Tariffer og netabonnement

Det betaler du for

Som elnetkunde betaler du for at få strømmen transporteret gennem elnettet fra det sted, den bliver produceret, og ud til din bolig eller virksomhed. Radius står for at transportere strømmen.

Din omkostning som netkunde er et fast, månedligt abonnement og en variabel tarif for de kWh, du aftager gennem elnettet. Størrelsen på netabonnementet og tariffen afhænger af din forbrugstype og fx drift og udbygning af elnettet. Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender.

Forbrugstypen C anvendes for privatkunder og mindre erhvervskunder mens mellemstore og store erhvervsvirksomheder typisk tilsluttes som A eller B kunder.

Læs om reguleringen af tariffer pr. 1. april 2022

Hvad er Forsyningstilsynet?

Forsyningstilsynet er en uafhængig offentlig instans, der fungerer som konkurrencemyndighed over for den danske energisektor.

Se mere på forsyningstilsynet.dk

Tarifferne er gældende fra den 1. januar 2021

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastSpidslast
Transport af el (nettarif)23,6363,07
Elafgift*90,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms113,63153,07
Pris/kWh inkl. moms142,04191,33
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement21,0026,25
Netabonnement producenter22,0027,50
Fast rådighedsbetaling**5,426,78
 Netabonnement producenter21,0026,25
Stikledningsabonnement**4,005,00

* Elopvarmede boliger og virksomheder har mulighed for at få reduceret deres elafgift (over 4.000 kWh for boliger) eller at opnå godtgørelse. Læs mere her

** Vi tilpasser stikledningsabonnementet løbende, så indtægterne fra abonnementet svarer til de omkostninger, vi har til stikledningerne.

Lastperioder

Lav:

 • alle dage i perioden april-september
 • alle dage i perioden oktober-marts i tidsrummet 20.00-17.00.

Spids:

 • alle dage i perioden oktober-marts i tidsrummet 17.00-20.00.
Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Højlast Spidslast
Transport af el (nettarif) 6,40 12,68 19,39
Elafgift* 90,00 90,00 90,00
Pris/kWh ekskl. moms 96,40 102,68 109,39
Pris/kWh inkl. moms 120,50 128,35 136,73
Hvis aftagepunktet er på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen typisk er etableret før 1/12 2017, afregnes efter B lav time.
Abonnement kr./md. Ekskl. moms Inkl. moms
Netabonnement 21,00 26,25
Netabonnement egenproducenter 22,00 27,50
Netabonnement producenter 21,00 26,25
Fast rådighedsbetaling 5,42 6,78
Stikledningsabonnement** 4,00 5,00
* Elopvarmede boliger og virksomheder har mulighed for at få reduceret deres elafgift (over 4.000 kWh for boliger) eller at opnå godtgørelse. Læs mere her ** Vi tilpasser stikledningsabonnementet løbende, så indtægterne fra abonnementet svarer til de omkostninger, vi har til stikledningerne.

Lastperioder

Lavlast:
 • alle weekender og helligdage
 • hverdage i april-september kl. 23-07
 • hverdage i oktober-marts kl. 00-06.
Højlast:
 • hverdage i april-september kl. 7-23
 • hverdage i oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast:
 • alle hverdage i perioden oktober-marts klokken 7-20.
Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Højlast Spidslast
Transport af el (nettarif) 4,51 9,48 15,01
Elafgift* 90,00 90,00 90,00
Pris/kWh ekskl. moms 94,51 99,48 105,01
Pris/kWh inkl. moms 118,14 124,35 131,26
B-høj anvendes, hvor aftagepunkt er 10 kV nettet.
Abonnement kr./md. Ekskl. moms Inkl. moms
Netabonnement 223,00 278,75
Netabonnement egenproducenter 297,00 371,25
Netabonnement producenter 223,00 278,75
* Elopvarmede boliger og virksomheder har mulighed for at få reduceret deres elafgift (over 4.000 kWh for boliger) eller at opnå godtgørelse. Læs mere her

Lastperioder

Lavlast:
 • alle weekender og helligdage
 • hverdage i april-september kl. 23-07
 • hverdage i oktober-marts kl. 00-06.
Højlast:
 • hverdage i april-september kl. 7-23
 • hverdage i oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast:
 • alle hverdage i perioden oktober-marts klokken 7-20.
Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Højlast Spidslast
Transport af el (Nettarif) 1,80 3,42 5,10
Elafgift* 90,00 90,00 90,00
Pris/kWh ekskl. moms 91,80 93,42 95,10
Pris/kWh inkl. moms 114,74 116,77 118,88
A-lav anvendes, hvor aftagepunktet er på 10 kV siden af hovedstation.
Abonnement kr./md. Ekskl. moms inkl. moms
Netabonnement uden moms 223,00 278,75
Netabonnement egenproducenter 297,00 371,25
Netabonnement producenter 223,00 278,75
* Elopvarmede boliger og virksomheder har mulighed for at få reduceret deres elafgift (over 4.000 kWh for boliger) eller at opnå godtgørelse. Læs mere her

Lastperioder

Lavlast:
 • alle weekender og helligdage
 • hverdage i april-september kl. 23-07
 • hverdage i oktober-marts kl. 00-06.
Højlast:
 • hverdage i april-september kl. 7-23
 • hverdage i oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast:
 • alle hverdage i perioden oktober-marts klokken 7-20.
Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Højlast Spidslast
Transport af el (nettarif) 1,25 2,50 3,84
Elafgift* 90,00 90,00 90,00
Pris/kWh ekskl. moms 91,25 92,50 93,84
Pris/kWh inkl. moms 114,06 115,62 117,30
A-høj anvendes, hvor aftagepunktet er i 50/30 kV nettet.
Abonnement kr./md. Ekskl. moms Inkl. moms
Netabonnement 232,00 290,00
Netabonnement egenproducenter 306,00 382,50
Netabonnement producenter 232,00 290,00
* Elopvarmede boliger og virksomheder har mulighed for at få reduceret deres elafgift (over 4.000 kWh for boliger) eller at opnå godtgørelse. Læs mere her

Lastperioder

Lavlast:
 • alle weekender og helligdage
 • hverdage i april-september kl. 23-07
 • hverdage i oktober-marts kl. 00-06.
Højlast:
 • hverdage i april-september kl. 7-23
 • hverdage i oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast:
 • alle hverdage i perioden oktober-marts klokken 7-20.
Aktuelle priser Øre/kWh
Transport af el (nettarif) 0,00
Elafgift* 90,00
Pris/kWh ekskl. moms 90,00
Pris/kWh inkl. moms 111,50
Tarif A0 anvendes, hvor leveringspunktet er på 132 kV-niveau.
Abonnement Ekskl. moms Inkl. moms
Netabonnement 232,00 290,00
* Elopvarmede boliger og virksomheder har mulighed for at få reduceret deres elafgift (over 4.000 kWh for boliger) eller at opnå godtgørelse. Læs mere her
Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastSpidslast
Transport af el (nettarif)23,6363,07
Elafgift*90,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms113,63153,07
Pris/kWh inkl. moms142,04191,33
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement21,0026,25

* Elopvarmede boliger og virksomheder har mulighed for at få reduceret deres elafgift (over 4.000 kWh for boliger) eller at opnå godtgørelse. Læs mere her

Lavlast: alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Se nettariffer, netabonnement og tidsopdeling

Grundlag for tarifferne – vandfaldsprincippet

Læs mere om, hvordan vi fastsætter priserne, hvilke omkostninger der er indeholdt i de forskellige tariffer, og hvorfor vi opkræver gebyrer.

Metode til fastlæggelse af netabonnement og nettarifter

Nettariffen dækker alt det, der skal til for at forsyne dig med strøm

Nettariffen dækker alle de omkostninger til anlæg og administration, der er nødvendige for at forsyne dig med elektricitet i din bolig.

Eksempel: Hvis du er tilsluttet i 10 kV-nettet, skal din elleverandør ikke være med til at betale for lavspændingsnettet. Men er du tilsluttet i lavspændingsnettet, skal din elleverandør være med til at betale for de overliggende net og transformerstationer, da de alle er nødvendige for at forsyne dig med strøm.

Netabonnementet dækker vores omkostninger ved dit kundeforhold

Dit netabonnement dækker omkostninger til kundecenter, generel administration, håndtering af måledata samt afskrivninger af elmålere.

Sådan har nettarifferne udviklet sig

Energistyrelsen har fastsat præcise rammer for alle danske netselskabers indtægter. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net. Vores forventninger til årets indtjening ændrer sig løbende, og derfor er vi nødt til med mellemrum at justere priserne, for at sikre at vi ikke overstiger det fastsatte prisloft.