Nyt målerdatasystem til intelligent udbygning af elnettet

Data er fundamentet for en intelligent udbygning og udnyttelse af elnettet. Derfor skal KMD nu levere et nyt IT-system på en trecifret millionkontrakt, som Cerius-Radius’ fælles driftsselskab, Nexel, skal bruge til at håndtere den voldsomme mængde af detaljerede data fra moderne elmålere, som medvirker til at skabe en topmoderne platform for arbejdet med at balancere elnettet og forudse spidsbelastninger.

I fremtiden vil mange flere elbiler, varmepumper, solcelle- og vindmølleparker både øge elforbruget og elproduktionen og dermed antallet af elmålere. Disse moderne målere giver adgang til store mængder data om forbrug og produktion, der kan udnyttes til at optimere og udbygge elnettet.

Kunderne hos de østdanske netselskaber Cerius og Radius har sammenlagt mere end 1,4 millioner elmålere, og deres data er således en vigtig forudsætning for at balancere forbrug og produktion fra blandt andet vedvarende energi.

Cerius og Radius ejer, driver og udvikler elnettet på Sjælland, Lolland Falster og øerne. Deres fælles driftsselskab Nexel skal drifte det nye system til håndtering af målerdata. Løsningen skal opgradere netselskabernes indsigt i forbruget, hvilket blandt andet betyder, at Cerius og Radius kan optimere investeringer i transformerstationer og nye kabler i elnettet. Det nye system bidrager også til at sikre den kritiske infrastruktur mod hacking og cyberkriminalitet i en tid med global usikkerhed.

”Elnettet kræver milliardstore investeringer for at kunne understøtte den accelererende elektrificering i samfundet og bidrage til den grønne omstilling. Det stiller også store krav til den bagvedliggende IT, og via denne aftale med KMD sikrer vi et stærkt fundament for fremtiden med et moderne datagrundlag og en ensartet platform på tværs af både Cerius og Radius,” siger Anders Vikkelsø, adm. direktør i Nexel, og fortsætter:

”Vi ser frem til samarbejdet med KMD, som har en lang historie med stærke løsninger på energiområdet. Aftalen betyder, at vi trygt kan fokusere på at udvikle, optimere og udbygge elnettet med en stærk samarbejdspartner i ryggen,” siger Anders Vikkelsø.

Direktør for Energy Solutions i KMD, Anders Bonnerup, ser frem til samarbejdet:

”Vi glæder os meget til samarbejdet med Cerius-Radius og Nexel. Aftalen et er et eksempel på, hvordan vi i KMD kan være med til at understøtte udviklingen i energi- og forsyningssektoren gennem intelligent brug af data. Cerius-Radius og Nexel er ligesom os meget ambitiøse, når det kommer til udviklingen af fremtidens elnet. Vi ser derfor frem til at levere en tryktestet IT-løsning med fokus på både sikkerhed, grøn omstilling og skalerbarhed, som er tre nøgleegenskaber for fremtidens elnet i både Danmark og resten af verden,” fortæller han.

Den nye aftale er en SaaS-løsning, hvor KMD udvikler og vedligeholder IT-løsningen. Kontrakten løber i otte år, og det forventes, at første etape af løsningen er implementeret i efteråret 2024. Cerius, Radius, Nexel og KMD vil i fællesskab arbejde med, hvordan målerdatasystemet bedst matcher netselskabernes behov og udviklingen i markedet.

Om løsningen fra KMD

  1. Målerdata Management-løsning kan blandt andet håndtere og behandle langt større datamængder fra de enkelte målere f.eks.15 minutters-aflæsninger af private målere.
  2. Løsningen opgraderer IT- og informationssikkerheden forbundet med elnettets data til et meget højt niveau
  3. Systemet gør det muligt at håndtere nyere og langt mere avancerede elmålere, som mange private vil få installeret de kommende år
  4. Løsningen er mere fleksibel, intuitiv og kan i højere grad tilpasses de forskellige medarbejdergrupper sammenlignet med det tidligere system, hvilket vil give mere effektivitet og øge medarbejdernes tilfredshed
  5. Det nye målerdata Management-system gør det muligt for netselskaberne at leve op til fremtidens krav fra Energinet om at aflevere data til Datahub’en


For yderligere information:

Philip Olesen, presseansvarlig for Cerius, Radius og Nexel
Telefon: 4098 4188

Kristoffer Østergaard Kristensen, pressechef i KMD
Telefon: 2785 8268