Millioninvestering: Derfor udbygger vi elnettet i Sydhavn

Københavns Sydhavn har gennemgået en stor forandring, og derfor er der behov for at opgradere områdets strømforsyning. I Radius har vi derfor vedtaget en tocifret millioninvestering i elnettet.

Det er en rivende udvikling, som Københavns Sydhavn har været vidner til siden årtusindeskiftet. Bydelen har Københavns største befolkningstilvækst, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Det stiller krav til områdets elnet, og derfor har Radius nu besluttet at investere mere end 40 mio. kr. i at fremtidssikre områdets elnet.

Den stigende efterspørgsel skyldes både ny beboelse, nye virksomheder samt en betragtelig vækst i efterspørgsel på ladeinfrastruktur til elbiler, fortæller Frederik Dalgård Andersen, planlægningschef i Radius.

”Den grønne omstilling af vores energisystem er i fuld gang, og det stiller store krav til elnettet. Sydhavn er et eksempel på, at elektrificeringen nu betyder, at kapaciteten i vores transformere nogle steder nærmer sig loftet, og derfor bygger vi nu ud og fremtidssikrer elnettet i området, så vi kan imødekomme kundernes fremtidige efterspørgsel og behov,” fortæller han.

Frederik Dalgård Andersen tilføjer, at der går et grundigt analysearbejde forud for, når netselskaberne vedtager investeringer af denne størrelse.

”Når elektrificeringen nu tager fart, så er vores kundedialoger og prognoser altafgørende for, at vi kan lave den rigtige elnetudbygning. Når vi investerer, er det med det lange lys på, så vi ikke er nødt til at bygge ud og grave igen om få år,” siger Radius’ planlægningschef.

Elnettet har vokseværk
Netselskaberne forventer, at der vil komme flere udbygninger af elnettet i Sydhavn, men det er langt fra det eneste sted, hvor Cerius-Radius lige nu planlægger at investere i elnettet. Faktisk fordobler selskaberne deres investeringer, så Cerius-Radius i 2030 vil bruge mere end 2 mia. kr. om året.

”Hele Østdanmark har udsigt til, at elnettet bliver opgraderet. Det er en forudsætning for, at både transporten, industrien, varmesektoren og private kan sige farvel til fossile brændsler som olie og gas til fordel for strøm, hvor størstedelen kommer fra vedvarende energikilder,” siger Frederik Dalgård Andersen, og fortsætter:

”Og selvom analyser viser, at strømforbruget vil fordobles det kommende årti, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi skal bygge et elnet, der er dobbelt så stort. Vi skal alle fortsætte med at tænke over, hvordan vi får spredt vores energiforbrug ud over alle døgnets timer, så vi udnytter kapaciteten bedst muligt i nettet og investerer smart.”

I investeringen i Københavns Sydhavn er det blandt andet besluttet, at der skal graves næsten fire kilometer 30 kV-kabel ned i området, og der skal desuden indkøbes en ny 30/10kV-transformer. Hertil kommer, at der skal bygges om på én af Cerius-Radius’ store transformerstationer.

Vi forventer, at arbejdet går i gang i slutningen af 2024, og at det er færdigt i løbet af 2026.