Forside / Elnetkunder / Tariffer og netabonnement / Et elmarked i forandring

Et elmarked i forandring

Sådan påvirker det din elregning

Elmarkedet er i forandring – flere og flere virksomheder elektrificerer deres produktion, og behovet for strøm til transport og opvarmning stiger. Alt dette skal frigøre os fra fossile brændsler som kul, olie og gas, der er skadelige for miljøet, og som i vid udstrækning leveres af stater, som vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil være afhængige af.

Din samlede elregning består af flere dele, der alle undergår store forandringer lige nu. Du kan læse mere om, hvordan din elregning er sammensat

Svingende elpriser

I Danmark steg prisen på el på nogle tidspunkter med over 300 procent i 2022.  

Det var manglen på gas som følge af krigen i Ukraine, der sammenholdt med meget vindstille perioder og lav vandstand i Europa, fik elprisen til at nå historiske højder i løbet af 2022. Elpriserne er faldet en del igen, men i Radius forventer vi fortsat, at elpriserne i 2023 vil være højere end de tidligere år. 

Svingende nettariffer

Hos Radius køber vi strøm på elmarkedet, der skal dække vores nettab. Nettabet er den mængde strøm, der uundgåeligt går tabt, når strømmen transporteres gennem elnettets kabler ud til din stikkontakt. Når elprisen stiger eller falder, påvirker det derfor omkostningerne hos os som elnetselskab. Når vi fastsætter nettarifferne, gør vi det derfor blandt andet ud fra prognoser for elpriserne.

Vi er i henhold til reglerne forpligtet til at varsle prisstigninger fire måneder i forvejen. Prisfald skal varsles en måned før.

Prognoserne for elpriserne

I efteråret 2022 var elprisen høj og vi måtte derfor varsle prisstigninger, som skulle dække de høje omkostninger til indkøb af strøm og drift af elnettet. Da stigningerne blev varslet i efteråret 2022 med virkning fra januar og februar 2023, stillede vi i udsigt, at priserne ville blive sænket, så snart elpriserne igen gjorde det muligt. Elpriserne er faldet de seneste måneder, og vi kunne derfor sænke prisen pr. 1. marts 2023.  

Vi er et reguleret selskab og Forsyningstilsynet godkender rammerne for vores priser.  

Ændret netabonnement

Netabonnementet for husstande og mindre virksomheder (C-tarif) steg pr. 1. februar 2023 med 29,69 kr. om måneden inkl. moms. Netabonnementet dækker blandt andet omkostningerne til de fjernaflæste elmålere.

Nedsat elafgift

Folketinget har bestemt, at elafgiften fra 1. januar 2023 nedsættes midlertidigt i seks måneder fra 87 øre/kWh til 1 øre/kWh (inkl. moms). Dette gælder primært for privatkunder. 

Hvad betyder det for dig?

Hvis du har et årligt forbrug på 4.000 kWh og et gennemsnitligt forbrugsmønster, vil faldet i tarifferne fra 1. marts betyde, at din elregning bliver cirka 900 kr. højere på årsbasis mod tidligere forventet 1.400 kr. højere.

Den midlertidige nedsættelse af elafgiften gør derimod, at din elregning falder med cirka 1.700 kr. i det første halve år af 2023. Det betyder samlet set, at den del af din elregning, der vedrører nettarif og afgifter, falder med ca. 700 kr. i 2023. 

Selve elprisen, der påvirker din samlede elregning mest, svinger op og ned dag for dag og time for time. 

Nye timetariffer

Fra 1. januar 2023 har vi også ændret de eksisterende timetariffer. Det betyder, at nettariffen bliver endnu mere forskellig afhængigt af, hvornår på døgnet du bruger strøm. Nettariffen bliver væsentlig lavere om natten i vinterhalvåret sammenlignet med kl. 17-21, hvor elnettet er mest belastet. Desuden er tariffen lavere i sommerhalvåret, da presset på elnettet er mindre i denne periode end i vintermånederne. Vi har kaldt denne nye model for Tarifmodel 3.0 og afspejler de perioder, hvor vores fælles elnet er hårdest belastet.  

Formålet med Tarifmodel 3.0 er bl.a. at understøtte den grønne omstilling, så elforbrug til fx elbiler og varmepumper, med fordel flyttes til perioder med mere ledig kapacitet i elnettet. Derved udnyttes vores eksisterede elnet bedre – i takt med at vi øger elektrificeringen af vores samfund. 

De ændrede timetariffer er ikke årsag til, at din elregning stiger. De giver dig derimod mulighed for at reducere din elregning, hvis du flytter noget af dit forbrug fra de dyreste timer til de billigste timer.  

Læs mere om baggrunden for dette og hvad du selv kan gøre 

Læs mere om de gældende tariffer og netabonnement.