De højere elpriser medfører prisændringer

I Danmark er priserne på el steget med over 300 procent alene det seneste år, og generelt oplever de danske elkunder i øjeblikket væsentlige stigninger i deres elregning.

Det er manglen på gas, som følge af Ukraine-krigen, der sammen med meget vindstille perioder og lav vandstand i Europa har fået elprisen til at nå historiske højder. De rekordhøje elpriser rammer alle steder i samfundet, og de påvirker også Radius omkostninger.

Indhold

Nettarif 1. januar 2023

1. januar ændrer vi nettariffen for transport af el i vores forsyningsområde, det vil sige prisen for at transportere strøm gennem elnettet og frem til kontakterne i boliger og hos virksomheder.

Ændringerne betyder eksempelvis, at en gennemsnitlig husstand med et forbrug på cirka 4.000 kWh/årligt, vil opleve en merudgift på ca. 100 kr. per måned i 2023, som følge af vores stigning.

Nettariffen udgør en mindre del af din elregning ​

Din elregning består af en række forskellige poster. Det, du betaler til dit elnetselskab (nettarif og netabonnement), udgør typisk cirka 13 procent af den samlede elregning, hvis du er en almindelig privat husholdningskunde. Det dækker vores omkostninger til at drive elnettet og sikre, at du har strøm i kontakten.

Resten af elregningen består af prisen for den mængde strøm, du forbruger (den køber du hos din elleverandør), moms og afgifter til staten samt en transmissionstarif til det statsejede Energinet, som driver det overordnede net, højspændingsnettet, i Danmark.

Nettariffen og netabonnementet betaler du via den elregning, du modtager fra din elleverandør. Netabonnementet har en fast månedlig pris, mens størrelsen på din nettarif afhænger af, hvor megen strøm, du bruger i din bolig eller virksomhed.

Sådan er din elregning sammensat

Fordelingen i diagrammet er baseret på tal fra 1. september 2022.

Høje elpriser påvirker elnetselskabernes omkostninger til nettab

Nettariffen dækker blandt andet vores omkostninger til nettab. Nettabet er den mængde strøm, der uundgåeligt går tabt undervejs, når strømmen transporteres gennem elnettets kabler ud til din stikkontakt. Ligesom alle andre danske elnetselskaber er vi fra myndighedernes side pålagt atdække dette strømtab ved at købe en tilsvarende mængde strøm gennem et offentligt udbud hos en elforhandler. Det betyder, at når elpriserne stiger så kraftigt, som de gør lige nu, så stiger vores omkostninger til nettab tilsvarende.

Hvis elprisen omvendt falder, reduceres vores omkostninger til nettabet. Dette vil naturligvis blive afspejlet i fremtidige nettariffer. Lige nu viser de fleste prognoser dog desværre, at elprisen vil være høj i en længere periode.

Vi arbejder målrettet på at mindske nettabet. Det gør vi blandt andet ved løbende at revidere enkelte komponenter, udføre netforstærkninger og løbende optimere på elnettets anvendelse – også set i forhold til den samlede driftsøkonomi. Fjernaflæste målere og bedre overvågningsværktøjer betyder desuden, at vi i dag kan lokalisere og identificere årsager til nettab i elnettet langt mere præcist end tidligere.

Sådan bliver nettariffen for husstande og mindre virksomheder fra 1. januar 2023

På grund af de høje elpriser bliver nettariffen for husstande og mindre virksomheder (kunder som betaler C tarif) i gennemsnit hævet med cirka 100 kr. per måned for Radius’ netkunder fra 1. januar 2023. Nettariffen for øvrige netkunder (A- & B-tarif kunder) fremgår af skemaet længere nede på siden.

For en gennemsnitlig husstand og en mindre virksomhed betyder stigningen i nettariffen og netabonnement følgende per måned:

 • 65 kr. for lejligheder (elforbrug på 2.000 kWh)
 • 100 kr. for parcelhuse (elforbrug på 4.000 kWh)
 • 170 kr. for parcelhuse med varmepumpe eller elbil (elforbrug på 8.000 kWh)
(C-tarif inkl. abonnement og moms)

C kunder

Som kunde hos os, betaler du både et fast netabonnement for din måler og tilslutning, samt en nettarif hvis størrelse afhænger af dit forbrug. Se priserne herunder:

Øre / kWh
(inkl. moms)
Lastperiode
C-tarif

Vintertarif
(oktober – marts)

Lavlast21,27
Højlast63,79
Spidslast191,35

Sommertarif
(april – september)

Lavlast21,27
Højlast31,89
Spidslast82,92
Netabonnement
kr./md.
 55,94
Lastperioder

A og B tarif

Som kunde hos os, betaler du både et fast netabonnement for din måler og tilslutning, samt en nettarif hvis størrelse afhænger af dit forbrug. Se priserne herunder:

Øre / kWh
(ekskl. moms)
Lastperiode
A-højA-lavB-højB-lav
Vintertarif
(Oktober – Marts)
Lavlast1,712,684,596,63
Højlast3,428,0513,7819,89
Spidslast6,8516,1027,5539,78
Sommertarif
(April – September)
Lavlast1,712,684,596,63
Højlast3,428,0513,7819,89
Netabonnementer kr./md. 276,75426,67426,6746,83
Lastperioder

Ændring i netabonnement

Som kunde hos Radius vil du opleve, at dit netabonnementet bliver ændret fra 1. januar 2023. Ændringen betyder, at netabonnementet for husstande og mindre virksomheder (C-tarif) vil stige med 29,69 kr. om måneden.

Stigningen skyldes primært vores investering i de mere end én million fjernaflæste elmålere, der er installeret i husstande og virksomheder i hele vores område de seneste år. De fjernaflæste elmålere gør det muligt for kunderne at blive afregnet på timebasis, og muliggør timeafregning, når strømmen for eksempel er billigst, grønnest eller der er bedst plads i elnettet. Elmåleren giver altså dig som kunde mulighed for at følge dit eget strømforbrug online time for time.

Ny tarifmodel

Danskernes strømforbrug skal spredes ud på hele døgnet

Den 1. januar 2023 ændrer vi også den eksisterende tarifmodel, så nettariffen bliver forskellig afhængigt af, hvornår på døgnet du bruger strøm. Modellen skal hjælpe til med at sprede danskernes strømforbrug bedre ud over døgnets 24 timer. Det betyder blandt andet, at nettariffen bliver væsentligt lavere om natten sammenlignet med tidsrummet fra kl. 17-21, hvor der er mest pres på elnettet. Desuden er tariffen lavere i sommerhalvåret, da presset på elnettet er mindre i denne periode end i vintermånederne.

Elnetselskaberne i Danmark har været med til at udvikle modellen og hensigten er, at vi alle er med til at sikre, at vi udnytter elnettet mere optimalt og dermed mindske behovet for at udbygge det, efterhånden som der kommer flere elbiler og varmepumper på markedet, og at samfundet generelt bliver mere elektrificeret.

Producentbetaling

Tilslutningsbidrag og indfødningstariffer

For tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller introduceres nye regler for betaling. Tilslutningsbidraget er geografisk differentieret afhængig af området. Læs mere her

Øre / kWh
(ekskl. moms)
A-højA-lavB-højB-lavC-tarif
Indfødningstariffer
Hele året
0,200,511,001,001,00

Nettarif 1. februar 2023

Grundet de fortsatte stigende elpriser varsles der nye priser per 1. februar 2023. Ændringer sker for nettariffen for transport af el i vores forsyningsområde, det vil sige prisen for at transportere strøm gennem elnettet og frem til kontakterne i boliger og hos virksomheder.

Ændringerne betyder eksempelvis, at en gennemsnitlig husstand med et forbrug på cirka 4.000 kWh/årligt, vil opleve en merudgift på ca. 17 kr. per måned i 2023, som følge af vores stigning.

C kunder

Som kunde hos os, betaler du både et fast netabonnement for din måler og tilslutning, samt en nettarif hvis størrelse afhænger af dit forbrug. Se priserne herunder:

Øre / kWh
(inkl. moms)
Lastperiode
C-tarif

Vintertarif
(oktober – marts)

Lavlast22,96
Højlast68,89
Spidslast206,66

Sommertarif
(april – september)

Lavlast22,96
Højlast34,44
Spidslast89,55
Netabonnement
kr./md.
 55,94
Lastperioder

A og B tarif

Som kunde hos os, betaler du både et fast netabonnement for din måler og tilslutning, samt en nettarif hvis størrelse afhænger af dit forbrug. Se priserne herunder:

Øre / kWh
 (ekskl. moms)

Lastperiode

A-høj

A-lav

B-høj

B-lav

Vintertarif
(oktober – marts)

Lavlast

 1,76

 2,78

 4,79

 7,09

Højlast

 3,52

 8,35

 14,38

 21,28

Spidslast

 7,03

 16,71

 28,76

 42,56

Sommertarif
(april – september)

Lavlast

 1,76

 2,78

 4,79

 7,09

Højlast

 3,52

 8,35

 14,38

 21,28

Netabonnementer
kr./md.

 

276,75

426,67

426,67

46,83

Lastperioder

Producenttariffer

Øre / kWh (ekskl. moms)

A-høj

A-lav

B-høj

B-lav

C-tarif

Indfødningstariffer
Hele året

 0,23

 0,58

 1,14

 1,14

1,14

Netabonnementer
kr./md.

276,75

426,67

426,67

46,83

46,83

Ofte stillede spørgsmål

Du skal kontakte din elleverandør, det vil sige det selskab du køber din strøm af og som du modtager din elregning fra. Navnet på din elleverandør står på din elregning, som du finder i din Betalingsservice-oversigt, hvis du betaler din regning via betalingsservice.

Din elleverandør vil kunne svare på spørgsmål om dit elforbrug. Du kan også finde gode spareråd her på siden under spørgsmålet: ”Hvad kan jeg selv gøre for at reducere min elregning?”.

Radius er dit elnetselskab. Vi sørger for at transportere din strøm gennem elnettet hen til din husstand eller virksomhed. Vi kan ikke svare på spørgsmål angående din elregning.

For en gennemsnitlig husstand og en mindre virksomhed betyder stigningen i nettariffen og netabonnement følgende per måned:

(C-tarif inkl. abonnement og moms)

 • 65 kr. for lejligheder (elforbrug på 2.000 kWh)
 • 100 kr. for parcelhuse (elforbrug på 4.000 kWh)
 • 170 kr. for parcelhuse med varmepumpe eller elbil (elforbrug på 8.000 kWh)

(B-tarif inkl. abonnement og ekskl. moms)

 • 420 kr. for erhverv (elforbrug på 50.000 kWh)

 

Tidligere N1 Hillerød

For en gennemsnitlig husstand og en mindre virksomhed betyder stigningen i nettariffen og netabonnement følgende per måned:

(C-tarif inkl. Abonnement og moms)

 • 81 kr. for lejligheder (elforbrug på 2.000 kWh)
 • 139 kr. for parcelhuse (elforbrug på 4.000 kWh)
 • 256 kr. for parcelhuse med varmepumpe eller elbil (elforbrug på 8.000 kWh)

Du kan reducere din elregning ved at flytte dit elforbrug til tidspunkter på døgnet hvor den samlede elpris er billigst eller ved at sænke dit elforbrug.

Følg med i den aktuelle elpris på din elleverandørss apps. Ofte vises både historiske og elpriserne for det kommende døgn – med og under nettarifferne i dit område.

Eloverblik.dk kan du se dit elforbrug time for time.

Endvidere kan du læse mere om energipriser på: https://greenpowerdenmark.dk/energipriser

Elnettet omkring Hillerød var frem til 2021 et selvstændigt elnet, som hed N1 Hillerød A/S. Området dækker ca. 110 km elnet og 16.000 kundeforhold.

Den altoverskyggende årsag til, at vi ændrer i tarifferne, er den ekstraordinært høje elpris, som påvirker vores omkostninger til nettab. I forhold til det tidligere

N1 Hillerød er prisændringerne den 1. januar 2023 tidsmæssigt sammenfaldende med, at abonnement og tariffer endvidere harmoniseres for kunderne i dette område.

Ved fusionen mellem N1 Hillerød og Radius, fik vi myndighedernes godkendelse til at have geografisk differentierede – lavere – priser i N1 Hillerøds område i en periode efter at selskaberne var sammenlagt. Denne godkendelse er tidsbegrænset til 1. januar 2023, derfor skal priserne harmoniseres nu, så kunderne behandles ens i hele Radius’ netområde. Kunderne i det tidligere N1 Hillerød område vil derfor opleve en større prisstigning, da harmoniseringen og den generelle prisforhøjelse sker samtidigt

I det tidligere N1 Hillerød bestod den samlede elregning af abonnement og tariffer samt betaling til det ”overordnede” elnet – som dækkede over Radius omkostninger til eldistribution på de højere spændingsniveauer. Denne ’ekstra’ betaling er nu inkluderet i nettariffen.

Abonnement og tariffer forblevet uændret i hele 2022, i en periode hvor mange andre elnetselskaber har sat priserne op til flere gange.

Nettab er uundgåeligt ved transport og spændingstransformation – for eksempel fordi der udvikles varme i elkabler under transporten af strøm, og denne varmeudvikling medfører et energitab. Du kender det måske selv, når du lader din mobiltelefon op og opladeren bliver varmt. Det er en smule af energien, der går tabt, og dette tab skal vi som elnetselskab erstatte. Det gør vi ved at købe el hos en elleverandør lige som alle andre gør det.

Nettab er uundgåeligt ved transport og spændingstransformation. Vores nettab er på cirka fire procent – det vil sige at cirka fire procent af den strøm, der transporteres fra produktion og ud til boliger og virksomheder går tabt.

Da Radius’ elnet dækker hele hovedstadsregionen, omfatter det mange kilometer elkabler og vi transporterer årligt mere end 8.000 GWh strøm gennem elnettet og ud til boliger og virksomheder. 

Nettab er uundgåeligt ved transport i elkablerne og spændingstransformation for eksempel ved varmetab samt på grund af elnettets størrelse og kompleksitet. Vi arbejder målrettet med tiltag som kan reducere dette nettabet.

Det gør vi blandt andet ved løbende at revidere enkelte komponenter, udføre netforstærkninger og løbende optimere på elnettets anvendelse – også set i forhold til den samlede driftsøkonomi. Fjernaflæste målere og bedre overvågningsværktøjer betyder desuden, at vi i dag kan lokalisere og identificere årsager til nettab i elnettet langt mere præcist og hurtigt end før i tiden.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så ring på 70 26 90 00.

Gode råd til at sænke dit elforbrug

Energistyrelsen har lanceret en omfattende informations- og energisparekampagne, hvor du kan få gode råd til at spare på energien.

Læs mere: “Én ting er sikkert. Og det er grønt. | Energistyrelsen”

 • Vask ved lavere temperaturer: Der er meget at hente økonomisk, hvis du sætter temperaturen ned, når du vasker tøj. Du kan eksempelvis spare over halvdelen af strømforbruget ved at vaske tøjet på 20 °C i stedet for på 40 °C.
 • Brug tørresnoren: Brug tørresnoren i haven, i gården eller tørrestativet på altanen. Så får tørretumbleren og dit strømforbrug en pause. For det kan koste dig omkring 2.500 kr., hvis du har en C-mærket tørretumbler, der får lov at køre fire gange om ugen hele året.
 • Afkobl de elektriske apparater: Sluk apparater og maskiner på stikkontakten. Så sluger de ikke strøm, når du alligevel ikke bruger dem. Især ældre apparater og apparater tilsluttet internettet kan have et højt standby-forbrug.
 • Fyld vaske og- opvaskemaskinen op: Når vaske- og opvaskemaskinen fyldes op, kører den færre ture – og det kan mærkes på din elregning. Faktisk kan du spare flere hundrede kroner om året, hvis du gør det til en fast rutine at fylde maskinerne helt op, inden du tænder dem. Og vil du spare endnu mere, kan du også skrue ned for temperaturen.
 • Isolér din bolig: Energirenovering en god investering, både for pengepung, klima og forsyningssikkerhed. Opvarmer man sin bolig med en varmepumpe eller el, og har man mulighed for at energirenovere sin bolig, kan du reducere din elregning.

Kilde: Sparenergi.dk