Elopvarmet bolig

Måske kan du skære toppen af elafgiften

Hvis du bor i en elopvarmet bolig, er din elregning sandsynligvis en del større end andres. Derfor skal du vide, at der gælder en særlig regel for privatkunder, der bruger elvarme til at opvarme deres bolig: Hvis din bolig er registreret som elopvarmet i BBR (Bygnings- og Boligregistret) kan du få en lavere elafgift for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh/år.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt. Derfor skal du først ansøge BBR om at få din bolig registreret som elopvarmet helårsbolig. Det er BBR, der afgør, om du er berettiget.

Hvis din bolig opvarmes med el, kan du søge om at få nedsat din elafgift

Sådan gør du

  • Kontakt din elleverandør, og bed om et BBR-skema.
  • Send skemaet til BBR-registret i din kommune. De skal godkende, at du kan få nedsat din elafgift for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt.
  • Send skemaet til din elleverandør, når du får det tilbage fra BBR-registret.

Hvis du ændrer opvarmningsform

Hvis du ændrer opvarmningsform (til f.eks. naturgas eller fjernvarme), efter at du har fået nedsat din elafgift, skal du huske at give din elleverandør besked. Du er nemlig kun berettiget til den nedsatte elafgift, hvis el er din primære varmekilde.

Bemærk

Du skal kontakte din elleverandør, hvis du skal have den lavere afgiftssats