Vi deler viden om elnettet

At drive elnettene kræver rigtig mange data. I vores arbejde med at forstå udviklingen kigger vi især på driftsdata. Men også andre data såsom geografi, kundetyper, årstid er vigtige i vores arbejde med at forstå udviklingen.

Vi har samlet en række af vores data til en overskuelig, interaktiv grafik, som du kan dykke ned i. Det kan give dig et indblik i nogle af de elementer, der har betydning for vores arbejde med at muliggøre elektrificeringen.

Du kan bruge grafikken herunder til at blive klogere på mønsteret i elforbruget, og du kan samtidig sammenligne perioder i de seneste 12 måneder med de 12 måneder foregående.

Sådan vælger du de kriterier du ønsker:

  • Klik på en måned/kommune/kundetype, for at filtrere det forbrug du vil se.
  • Hold Ctrl nede når du klikker, for at vælge flere eller kombinere kriterier.

 

Bemærkninger til indholdet

  • En række forhold kan være årsag til ændringer over tid. I de seneste 24 måneder har Corona og krigen i Ukraine været ekstraordinære. Enkelte måneder i perioden har også været koldere eller varmere end normalt
  • For at sikre tilstrækkelig anonymisering af de data vi udstiller, viser vi ikke forbruget, hvis dine valgte filtreringer begrænser visningen til under 10 kunder
  • Kundetypen er registreret af elleverandøren
  • Vi viser de kommuner, hvor Radius distribuerer el. I centrum af Roskilde og Helsingør står andre netselskaber for distributionen