Fortsat høj forsyningssikkerhed hos Radius

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Hos Radius følger vi myndighedernes retningslinjer i forhold til at begrænse spredning af corona-virus, herunder Sundhedsstyrelsens hygiejneregler og de særlige retningslinjer for karantæne og hjemmearbejde

Hovedparten af vores medarbejdere har arbejdet hjemmefra siden fredag den 13. marts. Vi tilpasser løbende vores prioriteringer i samarbejde med myndighederne.

Strøm i din kontakt

Vores vigtigste opgave er at sikre strøm til vores kunder, og derfor har vi fortsat den nødvendige bemanding på arbejde til at kunne levere en høj forsyningssikkerhed – og til hurtigt at kunne udbedre fejl og genetablere forbindelsen ved akutte strømafbrydelser. Du kan desuden ringe til os som sædvanligt, hvis du skulle have spørgsmål.

Strømafbrydelse

Oplever du en strømafbrydelse, som vi ikke har varslet dig om, skal du gøre præcis som i dag: kontakte din elleverandør eller besøge vores side med oversigt over aktuelle strømafbrydelser

Arbejde på elnettet

Vi udfører fortsat arbejde på elnettet, herunder for eksempel i forbindelse med tilslutning af nye kunder. Vi udsætter dog løbende en række vedligeholdelsesopgaver, hvor det er forsvarligt, og hvor vi ellers ville have haft behov for at afbryde strømmen hos kunder under arbejdet, da mange netop i øjeblikket arbejder hjemmefra og i højere grad end ellers har behov for at have strøm i kontakterne i husstanden i dagtimerne. I enkelte tilfælde er vi dog fortsat nødt til at varsle kunder om planlagte strømafbrud af kortere varighed. Vi beklager de gener, som disse afbrydelser måtte give dig.

Teknikerbesøg hos dig

Vi besøger stadig kunder i begrænset omfang for at udføre vigtige opgaver relateret til elmåleren. Det ligger os meget på sinde, at kundebesøget opleves trygt for både dig som kunde og vores tekniker. Vores teknikere er nøje instruerede i de skærpede krav til hygiejne fra myndighederne og vil¬:

  • spritte hænder af både lige før og efter besøget
  • holde et par meters afstand til dig og andre i din husstand
  • undlade at give dig vejledning om målerens funktion, og i stedet efterlade en folder om det
  • ikke give dig hånden til goddag og farvel

Det vil være en stor hjælp, hvis du sørger for, at der er ryddet og rent foran målerskabet.

Hvis vi har aftale om et besøg hos dig, og du er utryg ved det, eller nogen i din husstand er syge, beder vi dig ringe til os på telefon 7210 4030 eller sende en mail til kundesupport@radiuselnet.dk. Så sørger vi for at udsætte besøget. Bliver du utryg ved besøgets begyndelse, kan du også aflyse det – blot ved at sige det direkte til teknikeren. Efterfølgende vil vi kontakte dig, for at finde en ny dato sammen.