Milliard-udbud skal bidrage til at fremtidssikre Radius’ elnet

Elnettet spiller en afgørende rolle, når det kommer til at muliggøre den accelererede elektrificering. Og selvom Østdanmark har et stærkt elnet, er det nødvendigt, at Radius og Cerius investerer massivt i udbygningen af elnettet, for at kunne følge med kundernes efterspørgsel og behov.

Derfor har netselskabernes fælles driftselskab, Nexel, netop offentliggjort et udbud på en værdi af over 1 mia. kr. på op mod 23 nye hovedstationer, som er de største transformerstationer i Radius’ elnet. Der er ikke bygget hovedstationer i Radius’ område i nyere tid, men den nuværende udvikling betyder, at behovet er vokset til 4-5 nye hovedstationer om året frem mod 2030 i Cerius og Radius.

Udbuddet på hovedstationerne er såkaldt ”turnkey”, hvor vinderen skal opføre transformerstationerne baseret på en standardiseret modulløsning med faste delkomponenter. Dermed er det driftsklare stationer, når entreprenøren i sidste ende skal overdrage nøglerne til Nexel.

I Cerius-Radius og Nexel står vi med en kæmpe opgave med at fremtidssikre elnettet og muliggøre de store forandringer af vores energisystem. Der har vi brug for stærke samarbejdspartnere, der kan eksekvere med både højt tempo og høj kvalitet. For det er der behov for, når store virksomheder og fjernvarmen ønsker at omstille deres produktion til at basere sig på el, og transporten vil væk fra fossile brændstoffer, samtidig med at private investerer i både varmepumper og elbiler. Udbygning af elnettet er også nødvendigt, når vi kigger mod de mange nye solcelle- og vindmølleparker, som skyder op i vores forsyningsområde,” siger Hans Grundtvig Lindrum, chef i Nexel.

Cerius-Radius og Nexel ønsker idriftsættelse af de navngivne hovedstationer i udbuddet i slutningen af 2026 og i løbet af 2027.

Fristen for indledende tilbud fra interesserede entreprenører er fredag den 26. januar 2024. Nexel forventer at tildele udbuddet i løbet af april 2024.

Om udbuddet
Den forventede portefølje på 23 ”basis transformerstationer” fordeler sig som følgende:

  • 7 specifikke og navngivne hovedtransformerstationer/totalentrepriser
  • 8 ikke-navngivne hovedtransformerstationer/totalentrepriser som garanteret forpligtelse inden for rammeaftalens ordinære løbetid
  • 8 ikke-navngivne hovedtransformerstationer/totalentrepriser uden en forpligtelse til at aftage bestemte mængder eller værdier.

De udbudte hovedstationer bliver opdelt i to kategorier:

  • 50/10 kV, hvor Cerius-Radius ejer både 50 kV- og 10 kV-nettet
  • 132/50 kV, hvor stationerne opføres i samarbejde med Energinet. Energinet ejer 132 kV-nettet, og Cerius-Radius ejer 50 kV-nettet. Energinet opfører 132 kV anlægget på egen matrikel ved siden af Cerius-Radius anlæg. Indfødningen til 50 kV nettet sker fra Energinets 132/50 kV-transformer. Dette udbud omfatter kun 50 kV-delen af stationerne.