Påvisning af kabler

Få hjælp til at finde kablerne

Hvis du ikke kan finde vores kabler ud fra en ledningsplan og derfor har behov for, at vi kommer og påviser kabler i marken, skal du kontakte os på 70 20 58 00 senest fire-fem hverdage før, gravearbejdet begynder. Hvis det (ved påvisning) viser sig, at kablets placering er i overensstemmelse med ledningsplanen, skal du betale for påvisningen.

Påvisning koster et grundbeløb på 1.625 kr. samt medgået tid pr. time fra start til slut.
Timesatsen er 560 kr. Mindsteprisen for påvisning er derfor 2.185 kr.

Du skal ikke betale, hvis det er os, der ejer stikledningen

Du kan normalt ikke finde stikkabler på ledningsplanen. Hvis de alligevel er vist på tegningen, er de kun vejledende. Du kan altså ikke regne med, at placering er tegnet præcist ind.

Hvis du gerne vil vide, hvor stikkablerne ligger, kan du ringe til os på 70 20 58 00 senest fire-fem hverdage, før gravearbejdet begynder. Hvis vi ejer stikledningen, er påvisning af stikkabler uden beregning.

Kontakt os

Ring til os på 70 20 58 00, hvis du har behov for påvisning af kabler