Forretningsgange

Hvilke installationsarbejder skal tilmeldes og færdigmeldes? Hvordan er forretningsgangen for anvisninger og stikledningstilslutninger? Og hvilke tavletegninger skal du sende til os?
Find alle oplysningerne her:
 • 1. Opsætning af måler på ny installation

  Efter den 1. april 2016 skal kunden have valgt en elleverandør, før der kan opsættes en måler. Det gælder både for nye og eksisterende installationer.

  Læs notat om valg af elleverandør

  Derfor er det vigtigt, at du som installatør videregiver aftagenummeret til kunden, så snart det er muligt. Først herefter kan kunden vælge elleverandør, blive tilmeldt i Datahubben og få afsluttet installationen.

 • 2. Vejledning til ændring af en elmålerinstallation

  Når du ændrer en elmålerinstallation, f.eks. fra en til tre faser eller til en stikbenstilslutning, skal du selv udføre ændringerne ude hos kunden. Hvis du sætter en ekstra stikledningssikring i, skal du huske at benytte en korrekt størrelse sikring samt bundskrue eller pasindsats i kabelskabet. Husk altid at følge fabrikantens anvisning for måler og målerramme.

  Før du arbejder på en installation
  Du skal huske at tilmelde sagen hos Radius, før du arbejder på en installation, og du skal færdigmelde sagen, når arbejdet er slut. Så kan vi opdatere alle stamdata for elinstallationen korrekt. Du kan tilmelde og færdigmelde din sag via installationsblanketten (ISB)

  Læs monteringsvejledningen, før du går i gang

  Som autoriseret elinstallatør
  Det er dit ansvar, at installationen lever op til de gældende bestemmelser efter endt arbejde. Alt autorisationskrævende arbejde på en kundes elinstallation, isætning af bundskrue og pasindsats i sikringsholderen i kabelskabet samt ændringer på elmålerens installation, må kun udføres af dig, der er autoriseret elinstallatør eller af dine ansatte.

  Læs også lovgivning, bestemmelser og retningslinjer

 • 3. Afbrydelser af fjernaflæste målere

  Hvis du afbryder strømmen til en af vores fjernaflæste målere, skal du give besked på 72 10 20 30, eller via e-mail til fjernaflaesning@radiuselnet.dk.

  Giv os besked inden afbrydelsen, hvis det er muligt. Hvis afbrydelsen skyldes ændringer på installationen, i tavlen eller på leveringsomfanget, skal du tilmelde ændringerne via installationsblanketten (ISB) og evt. kontakte os på 72 10 24 80. Bemærk! Du må ikke etablere lus uden forudgående aftale, og vi giver ikke generel tilladelse til at luse.

 • 4. Målere over 63A
  I tavler med måling over 63A skal du både levere og indsætte strømtransformere. Samtidig skal du sende en tilhørende prøveprotokol til os. Du kan sende den med posten til: Radius Elnet, Teknikerbyen 25, 2830 Virum – att.: Kundetilslutninger. Du kan også vedhæfte den som en fil på din ISB-sag eller som en vedhæftet fil i en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk

  Husk at mærke det afsendte med WD-nummer fra installationsblanketten.
 • 5. Underboring

  I forbindelse med en ny tilslutning af et 3-faset stik, hvor der betales tilslutningsbidrag, afholder Radius Elnet udgiften til underskydningen under offentlig vej. I disse tilfælde formidler Radius Elnet kontakten mellem elinstallatøren og entreprenøren. Der gives ikke underskydning ved følgende:

  • Haveforeninger (egen matrikel)
  • Sommerhusområder og lign. (med grusveje)

  Der skydes kun vinkelret under kørebanen. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om underskydning, kan du kontakte Kundetilslutninger på 72 10 24 80 eller sende en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk.

 • 6. Renoveringer, der varer længere end 1 måned
  Ved større renoveringer, der varer mere end én måned og indebærer, at kunderne fraflytter boligen midlertidigt, skal måleren nedtages og kundeforholdet afmeldes i fraflytningsperioden. Du skal benytte sagstype ’Installationen udgår’, og du skal aflevere den gamle måler på vores lager i Ballerup – Brydehusvej 32 eller sikre, at den bliver afhentet af Radius straks efter nedtagningen. Herefter afmelder vi de berørte kunder i renoveringsperioden.

  Når renoveringen er afsluttet, skal du indsende en installationsblanket (ISB) pr. bolig med sagstype ’Ny installation’ – og færdigmelde, når installationen er klar til måler. Husk at videregive aftagenummeret til kunden, så han kan vælge el-leverandør. Når kunden har valgt el-leverandør kan installationen afsluttes.

  Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Kundetilslutninger på 72 10 24 80.