Solceller

Sådan foregår det, når solceller skal tilsluttes og afregnes

Som privatkunde kan du få tilsluttet et solcelleanlæg (VE-anlæg) til vores elnet. Anlægget skal være ejet af dig og befinde sig på din bopæl, hvor du bruger den strøm, anlægget producerer.

Processen

Herunder kan du læse lidt om, hvordan det foregår – og se, hvordan vi afregner med dig, hvis dit anlæg producerer mere strøm, end du selv kan forbruge.

Før opsætning af et VE-anlæg bør du kontakte du undersøge om eksisterende servitutter, lokalplaner og lignende kræver godkendelse før opsætning. Kontakt eventuelt din kommune for afklaring om gældende regler i området.

  1. Din elinstallatør skal indsende en elektronisk installationsblanket (ISB) til os og udfylde et ’Stamdataskema’ samt et teknisk bilag fra Green Power Denmarks hjemmeside vedrørende VE-anlægget. Er der tilknyttet et batterianlægget, skal der ligeledes udfyldes den påkrævede dokumentation fra Energinet vedrørende batterianlæg. Dokumentationen skal vedhæftes installationsblanketten ved tilmelding. Bemærk, at ejer og bruger skal være den samme som den, der anmoder om nettoafregning, når anlægget er installeret.
  2. Når installationsblanketten med dertilhørende dokumentation er korrekt udfyldt, vil sagen blive anvist. Herefter må elinstallatøren påbegynde arbejdet. Bemærk at du vil blive opkrævet et gebyr af os for oprettelsen af Mikro VE-anlæg når sagen er anvist. Du kan finde de gældende priser i vores gebyrliste.
  3. Når din elinstallatør er ved at være færdig med arbejdet, skal han færdigmelde arbejdet på installationsblanketten og eventuelt bestille tid til et målerbytte. Du har pligt til at sørge for, at vi (Radius) kan få adgang til måleren. 

Det er din elinstallatør, som skal sørge for at oplyse dig GSRN-nummeret, der bliver oplyst af netselskabet ved anvisning af installationsblanketten. Netselskabet registrer dine produktionsdata og sørger for at data sendes til DataHub’en. Den valgte produktions elleverandør, vil derefter stå for afregning af den produktion, som fødes ud på elnettet, i henhold til den aftale, som du har indgået med din elleverandør.

Radius elmåler registrerer dit nettoforbrug i forhold til elnettet, det vil sige at den registrer både dit elforbrug og din elproduktion. Elmåleren fortager altså to målinger.

  • Når elforbruget er større end elproduktion fx fra dine solceller, så vil dette forbrug blive registre som forbrug.
  • Når elproduktionen er større end elforbruget, så bliver den overskydende strøm sendt ud på elnettet og registret som produktion.

Læs mere her

Gruppe 3 – øjebliksafregning

Din nettoproduktionen ”Til Net” registreres time for time og sendes til Datahub’en.

Din nettoproduktion ”Til Net” registreres time for time og sendes til DataHub’en. Ved månedens udgang opgøres den samlede produktion, der afregnes mellem Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen og dig i henhold til den aftale, du har indgået.

Andre grupper

Eksisterende kunder kan være tilmeldt i andre afregningsgrupper. Det er dog ikke længere muligt at blive tilmeldt disse grupper.

Eksisterende kunder i andre grupper kan skifte til gruppe 3 – Øjebliksafregning.

Brug app’en ‘Giv et Praj’, hvis du opdager fejl på vores forsyningsanlæg og anlægsdele