Infrastrukturprojekter

Vi er med fra første spadestik

Radius er løbende involveret i større infrastrukturprojekter i samfundet. Når der f.eks. bygges en Metro i København, når der skal anlægges en ny togbane til Ringsted og etableres en letbane mellem Ishøj og Lyngby, så kræver det, at dele af elnettet bliver omlagt, eller at helt nye elforsyningsanlæg etableres.

Det betyder, at vi skal udføre store gravearbejder, som kan være til gene og bøvl for de mennesker, der bor i nærheden og for trafikken i området. Ofte er vi nogle af de første på byggepladsen, og vi er som regel i gang længe inden, man kan begynde at se resultaterne og dermed gevinsten af anlægsarbejdet.

Når vi deltager i infrastrukturprojekter, har vi altid fokus på disse områder:

  • Sikkerhed: Vores projekter må ikke være til fare for dem, der arbejder med dem eller for de mennesker, der befinder sig i nærheden af arbejdet.
  • Orientering: Vi informerer alle berørte parter meget grundigt, inden vi går i gang. Hvis det er nødvendigt at afbryde strømmen i en periode, så sender vi brev til alle dem, der bliver berørt, senest 5 dage før – og følger op med en sms.
  • Skiltning: Vi sørger for synlig skiltning på byggepladsen, så forbipasserende ved, hvor de kan henvende sig for mere information.
  • Opdatering: På vores hjemmeside opdaterer vi løbende om arbejdet.
Når letbanen ruller ud på sin første tur, har vi omlagt ca. 70 km kabler