerplacering
  • Omlægning af stik
  • Omlægning af hovedledning
  • Nedrivning af bygning

Har du spørgsmål hertil kan du kontakte os via mail nettilslutninger@radiuselnet.dk eller ringe 72 10 24 80.

Vælg en dato her:
vælg dato, her:
Vælg et tidspunkt her:
HUSK!
Bestillingen af din afbrydelse skal være os i hænde senest 5 hverdage før, du ønsker afbrydelsen.