Cirka 15.000 husstande bliver nu budt velkommen som kunder i netselskabet Radius.

Efter myndighedernes godkendelse af handlen mellem Andel og Norlys kan cirka 15.000 husstande nu fusioneres ind i elnetselskabet Radius, der driver det elnet, som forsyner cirka en million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. 

Knud Pedersen, bestyrelsesformand for Radius, er glad for at kunne byde kunderne i Hillerød velkommen:

”Radius driver, vedligeholder og udbygger store dele af det østsjællandske elnet og har nu også ansvaret for forsyningen af det lokale net i Hillerød. Husholdninger og virksomheder i Hillerød vil fortsat nyde godt af den høje forsyningssikkerhed, der kendetegner resten af Sjælland og Danmark”.

Elnetkunderne i Hillerød behøver ikke foretage sig noget. Leveringsvilkår for transport af el bliver ikke ændret. Det samme gælder for en række øvrige vilkår og alle priser, som også er uændrede. På radiuselnet.dk/hillerod kan man finde mere information. 

Der sker ingen ændringer i rollefordelingen mellem de selskaber, der transporterer strøm og dem, der sælger strøm. Radius står for målingen og transporten af strøm og sørger for, at eventuelle fejl bliver udbedret, hvis strømmen går, eller der opstår tekniske problemer med elmålere. Elleverandøren, som kunden selv vælger, udarbejder den samlede regning for den strøm, der er brugt. Elkunderne vil således ikke opleve nogen forskel i forhold til, hvem der står for opkrævningen af betalingen for elforbruget.

I august er der varslet en stigning i nettarifferne i Hillerød med virkning fra 1. januar 2022. Prisstigningerne har ingen sammenhæng til ejerskiftet af selskabet, men skyldes regulatoriske forhold for elnettet i Hillerød blandt andet som følge af stigende omkostninger til indkøb af strøm til dækning af nettab. De nye priser kan ses på radiuselnet.dk.  

Supplerende fakta:

  • I handlen indgår cirka 110 km elnet på højspændingsniveau (10 kV), cirka 170 km elnet på lavspændingsniveau (0,4 kV) og knap 16.000 elmålere.
  • Elnettet i Hillerød vil blive drevet med udgangspunkt i Radius’ lokation i Virum.
  • Der er ikke overtaget medarbejdere i forbindelse med handlen.
  • Cerius og Radius har ansvaret for ca. 40 % af de leverede kWh i det danske elnet og har flere end 1.4 mio. netkunder på Sjælland og Lolland-Falster.

Kontakt presseafdelingen: 21 70 31 01