Solceller

Sådan foregår det, når solceller skal tilsluttes og afregnes

Som privatkunde kan du få tilsluttet et solcelleanlæg (VE-anlæg) til vores elnet. Anlægget skal være ejet af dig og befinde sig på din bopæl, hvor du bruger den strøm, anlægget producerer.

Processen

Herunder kan du læse lidt om, hvordan det foregår – og se, hvordan vi afregner med dig, hvis dit anlæg producerer mere strøm, end du selv kan forbruge.

  1. Før opsætning af et VE-anlæg bør du kontakte din kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen af det påtænkte VE-anlæg.
  2. Når du har modtaget tilsagnet fra Energistyrelsen og inden du påbegynder projektet, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør eller en anden leverandør af solcelleanlægget, der skal registrere anlægget hos netselskabet.
  1. Din elinstallatør skal indsende en elektronisk installationsblanket (ISB) til os og udfylde et ’Stamdataskema’ fra Energistyrelsens hjemmeside, samt et teknisk bilag fra Dansk Energis hjemmeside vedrørende VE-anlægget. Er der tilknyttet et batterianlægget, skal der ligeledes udfyldes den påkrævede dokumentation fra Energinet vedrørende batterianlæg. Dokumentationen skal vedhæftes installationsblanketten ved tilmelding. Bemærk, at ejer og bruger skal være den samme som den, der anmoder om nettoafregning, når anlægget er installeret. I stamdataskemaet skal det fremgå, om det er timebaseret nettoafregning (gruppe 2) eller øjebliksafregning (gruppe 3), der søges om.
  2. Når din elinstallatør er ved at være færdig med arbejdet, skal han færdigmelde arbejdet på installationsblanketten og bestille tid til et målerbytte, til når installationen er klar. Du har pligt til at sørge for, at vi (Radius) kan få adgang til måleren. Hvis der er tale om en eksisterende installation, hvor der allerede er registreret en fjernaflæst elmåler, vil denne bliver fjernaktiveret ved færdigmelding. Elmåleren bliver derfor ikke udskiftet.
    Du vil herefter blive opkrævet et gebyr af os for oprettelsen af Mikro VE-anlæg. Du kan finde de gældende priser i vores gebyrliste.
  3. Det er din elinstallatør, som skal sørge for at oplyse dig GSRN-nummeret, der bliver oplyst af netselskabet ved anvisning af installationsblanketten. GSRN-nummeret skal du bruge i forbindelse med din ansøgning om nettoafregning.

Vi sender en eventuel overskudsproduktion til Datahub’en. Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen, vil derefter afregne dig for overskudsproduktionen i henhold til den aftale, du har indgået med dem.

Vores elmåler registrerer nettoforbruget “Fra Net” og nettoelproduktionen “Til Net”. Hvis dit elforbrug er større end din elproduktion, vil det blive registreret på tælleværket “Fra Net”. Hvis dit elforbrug er mindre end din elproduktion, vil den overskydende produktion blive registreret på tælleværket “Til Net”.

Se vores vejledninger til elmåleraflæsning

Gruppe 2 – timebaseret nettoafregning

Din nettoproduktion ”Til Net” minus dit nettoforbrug ”Fra Net” opgøres time for time og sendes til Datahub’en. Ved månedens udgang opgøres den samlede produktion, der afregnes mellem Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen og dig i henhold til den aftale, du har indgået.

Gruppe 3 – øjebliksafregning

Din nettoproduktionen ”Til Net” registreres time for time og sendes til Datahub’en. Ved månedens udgang opgøres den samlede produktion, der afregnes mellem Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen og dig i henhold til den aftale, du har indgået.

Brug app’en ‘Giv et Praj’, hvis du opdager fejl på vores forsyningsanlæg og anlægsdele