Måleraflæsning

Har du aflæst elmåleren?
Du kan nemt indtaste din aflæsning i vores selvbetjening

Privatlivspolitik

Er du ny kunde eller blot almindeligt interesseret?
Så læs om, hvordan vi håndterer dine oplysninger

Driftsforstyrrelser

Har du ingen strøm?

Valg til bestyrelsen

Du har fået tre nye repræsentanter i vores bestyrelse

Elmålere

Nu slipper du snart for at aflæse elmåleren

Vi er i fuld gang med at udskifte elmålere hos 1 million kunder

Om Radius

Du ser os ikke altid, men vi er der
Vi sørger for, at du har strøm i kontakten til alt det, du skal og gerne vil

Batteri i elnettet

Danmarks første, store batteri er taget i brug for at aflaste elnettet i Nordhavn

Indberet fejl og mangler

Brug app'en 'Giv et Praj', hvis du
opdager fejl på vores forsyningsanlæg
og anlægsdele