Udlevering af E8 nøgler

E8 nøgler kan enten bestilles på telefon 70 20 58 00 eller på e-mail elkontrolcenter@radiuselnet.dk

Kunden skal oplyse følgende ved bestilling:

  • Firmanavn, firmaadresse, firmatelefonnummer og firma e-mailadresse
  • Navn på personen der skal have nøgle udleveret
  • E-mailadresse på personen der skal have nøgle udleveret (hvis den forefindes)
  • Autorisationsnummer
  • Ønsket udleveringsdato og ønsket indleveringsdato

Præcis udleveringstidspunkt aftales ved henvendelse.

Udleveringssted:
Radius
Brydehusvej 32
2750 Ballerup

Download informationsark til print

Regler omkring udlevering
Du er bekendt med, at nøglen er personlig og ikke må videregives til andre.

I tilfælde af ophør af eller ændring i dit ansættelsesforhold, skal de udleverede nøgler returneres til
Radius, Brydehusvej 32, 2750 Ballerup, telefon 70 20 58 00.

Du har pligt til løbende at vurdere dit nøglebehov i forhold til din arbejdssituation. Har du ikke længere behov for den udleverede nøgle, skal den returneres til Radius, Brydehusvej 32, 2750 Ballerup, telefon 70 20 58 00.

Hvis du mister nøglen, skal du straks underrette Radius, Brydehusvej 32, 2750 Ballerup, telefon 70 20 58 00.