Tariffer og netabonnement

Tariffer gældende fra den 1. januar 2021

Energisparebidraget er ikke længere en del af tariffer og netabonnement. De kunder, som har betalt energisparebidrag, vil have lavere tariffer og netabonnement sammenlignet med den 1. oktober 2020.

Hovedreglen er, at C-tarif er privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder, og at A- og B-tarif er mellemstore og store erhvervsvirksomheder.

Aktuelle Priser (Øre/kWh)SkabelonTimetarif LavlastTimetarif Spidslast
Transport af el (nettarif)*27,6123,6363,07
Elafgift**90,0090,0090,00
Pris/kWh uden moms117,61113,63153,07
Moms 25%29,4028,4138,27
Pris/kWh med moms147,01142,04191,33

Hvis aftagepunktet er i 0,4 kV nettet, afregnes netydelsen efter normaltarif (skabelon eller timetarif). Hvis elmåleren på din adresse udskiftes med en ny fjernaflæst elmåler, vil timetariffer være gældende ca. 1-2 måneder efter målerudskiftningen.

Hvis aftagepunktet er i 0,4 kV nettet, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen  er etableret før 1/12 2017, typisk afregnes efter C time.

Timetariffer

Lavlast: alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.

Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement***21,0026,25
Stikledningsabonnement****4,00

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.
**** Vi tilpasser stikledningsabonnementet løbende, så indtægterne fra abonnementet svarer til de omkostninger, vi har til stikledningerne.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastSpidslast
Transport af el (nettarif)*23,6363,07
Elafgift**90,0090,00
Pris/kWh uden moms113,63153,07
Moms 25%28,4138,27
Pris/kWh med moms142,04191,33

Hvis aftagepunktet er i 0,4 kV nettet, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen typisk er etableret før 1/12 2017, afregnes efter C time.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement***21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Fast rådighedsbetal. egenproduktion****5,426,78
 Netabonnement producenter21,0026,25
Stikledningsabonnement*****4,00

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.
**** Vi tilpasser stikledningsabonnementet løbende, så indtægterne fra abonnementet svarer til de omkostninger, vi har til stikledningerne.

Lavlast: alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.
Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Aktuelle priser  (øre/kWh)SkabelonTimetarif lavlastTimetarif højlastTimetarif spidslast
Transport af el (nettarif)*11,586,4012,6819,39
Elafgift**90,0090,0090,0090,00
Pris/kWh uden moms101,5896,40102,68109,39
Moms 25%25,4024,1025,6727,35
Pris/kWh med moms126,98120,50128,35136,73

Hvis aftagepunktet er på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation, afregnes netydelsen efter B lav (skabelon eller timetarif).

Bliver elmåleren udskiftet, vil timetariffer være gældende ca. 1-2 måneder efter målerudskiftningen, hvis du ikke allerede har timetariffer.

Hvis aftagepunktet er i 0,4 kV nettet, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen typisk er etableret før 1/12 2017, afregnes efter B lav time.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement***21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Fast rådighedsbetal. egenproduktion****5,426,78
 Netabonnement producenter21,0026,25
Stikledningsabonnement****4,00

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.
**** Vi tilpasser stikledningsabonnementet løbende, så indtægterne fra abonnementet svarer til de omkostninger, vi har til stikledningerne.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)*6,4012,6819,39
Elafgift**90,0090,0090,00
Pris/kWh uden moms96,40102,68109,39
Moms 25%24,1025,6727,35
Pris/kWh med moms120,50128,35136,73

Hvis aftagepunktet er på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen typisk er etableret før 1/12 2017, afregnes efter B lav time.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement***21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Netabonnement producenter21,0026,25
Fast rådighedsbetaling5,426,78
Stikledningsabonnement****4,00

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.
**** Vi tilpasser stikledningsabonnementet løbende, så indtægterne fra abonnementet svarer til de omkostninger, vi har til stikledningerne.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)*4,519,4815,01
Elafgift**90,0090,0090,00
Pris/kWh uden moms94,5199,48105,01
Moms 25%23,6324,8726,25
Pris/kWh med moms118,14124,35131,26

B-høj anvendes, hvor aftagepunkt er 10 kV nettet.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement***223,00278,75
Netabonnement egenproducenter297,00371,25
Netabonnement producenter223,00278,75

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (Nettarif)*1,803,425,10
Elafgift**90,0090,0090,00
Pris/kWh uden moms91,8093,4295,10
Moms 25%22,9523,3523,78
Pris/kWh med moms114,74116,77118,88

A-lav anvendes, hvor aftagepunktet er på 10 kV siden af hovedstation.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsinkl. moms
Netabonnement uden moms***223,00278,75
Netabonnement egenproducenter297,00371,25
Netabonnement producenter223,00278,75

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)*1,252,503,84
Elafgift**90,0090,0090,00
Pris/kWh uden moms91,2592,5093,84
Moms 25%22,8123,1223,46
Pris/kWh med moms114,06115,62117,30

A-høj anvendes, hvor aftagepunktet er i 50/30 kV nettet.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement***232,00290,00
Netabonnement egenproducenter306,00382,50
Netabonnement producenter232,00290,00

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Aktuelle priserØre/kWh
Transport af el (nettarif)*0,00
Elafgift**89,20
Pris/kWh uden moms89,20
Moms 25%22,30
Pris/kWh med moms111,50

Tarif A0 anvendes, hvor leveringspunktet er på 132 kV-niveau.

AbonnementEkskl. momsInkl. moms
Netabonnement***232,00290,00

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastSpidslast
Transport af el (nettarif)*23,6363,07
Elafgift**90,0090,00
Pris/kWh uden moms113,63153,07
Moms 25%28,4138,27
Pris/kWh med moms142,04191,33
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement***21,0026,25

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 15,80 øre/kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,00 kr./år.

Lavlast: alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.
Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Se nettariffer, netabonnement og tidsopdeling

Se fuld oversigt med nettariffernes udvikling

Vandfaldsprincippet

Alle elleverandører betaler i forhold til det spændingsniveau, som deres kunder har behov for. Privatkunder har ikke installationer, der kræver forbindelse til højspændingsnettet, og nettariffen er normaltarif (også kaldet C) eller normaltarif time. Nogle erhvervskunder har derimod behov for højspænding, og nettariffen er fastsat efter, hvor de er tilsluttet i højspændingsnettet. Dette princip for fastlæggelse af den enkelte kundes tarif kaldes ’vandfaldsprincippet’.

Elleverandøren skal kun betale til den del af anlægget og administrationen, der er nødvendig for, at elleverandørens kunder kan blive forsynet med strøm. Er installationerne tilsluttet på højspændingsniveau, bidrager elleverandøren til betaling af højspændingsnettet. Er installationerne på lavspændingsnettet, bidrager elleverandøren også til betaling af anlæg på de højere spændingsniveauer. De højere spændingsniveauer er nemlig en forudsætning for strøm via lavspændingsnettet.

Læs mere om, hvordan vi fastsætter priserne, hvilke omkostninger der er indeholdt i de forskellige tariffer, og hvorfor vi opkræver gebyrer.

Se Grundlag for priser 1. april 2016

Hvad betaler du for som elkunde?

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du forbruger, og for at få den transporteret hjem til din bopæl. Hertil kommer abonnementer og en række skatter og afgifter, som dit netselskab opkræver hos elleverandørerne på vegne af SKAT. Vi opkræver din elleverandør for udgifter til transport af strøm (nettarif) og netabonnement.

Se, hvad elprisen består af

Nettariffen dækker alt det, der skal til for at forsyne dig med strøm

Nettariffen dækker alle de omkostninger til anlæg og administration, der er nødvendige for at forsyne dig med elektricitet i din bolig.

Eksempel: Hvis du er tilsluttet i 10 kV-nettet, skal din elleverandør ikke være med til at betale for lavspændingsnettet. Men er du tilsluttet i lavspændingsnettet, skal din elleverandør være med til at betale for de overliggende net og transformerstationer, da de alle er nødvendige for at forsyne dig med strøm.

Netabonnementet dækker vores omkostninger ved dit kundeforhold

Dit netabonnement dækker omkostninger til realisering af energibesparelser samt omkostninger til kundecenter, generel administration, håndtering af måledata samt afskrivninger af elmålere.

Sådan har nettarifferne udviklet sig

Energistyrelsen har fastsat præcise rammer for alle danske netselskabers indtægter. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net. Vores forventninger til årets indtjening ændrer sig løbende, og derfor er vi nødt til med mellemrum at justere priserne, for at sikre at vi ikke overstiger det fastsatte prisloft.

De øvrige tariffers udvikling
Se fuld oversigt med nettariffernes udvikling