Tariffer og netabonnement

For kunder i det tidligere N1 Hillerød

Som elnetkunde betaler du både for den strøm, du bruger og for at få den sendt gennem elnettet til din bolig.

Netselskabet Radius står for transporten af strømmen. Det betales via nettariffen. Tariffen for transport af el er bestemt af Forsyningstilsynet, der fastsætter et loft over, hvor meget netselskabet må opkræve for at transportere el i elnettet. Elnetkunderne er opdelt i fem forskellige kundegrupper, og du kan se tarifferne ved at klikke på navnet for den enkelte kundegruppe.

Hovedreglen er, at C-tarif er privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder, og B-tarif er mellemstore og store erhvervsvirksomheder.

Læs mere om tarifstigninger pr. 1. april 2022

Tarifferne er gældende fra den 1. januar 2022

Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Spidslast
Transport af el (nettarif) 20,30 48,77
Elafgift* 90,03 90,03
Pris/kWh ekskl. moms 110,06 138,80
Pris/kWh inkl. moms 137,58 173,50
Abonnement kr./md. Ekskl. Moms Inkl. Moms
Netabonnement 27,00 33,75
Netabonnement egenproducenter 31,00 38,75
Netabonnement producenter 27,00 33,75
Fast rådighedsbetal. egenproduktion** 5,42 6,77
Rådighedstariff (øre/kWh) 18,39 22,99

* Elopvarmede boliger har mulighed for at få reduceret elafgift. Læs mere her

Lavlast: alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)7,0810,6914,44
Elafgift*90,0390,0390,03
Pris/kWh uden moms97,11100,72104,47
Pris/kWh med moms121,39125,90130,59
Abonnement kr./md.Ekskl. MomsInkl. Moms
Netabonnement27,0033,75
Netabonnement egenproducenter31,0038,75
Netabonnement producenter27,0033,75
Fast rådighedsbetaling5,426,77
Rådighedstariff (øre/kWh)7,839,79

* Elopvarmede boliger har mulighed for at få reduceret elafgift. Læs mere her

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)5,768,4511,37
Elafgift*90,0390,0390,03
Pris/kWh uden moms95,7998,48101,40
Pris/kWh med moms119,74123,10126,75

B-høj anvendes, hvor aftagepunkt er 10 kV nettet.

Abonnement kr./md.Ekskl. MomsInkl. Moms
Netabonnement279,00348,75

* Elopvarmede boliger har mulighed for at få reduceret elafgift. Læs mere her

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Se historiske priser for tidligere N1 Hillerød kunder 

C time

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastSpidslast
Transport af el (nettarif)11,0632,83
Elafgift*90,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms101,06122,83
Pris/kWh inkl. moms126,33153,54
Abonnement kr./md.Ekskl. MomsInkl. Moms
Netabonnement26,0032,50
Netabonnement egenproducenter30,0037,50
Netabonnement producenter26,0032,50
Fast rådighedsbetal. egenproduktion**5,426,77
Rådighedstariff (øre/kWh)10,7713,46

B lav

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)5,127,6810,65
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh uden moms95,1297,68100,65
Pris/kWh med moms118,90122,10125,81
Abonnement kr./md.Ekskl. MomsInkl. Moms
Netabonnement26,0032,50
Netabonnement egenproducenter30,0037,50
Netabonnement producenter26,0032,50
Fast rådighedsbetaling5,426,78
Rådighedstariff (øre/kWh)9,3311,66

B høj

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)4,005,798,06
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh uden moms94,0095,7998,06
Pris/kWh med moms117,50119,74122,58

B-høj anvendes, hvor aftagepunkt er 10 kV nettet.

Abonnement kr./md.Ekskl. MomsInkl. Moms
Netabonnement242,00302,50

* Elopvarmede boliger har mulighed for at få reduceret elafgift. Læs mere her

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.

Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.

Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Hvad betaler du for som elkunde?

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du forbruger, og for at få den transporteret hjem til din bopæl. Hertil kommer abonnementer og en række skatter og afgifter, som dit netselskab opkræver hos elleverandørerne på vegne af SKAT. Vi opkræver din elleverandør for udgifter til transport af strøm (nettarif) og netabonnement.

Nettariffen dækker alt det, der skal til for at forsyne dig med strøm

Nettariffen dækker alle de omkostninger til anlæg og administration, der er nødvendige for at forsyne dig med elektricitet i din bolig.

Eksempel: Hvis du er tilsluttet i 10 kV-nettet, skal din elleverandør ikke være med til at betale for lavspændingsnettet. Men er du tilsluttet i lavspændingsnettet, skal din elleverandør være med til at betale for de overliggende net og transformerstationer, da de alle er nødvendige for at forsyne dig med strøm.

Netabonnementet dækker vores omkostninger ved dit kundeforhold

Dit netabonnement dækker omkostninger til realisering af energibesparelser samt omkostninger til kundecenter, generel administration, håndtering af måledata samt afskrivninger af elmålere.

Sådan har nettarifferne udviklet sig

Energistyrelsen har fastsat præcise rammer for alle danske netselskabers indtægter. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net. Vores forventninger til årets indtjening ændrer sig løbende, og derfor er vi nødt til med mellemrum at justere priserne, for at sikre at vi ikke overstiger det fastsatte prisloft.