Leveringssikkerhed

Vores vigtigste opgave er at sikre en stabil elforsyning – til dig og vores 1 million andre kunder

Du og alle vores øvrige kunder skal have en stabil og sikker leverance af strøm. Det er det, vi sikrer hos Radius. Det siger sig selv, at det stiller krav til elnettet, når du og alle andre skal have strøm i kontakten 24 timer i døgnet, året rundt. Derfor arbejder vi også løbende med at vedligeholde, ombygge og udbygge vores elnet.

Kontakt os, hvis du oplever hyppige strømafbrud. Så kan vi analysere overhyppigheden og sætte ind, hvor det er nødvendigt.

Den gennemsnitlige leveringssikkerhed er meget høj

Vores kunder har i gennemsnit strøm mere end 99,995 % af tiden. Omsat til lidt mere håndterbare tal betyder det, at du kan opleve, at din strømforsyning i gennemsnit bliver afbrudt én gang hvert andet år, og at denne afbrydelse i gennemsnit vil vare i lidt over en time. Men som med alle gennemsnit dækker også dette tal over forskelle: Nogle kunder oplever færre afbrydelser af kortere varighed, mens andre oplever både flere og længerevarende strømafbrydelser.

Planlagte og pludselige strømafbrydelser

Strømsvigt kan være både planlagte og uforudsete, og ingen af delene kan undgås. De planlagte afbrydelser er nødvendige for at sikre, at vores leveringssikkerhed bliver ved med at være så høj som muligt. Det kan måske lyde ulogisk, at din strøm bliver afbrudt for at sikre, at du får den. Men når vi vedligeholder, ombygger og udbygger og i øvrigt arbejder i nærheden af elnettet, er vi nødt til at afbryde strømforsyningen. I de tilfælde sørger vi for, at du får besked senest fem dage før, hvis du bliver berørt af afbrydelsen.

De uforudsete strømafbrydelser er en anden sag. Dem kan vi ikke nå at informere om, for de opstår af grunde, vi ikke kan kontrollere. Det kan f.eks. være en entreprenør, der ved en fejl kommer til at beskadige et kabel, det kan være skarpe sten i undergrunden, der vandrer op igennem jordlagene, eller det kan være almindelig ælde, der har sat ind. Der kan være mange årsager til pludselige strømafbrydelser, og fælles for dem alle er, at de rammer helt tilfældigt og derfor er umulige at undgå.

Nogle gange leder én strømafbrydelse til flere

Uheldigvis er det de pludselige strømafbrydelser, der er flest af. Og når der sker strømafbrydelser og kortslutninger i én del af nettet, kan det øvrige net, der er koblet til samme hovedstation, blive påvirket og forårsage følgeafbrydelser andre steder i nettet. Derfor kan nogle
kunder opleve flere strømsvigt inden for kort tid, selvom fejlen, der udløste den oprindelige strømafbrydelse, ér blevet fundet og rettet.

Om strømafbrydelser

 • Hvad er de typiske årsager til strømafbrydelser?
  Der er typisk tale om materielle fejl, f.eks. at en entreprenør kommer til at beskadige elkabler i jorden. Voldsomme nedbørsmængder kan også udløse strømafbrydelser. Det kan også skabe strømafbrydelser, at jorden, som elkablerne ligger i, bevæger sig, og sten arbejder sig op gennem jordlagene.
 • Hvad gør Radius for at undgå strømafbrydelser?
  Vi vedligeholder løbende alle vores anlæg, og vi har fremtidssikret elnettet ved at erstatte sårbare luftledninger med kabler i jorden. Desuden moderniserer vi vores it-systemer, så vi får mere viden om, hvad der sker i elnettet, og hvor belastet det er.
 • Udløser én fejl nye fejl?
  Det kan godt være tilfældet. Der løber meget stærke kræfter gennem vores elnet, og når dele af det falder ud, så kan man godt sige, at det stresser det resterende net.
 • Hvor tit bliver forsyningen afbrudt?
  Vi forsyner cirka en million kunder og har i gennemsnit en afbrydelse om dagen. I gennemsnit oplever vores kunder en afbrydelse hvert andet år af en times varighed og en forsyningssikkerhed på 99,995 % – det betyder, at du som kunde har strøm 99,995 % af tiden. Det er over det europæiske gennemsnit.

Vi følger med og registrerer alle afbrud

Vi følger nettet nøje fra vores kontrolcenter og registrerer alle afbrud. Er der områder med gentagne afbrydelser – det vi kalder overhyppighed – går vi ind og analyserer for at lokalisere problemet og løse det. Hvis du oplever hyppige strømafbrud i en periode, må du meget gerne kontakte os, så vi kan finde ud af, hvad der ligger bag og sætte ind.

Vi igangsætter hele tiden projekter, der kan øge leveringssikkerheden

Vi kan ikke fjerne alle årsager til strømafbrud, men der er heldigvis ting, vi kan gøre for at begrænse deres omfang og varighed:

 • Automatisk overvågning
  Vi opdaterer og moderniserer elnettet og de bagvedliggende it-systemer. Det letter vores arbejde med at overvåge elnettet og planlægge kommende opgaver. Resultatet er mere kortvarige afbrydelser og bedre leveringssikkerhed.
 • Nedgravning af elkabler
  Vi erstatter luftledninger med nedgravede kabler. Arbejdet har stået på i nogle år, og stort set alle luftledninger er nu taget ned. Det er en fremtidssikring af elnettet, som forbedrer leveringssikkerheden markant, når det stormer eller fryser.
Brug app’en ‘Giv et Praj’, hvis du opdager fejl på vores forsyningsanlæg og anlægsdele