Cirka 10.000 solcellekunder overgår til timeafregning

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Alle solcellekunder, der i dag bliver afregnet efter nettoafregningsgruppe 6, vil gradvist overgå til timeafregning i perioden fra den 1. oktober 2019 til den 1. september 2020.

Overgangen sker på det tidspunkt, hvor årsopgørelsen normalt bliver beregnet.

Hvis din årsopgørelse fx bliver lavet den 30. april, vil du være omfattet af timeafregning fra den 1. maj.

Billede af solcellerTimeafregning omtales også som flexafregning. Det er to ord for det samme.

Hvad betyder timeafregning for dig?

Hidtil har din elleverandør sammenholdt og afregnet din produktion og dit forbrug på årsbasis (nettoopgørelse). Med timeafregning bliver din produktion og dit forbrug afregnet på timebasis i stedet for. Med andre ord bliver din solcelleproduktion fremover afregnet på selve produktionstidspunktet – helt i tråd med dit elforbrug, der også bliver afregnet time for time med den fjernaflæste elmåler.

Hvad betyder det, hvis vi sætter tal på?

Indtil den 1. oktober 2019 – eksempel: Du har et elforbrug på 3.000 kWh/år og et solcelleanlæg med en produktion på 3.000 kWh/år. De to tal er lige store, og der vil derfor hverken være tale om indkøb eller salg af el ved en nettoopgørelse én gang om året.

Det er kun en begrænset del af en solcelleproduktion, der kan bruges præcis på produktionstidspunktet. De perioder, forår og sommer, hvor solcellerne sædvanligvis producerer mest el, er nemlig også de perioder, hvor elforbruget typisk er lavest. Derfor bliver en stor del af produktionen sendt ud i elnettet og først afregnet, når det årlige elforbrug er kendt, og de to størrelser kan sammenholdes.

Hvis du kun bruger ca. 1.000 kWh i den periode, hvor solcellerne producerer ca. 3.000 kWh, kan der leveres 2.000 kWh til elnettet, som ”sættes i banken” til senere brug.

Sådan har det været hidtil. Men med timeafregning er det ikke længere muligt at levere el til nettet og spare op til senere forbrug. Afregningen vil fremover ske fra time til time.

Efter den 1. oktober 2019 – eksempel: Du har brug for at tage hul på de 2.000 kWh (overskudsproduktionen fra solcellerne), som nu skal købes hos elleverandøren til gældende pris. De 2.000 overskydende kWh bliver solgt på produktionstidspunktet gennem aftagepligten til Energinet, der sørger for, at de bliver afregnet time for time på Nord Pools timespot-marked.

Forskellen forklaret med færre ord: Fremover er din elproduktion og dit elforbrug to separate størrelser, der løbende bliver afregnet hver for sig.

Energinet har valgt, at elhandelsselskabet Vindstød skal stå for opgaven med at sælge, afregne og udbetale penge for produktionen. Du kan derfor forvente at høre fra Vindstød, hvis du har en overskudsproduktion.

Pristillægget fortsætter – men ikke helt som før

Du vil fortsat modtage pristillæg for den del af din produktion, der er i overskud på produktionstidspunktet, men udbetalingen af pristillægget vil ikke længere udgøre 60 øre/kWh eller 40 øre/kWh. Det skyldes, at du løbende får udbetalt noget af tillægget gennem salget af overskudsproduktionen til Energinet.

Du har haft en produktion på 2.000 kWh på årsbasis, og spotprisen på Nord Pool ligger gennemsnitligt på 35 øre/kWh. Du har derfor allerede fået udbetalt 700 kr.

Med et pristillæg på 60 øre/kWh er det kun forskellen mellem pristillægget (60 øre/kWh) og spotprisen (35 øre/kWh), der mangler at bliver udbetalt. Restudbetalingen af pristillægget vil derfor være 500 kr. Beslutningen om overgang til timeafregning er truffet af Energistyrelsen. Du kan læse mere om betydningen af timeafregning/flexafregning hos Energistyrelsen og Energinet:

Pressemeddelelse hos Energistyrelsen

Om flexafregning hos Energinet

Se alle nyheder