Fjernaflæste elmålere

Vi har opsat mere end 1 million elmålere

Alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020. Derfor har vi arbejdet på højtryk med at udskifte mere end 1 million elmålere i hele vores forsyningsområde, som dækker Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland.

De fjernaflæste elmålere er et led i den grønne omstilling

Beslutningen om at erstatte de nuværende elmålere med fjernaflæste elmålere er truffet af Folketinget. Danmark har nemlig et mål om at være CO2-neutralt i 2050.

Det kræver en række forskellige tiltag at nå målet. Omstilling til en mere bæredygtig energiproduktion er ét af dem, de fjernaflæste elmålere er et andet. Med de fjernaflæste elmålere er det nemlig muligt at afregne den enkelte kundes elforbrug på timebasis. Forventningen er, at afregning på timebasis kan få os alle til at blive mere opmærksomme på, hvor meget el vi bruger – og hvornår.

Læs mere om den grønne omstilling

Du kan spare penge

Når den fjernaflæste elmåler er sat op, vil du efter en til to måneder blive afregnet med timetariffer på baggrund af dit løbende forbrug. Det betyder, at du kan få en lavere elregning, hvis du flytter dele af dit forbrug til tidspunkter, hvor prisen for transport af el er lavere. Hos Radius følger timetarifferne nemlig belastningen af elnettet – og de er derfor højest, når nettet er mest belastet. Flytter du f.eks. tøjvask og tørretumbling væk fra tidsrummet 17-20 i vinterhalvåret, kan du opnå en besparelse.

Læs mere om timetariffer

Det bliver lettere at være elkunde

På den fjernaflæste elmåler kan du se dit aktuelle forbrug, og hvis du kontakter din elleverandør, kan du få en oversigt over dit samlede elforbrug.

  • Du får lettere ved at styre og spare på dit elforbrug, fordi du kan se dit aktuelle timeforbrug på elmåleren.
  • Du skal ikke selv aflæse elmåleren, heller ikke hvis du flytter eller skifter elleverandør.