Alle Radius-kunder med solcelleanlæg får udskiftet elmålere

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

De godt 15.000 solcelle-ejere, der er kunder hos Radius, er i gang med at få nye summationsmålere sat op. Det sker automatisk og uden egenbetaling.

Billede af en solcelle installation

Energistyrelsen har meldt ud, at der fremover indføres regler om målerprincippet i elmålerne. Det påvirker cirka 50.000 nettoafregnede kunder i Danmark, hvoraf solcellekunderne udgør den største andel.

De danske elnetselskaber har ifølge en ny bekendtgørelse fra Energistyrelsen pligt (mod betaling) til at udskifte elmålere hos solcelleejere og andre egen-producenter af elektricitet, hvis egen-producerne ønsker det.

Hvad gør Radius?

Radius har for længst besluttet, at de cirka 15.000 egen-producenter (primært solcelleejere) med fasemålere skal have en ny Kamstrupmåler med summationsmålerprincip. Det vil sige, at Energistyrelsens udmelding ingen praktisk betydning får, da denne udskiftning sker som led i Radius’ store fjernaflæsningsprojekt – det vil sige, at det sker automatisk og uden egenbetaling for egen-producenterne.

Læs mere om det store fjernaflæsningsprojekt her

Fasemåling kontra summationsmåling

Dansk Energi har udarbejdet et notat, der beskriver forskellen mellem fase- og summationsmåling samt en vurdering af konsekvenserne for disse måleprincipper.

Notat kan ses her

Se alle nyheder