Cerius og Radius Elnet gør transport af strøm billigere fra marts

Markedsprisen på strøm er over længere tid faldet så meget, at Sjællands to store elnetselskaber nu har mulighed for som lovet at sænke tarifferne.

De cirka 2,5 millioner sjællændere, som Cerius og Radius Elnet transporterer strøm til, kan nu se frem til prisfald. Prisen blev ellers sat op ved årsskiftet, fordi de to elnetselskaber som følge af energikrisen var nødt til at få dækket ekstraordinært øgede omkostninger til indkøb af strøm og drift af elnettet. Allerede da stigningerne blev varslet i september 2022, blev kunderne stillet i udsigt, at priserne ville blive sænket så snart energipriserne igen gjorde det muligt.

Udsigt til besparelser

De seneste måneder er priserne på strøm heldigvis faldet noget igen, og også prognoserne for den kommende tid ser gode ud. Derfor er der nu mulighed for igen at sænke prisen”, fortæller Cäthe Juul Bay-Smidt, funktionschef i Cerius og Radius Elnet og fortsætter:

Med elprisernes himmelflugt var der i efteråret ingen vej uden om prisstigninger, men som vi også tydeligt sagde dengang, så ville vi sænke priserne igen, så snart vi havde set en længerevarende tendens til lavere elpriser. Det ser vi nu, og så kan vi sætte vores priser ned.”

For en parcelhuskunde med et årligt forbrug på cirka 4.000 kWh betyder det en årlig besparelse på cirka 500 kroner.

Prisfald for Radius Elnets kunder

Den gennemsnitlige C-tarif, der gælder for alle de private husstande i Radius’ område, falder med 18 procent fra 70 øre/kWh til 57 øre/kWh inklusive moms. Det største fald i pris vil kunderne opleve om vinteren i kogespidsen, mellem klokken 17 og 21. Her går prisen fra 207 øre/kWh til 170 øre/kWh, mens prisen om natten, hvor en privat husstand typisk har cirka 20 procent af deres strømforbrug, falder fra 23 øre/KWh til 19 øre/kWh.

Prisfald for Cerius’ kunder
Den gennemsnitlige C-tarif, der gælder for alle de private husstande i Cerius’ område, falder med 20 procent fra 68 øre/kWh til 54 øre/kWh inklusive moms. Det største fald i pris vil kunderne opleve om vinteren i kogespidsen, mellem klokken 17 og 21. Her går prisen fra 200 øre/kWh til 160 øre/kWh, mens prisen om natten, hvor en privat husstand typisk har cirka 20 procent af deres strømforbrug, falder fra 22 øre/KWh til 18 øre/kWh.

Første skridt mod normalisering

Cäthe Juul Bay-Smidt slår dog samtidig fast, at selskaberne fortsat skal have dækket de ekstraordinære høje omkostninger, som 2022 bød på. Der er dog nu plads til at tage det første skridt mod, hvad hun håber, er et mere normalt prisniveau, hvor elpriserne, inflation og rente stabiliserer sig på et lavere niveau. Hun uddyber:

”Vi holder hele tiden øje med elpriserne, og hvis de stiger igen her i 2023, kommer vi til at følge med ret hurtigt, da vi på grund af lovgivningen kun har kort tid til at få dækket ekstraordinært høje omkostninger.”

Fakta:

  • Cerius og Radius Elnet varslede prisstigninger pr. 1 september og igen 1. oktober 2022 med virkning fra 1. januar og 1. februar 2023.
  • Prisstigningerne skyldtes de ekstraordinære omkostninger til nettab og til at drive elnet, som energikrisen i de foregående måneder havde skabt
  • Elnetselskaber i Danmark skal informere kunderne om prisforhøjelser med fire måneders varsel. En prisnedsættelse kan derimod varsles med blot én måned
  • Prisstigningerne i januar og februar har intet at gøre med den nye tarifmodel, som flere elnetselskaber har indført 1. januar, og som giver incitament til at flytte noget af det forbrug, der kan flyttes, væk fra mellem klokken 17 og 21, hvor elnettet er mest belastet.
  • Radius Elnet driver det elnet, som forsyner cirka 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. 
  • Cerius driver det elnet, som forsyner cirka 400.000 hjem og virksomheder i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.